คอร์ดเพลง อยากบอกว่าคิดถึง วงเรา

  
Text   


INTRO | G Em | C D | G Em | C D | D |

 
ฝาก
G 
ถึงคนนึงที่
D 
ฉันไม่เจอ 
 
กับเ
C 
ธอตั้งหลาย
G 
วัน
 
นอน
Em 
คิดนึกถึงอยู่ทุ
Bm 
กวัน 
 
ว่า
C 
อยู่ห่างกันเป็นอ
D 
ย่างไร

 
ได้แ
G 
ต่ส่งข้อความไปห
Em 
าเธอ 
 
ว่า
C 
อยู่ที่ไหนทำอ
D 
ะไร
 
กิน
Em 
ข้าวแล้วหม้ายนอน
Bm 
ปาใด 
 
 
C 
อยู่กับใครในตอ
D 
นนี้

 
ก็
C 
คนมันอยู่ไ
D 
กล 
 
เลยต้องห่วง
Bm 
ใยเป็นธรร
Em 
มดา
 
อยากจะเ
C 
จออยากเห็นห
D 
น้า 
 
อยากอยู่กับเ
G 
ธอ
 
อยู่ทาง
C 
นี้หวังเหวิดสุดหัว
D 
ใจ 
 
อยู่ทาง
Bm 
นั้นคิดถึงกันไห
Em 
มเธอ
 
ได้แต่น
C 
อนพร่ำเพ้อ 
 
ได้แต่กดเบอร์โทร
D 
หา

 
อยากบอกว่า
G 
ฉันคิดถึงคน
Bm 
นึงที่อยู่ไ
Em 
กล
 
อยากบอกว่า
D 
รักสุดหัวใ
C 
 
แต่มันทำไ
Am 
ด้แค่โทรเห็น
D 
หน้า
 
ก็คนมัน
G 
รักคิดถึงเลย
Bm 
ทักตลอด
Em 
เวลา
 
กลัวใ
D 
ครอิเข้า
C 
มา
 
กลัวนะ
Am 
การจากลา 
 
กลัวว่าเ
D 
ธอหมดรัก
G 
กัน

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am | D | D |

 
ก็
C 
คนมันอยู่ไ
D 
กล 
 
เลยต้องห่วง
Bm 
ใยเป็นธรร
Em 
มดา
 
อยากจะเ
C 
จออยากเห็นห
D 
น้า 
 
อยากอยู่กับเ
G 
ธอ
 
อยู่ทาง
C 
นี้หวังเหวิดสุดหัว
D 
ใจ 
 
อยู่ทาง
Bm 
นั้นคิดถึงกันไห
Em 
มเธอ
 
ได้แต่น
C 
อนพร่ำเพ้อ 
 
ได้แต่กดเบอร์โทร
D 
หา

 
อยากบอกว่า
G 
ฉันคิดถึงคน
Bm 
นึงที่อยู่ไ
Em 
กล
 
อยากบอกว่า
D 
รักสุดหัวใ
C 
 
แต่มันทำไ
Am 
ด้แค่โทรเห็น
D 
หน้า
 
ก็คนมัน
G 
รักคิดถึงเลย
Bm 
ทักตลอด
Em 
เวลา
 
กลัวใ
D 
ครอิเข้า
C 
มา
 
กลัวนะ
Am 
การจากลา 
 
กลัวว่าเ
D 
ธอหมดรัก
G 
กัน

 
อยากบอกว่า
G 
ฉันคิดถึงคน
Bm 
นึงที่อยู่ไ
Em 
กล
 
อยากบอกว่า
D 
รักสุดหัวใ
C 
 
แต่มันทำไ
Am 
ด้แค่โทรเห็น
D 
หน้า
 
ก็คนมัน
G 
รักคิดถึงเลย
Bm 
ทักตลอด
Em 
เวลา
 
กลัวใ
D 
ครอิเข้า
C 
มา
 
กลัวนะ
Am 
การจากลา 
 
กลัวว่าเ
D 
ธอหมดรัก
G 
กัน

 
กลัวนะ
Am 
การจากลา 
 
กลัวว่าเ
D 
ธอ.. 
 
หมดรั
G 
กกัน

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G | G |


ฝากถึงคนนึงที่ฉันไม่เจอ กับเธอตั้งหลายวัน
นอนคิดนึกถึงอยู่ทุกวัน ว่าอยู่ห่างกันเป็นอย่างไร

ได้แต่ส่งข้อความไปหาเธอ ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไร
กินข้าวแล้วหม้ายนอนปาใด อยู่กับใครในตอนนี้

ก็คนมันอยู่ไกล เลยต้องห่วงใยเป็นธรรมดา
อยากจะเจออยากเห็นหน้า อยากอยู่กับเธอ
อยู่ทางนี้หวังเหวิดสุดหัวใจ อยู่ทางนั้นคิดถึงกันไหมเธอ
ได้แต่นอนพร่ำเพ้อ ได้แต่กดเบอร์โทรหา

อยากบอกว่าฉันคิดถึงคนนึงที่อยู่ไกล
อยากบอกว่ารักสุดหัวใจ
แต่มันทำได้แค่โทรเห็นหน้า
ก็คนมันรักคิดถึงเลยทักตลอดเวลา
กลัวใครอิเข้ามา
กลัวนะการจากลา กลัวว่าเธอหมดรักกัน

ดนตรี

ก็คนมันอยู่ไกล เลยต้องห่วงใยเป็นธรรมดา
อยากจะเจออยากเห็นหน้า อยากอยู่กับเธอ
อยู่ทางนี้หวังเหวิดสุดหัวใจ อยู่ทางนั้นคิดถึงกันไหมเธอ
ได้แต่นอนพร่ำเพ้อ ได้แต่กดเบอร์โทรหา

อยากบอกว่าฉันคิดถึงคนนึงที่อยู่ไกล
อยากบอกว่ารักสุดหัวใจ
แต่มันทำได้แค่โทรเห็นหน้า
ก็คนมันรักคิดถึงเลยทักตลอดเวลา
กลัวใครอิเข้ามา
กลัวนะการจากลา กลัวว่าเธอหมดรักกัน

อยากบอกว่าฉันคิดถึงคนนึงที่อยู่ไกล
อยากบอกว่ารักสุดหัวใจ
แต่มันทำได้แค่โทรเห็นหน้า
ก็คนมันรักคิดถึงเลยทักตลอดเวลา
กลัวใครอิเข้ามา
กลัวนะการจากลา กลัวว่าเธอหมดรักกัน

กลัวนะการจากลา กลัวว่าเธอ.. หมดรักกัน

มิวสิควิดีโอ อยากบอกว่าคิดถึง วงเรา

เพลง : อยากบอกว่าคิดถึง
ศิลปิน : วงเรา
เรียบเรียง : แอ้ม กิตติศักดิ์
ติดต่องานแสดง : 0935807206
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend