คอร์ดเพลง ความห่างไกล วงเรา

  
Text   
คอร์ดเพลง ความห่างไกล ศิลปิน วงเรา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Eb Fm Gm Ab Bb Cm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Eb Gm | Cm Bb |
INTRO | Ab Gm | Fm Bb | Eb Bb |

 
เธอก็
Eb 
รู้ว่าฉันนั้นรักเธอมากแค่
Cm 
ไหน
 
และก็
Eb 
รู้ว่าไม่มีใครในใจขอ
Bb 
งเธอ
 
แต่ว่า
Ab 
ฉัน 
 
ก็
Bb 
คิดไปไกล
 
เพราะว่า
Gm 
นานเท่าไหร่ที่ไ
Cm 
ม่เจอ
 
กลัวว่า
Fm 
ใครมาทำให้เ
Bb 
ธอ 
 
เปลี่ย
Eb 
นใจ

 
ก็เลยผิด
Ab 
ใจกันบางเว
Bb 
ลา
 
อาจมีน้ำ
Gm 
ตาในบาง
Cm 
ครั้ง
 
ที่คอย
Ab 
หึงคอยหวงอย่าง
Bb 
นั้น
 
เป็นเพราะฉัน
Eb 
รักเธอ
 
ช่วยเข้า
Ab 
ใจกันหน่อยได้ไ
Bb 
หม
 
ความห่างไ
Gm 
กลมัน
Cm 
ทำให้เพ้อ
 
กลัวว่าใ
Ab 
จของเธอจะไม่มีกันอีกแ
Bb 
ล้ว

 
หยุดทะเลาะกันก่อนได้
Eb 
ไหม
 
ห่างไกล
Gm 
กันก็แย่พอ
Cm 
แล้ว
 
เรื่องเล็ก
Bb 
น้อยที่ทำให้
Ab 
มีน้ำตา 
 
 
Gm 
 
ผ่านเข้า
Fm 
มาเดี๋ยวมันก็ผ่า
Bb 
นไป
 
อยากให้เธ
Eb 
อรู้ 
 
ว่าฉันนั้น
Gm 
รักเธอมากแค่
Cm 
ไหน
 
และทุกๆอ
Bb 
ย่างที่ฉันนั้น
Ab 
ทำลงไป 
 
 
Gm 
 
อยากให้
Fm 
เธอได้รู้เอาไ
Bb 
ว้เป็นเพราะฉัน
Eb 
รักเธอ

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Fm Bb | Eb |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Fm | Bb |

 
ก็เลยผิด
Ab 
ใจกันบางเว
Bb 
ลา 
 
อาจมีน้ำ
Gm 
ตาในบาง
Cm 
ครั้ง
 
ที่คอย
Ab 
หึงคอยหวงอย่าง
Bb 
นั้นเป็นเพราะฉัน
Eb 
รักเธอ
 
ช่วยเข้า
Ab 
ใจกันหน่อยได้ไ
Bb 
หม 
 
ความห่างไ
Gm 
กลมัน
Cm 
ทำให้เพ้อ
 
กลัวว่าใ
Ab 
จของเธอจะไม่มีกันอีกแ
Bb 
ล้ว

 
หยุดทะเลาะกันก่อนได้
Eb 
ไหม
 
ห่างไกล
Gm 
กันก็แย่พอ
Cm 
แล้ว
 
เรื่องเล็ก
Bb 
น้อยที่ทำให้
Ab 
มีน้ำตา 
 
 
Gm 
 
ผ่านเข้า
Fm 
มาเดี๋ยวมันก็ผ่า
Bb 
นไป
 
อยากให้เธ
Eb 
อรู้ 
 
ว่าฉันนั้น
Gm 
รักเธอมากแค่
Cm 
ไหน
 
และทุกๆอ
Bb 
ย่างที่ฉันนั้น
Ab 
ทำลงไป 
 
 
Gm 
 
อยากให้
Fm 
เธอได้รู้เอาไ
Bb 
ว้

 
หยุดทะเลาะกันก่อนได้
Eb 
ไหม
 
ห่างไกล
Gm 
กันก็แย่พอ
Cm 
แล้ว
 
เรื่องเล็ก
Bb 
น้อยที่ทำให้
Ab 
มีน้ำตา 
 
 
Gm 
 
ผ่านเข้า
Fm 
มาเดี๋ยวมันก็ผ่า
Bb 
นไป
 
อยากให้เธ
Eb 
อรู้ 
 
ว่าฉันนั้น
Gm 
รักเธอมากแค่
Cm 
ไหน
 
และทุกๆอ
Bb 
ย่างที่ฉันนั้น
Ab 
ทำลงไป 
 
 
Gm 
 
อยากให้
Fm 
เธอได้รู้เอาไ
Bb 
ว้เป็นเพราะฉัน
Eb 
รักเธอ

 
อยากให้
Fm 
เธอได้รู้เอา
Bb 
ไว้..เป็นเพราะฉัน
Eb 
รักเธอ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ความห่างไกล


เธอก็รู้ว่าฉันนั้นรักเธอมากแค่ไหน
และก็รู้ว่าไม่มีใครในใจของเธอ
แต่ว่าฉัน ก็คิดไปไกล
เพราะว่านานเท่าไหร่ที่ไม่เจอ
กลัวว่าใครมาทำให้เธอ เปลี่ยนใจ

ก็เลยผิดใจกันบางเวลา อาจมีน้ำตาในบางครั้ง
ที่คอยหึงคอยหวงอย่างนั้นเป็นเพราะฉันรักเธอ
ช่วยเข้าใจกันหน่อยได้ไหม ความห่างไกลมันทำให้เพ้อ
กลัวว่าใจของเธอจะไม่มีกันอีกแล้ว

หยุดทะเลาะกันก่อนได้ไหม
ห่างไกลกันก็แย่พอแล้ว
เรื่องเล็กน้อยที่ทำให้มีน้ำตา
ผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
อยากให้เธอรู้ ว่าฉันนั้นรักเธอมากแค่ไหน
และทุกอย่างที่ฉันได้ทำลงไป
อยากให้เธอได้รู้เอาไว้เป็นเพราะฉันรักเธอ

( ดนตรี )

ก็เลยผิดใจกันบางเวลา อาจมีน้ำตาในบางครั้ง
ที่คอยหึงคอยหวงอย่างนั้นเป็นเพราะ ฉันรักเธอ
ช่วยเข้าใจกันหน่อยได้ไหม ความห่างไกลมันทำให้เพ้อ
กลัวว่าใจของเธอจะไม่มีกันอีกแล้ว

หยุดทะเลาะกันก่อนได้ไหม
ห่างไกลกันก็แย่พอแล้ว
เรื่องเล็กน้อยที่ทำให้มีน้ำตา
ผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
อยากให้เธอรู้ ว่าฉันนั้นรักเธอมากแค่ไหน
และทุกๆอย่างที่ฉันได้ทำลงไป
อยากให้เธอได้รู้เอาไว้

หยุดทะเลาะกันก่อนได้ไหม
ห่างไกลกันก็แย่พอแล้ว
เรื่องเล็กน้อยที่ทำให้มีน้ำตา
ผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
อยากให้เธอรู้ ว่าฉันนั้นรักเธอมากแค่ไหน
และทุกๆอย่างที่ฉันได้ทำลงไป
อยากให้เธอได้รู้เอาไว้เป็นเพราะฉันรักเธอ

อยากให้เธอได้รู้เอาไว้..เป็นเพราะฉันรักเธอ

มิวสิควิดีโอ ความห่างไกล วงเรา

เพลง : ความห่างไกล (คอร์ด)
ศิลปิน : วงเรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ณัฐวุฒิ ตุลยะสุข
เรียบเรียง : แอ้ม กิตติศักดิ์
ติดต่องานศิลปิน : 0846394843
คอร์ดเพลง ความห่างไกล วงเรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend