คอร์ดเพลง นอนเขี่ย – วงเรา

  
Text   

คอร์ดเพลง : นอนเขี่ย วงเรา

คอร์ดเพลง นอนเขี่ย - วงเรา

เพลง :

ศิลปิน : วงเรา

เนื้อร้อง/ทำนอง : สหาย โตนแพรทอง

คอร์ดทั้งหมด : G,Bm,C,Am,D,Em


INTRO | G | G | Bm | Bm |
INTRO | C | Bm | Am | D | D | D |

 
สถา
G 
นะเหมือนเป็นโควิด 
 
ไม่มีใ
Bm 
ครที่อยากใกล้ชิด
 
จะจีบใ
C 
ครก็คงไม่มีสิทธิ์ 
 
ที่จะจีบ
D 
ติดคิดแล้วก็น้อยใจ
 
อยู่ตัวคนเ
G 
ดียวก็อยู่กับคำว่าโสด
 
ในแต่ละ
Em 
วันไอเราก็ได้แต่โพสต์
 
ตื่นมาตอนเ
C 
ช้าก็ตื่นมาพร้อมความโสด
 
อยู่ในโหมดหัว
D 
ใจ 
 
ของคนที่มันไร้แ
G 
ฟน

 
ตื่นขึ้น
Am 
มาตอนเช้าก็เล่นโท
Em 
รศัพท์
 
ไม่มีแม่
Am 
สายเรียกเข้าให้ไ
G 
ด้รับ
 
อยู่กับ
Am 
เฟสโปรไฟล์ 
 
ที่ใ
Bm 
ครยังไม่รู้จัก
 
ไม่มีใ
C 
ครทัก 
 
ไม่มีคนรักสั
D 
กที

 
เขี่ยอยู่ไ
G 
ด้เป็นวันเป็นคืน
 
ล่ะดึกๆ  
Em 
ดื่นๆ 
 
ก็ไม่ยอมนอน
 
เขี่ยจนคอ
C 
พับละเผลอหลับคาหมอน
 
ความโสดหลอกห
D 
ลอน 
 
ออนไม่มีคนทัก
 
คนรักก็ไม่
G 
มีสตอรี่ก็โสด
 
แคปชั่นแต่ละโ
Em 
พสต์ก็ยังโสดทุกที
 
อยากจะโปรโ
C 
มตความโสดสักที
 
แต่ยังโสดอยู่
D 
ดี 
 
ทุกวันนี้ก็ยังนอ
G 
นเขี่ย 
 
 
D 

INSTRU | G | G | Bm | Bm | C | Bm | Am | D |
INSTRU | C | Bm | Am | G | Am | C | D | D |

 
วงการ
G 
นี้เข้าแล้วออกยาก
 
ใครที่ยังโ
Em 
สดก็คงเข้าใจ
 
ที่ผมต้องเ
C 
ขี่ยก็เพราะว่าว่างเกินไป
 
ถ้าหากมีใ
D 
ครผมก็คงหยุดเขี่ย

 
ไม่ไหวจะเค
G 
ลียกับอาการที่เป็นอยู่
 
ที่
Em 
จู่ๆ 
 
ก็คว้าโทรศัพท์
 
เขี่ยไป เขี่ย
C 
มา 
 
เขี่ยได้สักพัก
 
แล้วก็ดับหน้า
D 
จอวางโทรศัพท์ไว้ 
 
ที่เ
G 
ดิม

 
ตื่นขึ้น
Am 
มาตอนเช้าก็เล่นโท
Em 
รศัพท์
 
ไม่มีแม่
Am 
สายเรียกเข้าให้ไ
G 
ด้รับ
 
อยู่กับ
Am 
เฟสโปรไฟล์ 
 
ที่ใ
Bm 
ครยังไม่รู้จัก
 
ไม่มีใ
C 
ครทัก 
 
ไม่มีคนรักสั
D 
กที

 
เขี่ยอยู่ไ
G 
ด้เป็นวันเป็นคืน
 
ล่ะดึกๆ  
Em 
ดื่นๆ 
 
ก็ไม่ยอมนอน
 
เขี่ยจนคอ
C 
พับละเผลอหลับคาหมอน
 
ความโสดหลอกห
D 
ลอน 
 
ออนไม่มีคนทัก
 
คนรักก็ไม่
G 
มีสตอรี่ก็โสด
 
แคปชั่นแต่ละโ
Em 
พสต์ก็ยังโสดทุกที
 
อยากจะโปรโ
C 
มตความโสดสักที
 
แต่ยังโสดอยู่
D 
ดี..

 
เขี่ยอยู่ไ
G 
ด้เป็นวันเป็นคืน
 
ล่ะดึกๆ  
Em 
ดื่นๆ 
 
ก็ไม่ยอมนอน
 
เขี่ยจนคอ
C 
พับละเผลอหลับคาหมอน
 
ความโสดหลอกห
D 
ลอน 
 
ออนไม่มีคนทัก
 
คนรักก็ไม่
G 
มีสตอรี่ก็โสด
 
แคปชั่นแต่ละโ
Em 
พสต์ก็ยังโสดทุกที
 
อยากจะโปรโ
C 
มตความโสดสักที
 
แต่ยังโสดอยู่
D 
ดี 
 
ทุกวันนี้ก็ยังนอ
G 
นเขี่ย 
 
 
D 

OUTRO | G | G | Bm | Bm |
OUTRO | C | Bm | Am | D | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นอนเขี่ย


สถานะเหมือนเป็นโควิด ไม่มีใครที่อยากใกล้ชิด
จะจีบใครก็คงไม่มีสิท ที่จะจีบติดคิดแล้วก็น้อยใจ
อยู่ตัวคนเดียวก็อยู่กับคำว่าโสด
ในแต่ละวันไอเราก็ได้แต่โพสต์
ตื่นมาตอนเช้าก็ตื่นมาพร้อมความโสด
อยู่ในโหมดหัวใจ ของคนที่มันไร้แฟน

ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เล่นโทรศัพท์
ไม่มีแม่สายเรียกเข้าให้ได้รับ
อยู่กับเฟสโปรไฟล์ ที่ใครยังไม่รู้จัก
ไม่มีใครทัก ไม่มีคนรักสักที

เขี่ยอยู่ได้เป็นวันเป็นคืน ล่ะดึกๆ ดื่นๆ ก็ไม่ยอมนอน
เขี่ยจนคอพับละเผลอหลับคาหมอน
ความโสดหลอกหลอน ออนไม่มีคนทัก
คนรักก็ไม่มีสตอรี่ก็โสด
แคปชั่นแต่ละโพสต์ก็ยังโสดทุกที
อยากจะโปรโมตความโสดสักที
แต่ยังโสดอยู่ดี ทุกวันนี้ก็ยังนอนเขี่ย

วงการนี้เข้าแล้วออกยาก ใครที่ยังโสดก็ต้องเข้าใจ
ที่ผมต้องเขี่ยก็เพราะว่าว่างเกินไป
ถ้าหากมีใครผมก็คงหยุดเขี่ย

ไม่ไหวจะเคลียกับอาการที่เป็นอยู่
ที่จู่ๆ ก็คว้าโทรศัพท์
เขี่ยไปเขี่ยมา เขี่ยได้สักพัก
แล้วก็ดับหน้าจอวางโทรศัพท์ไว้ ที่เดิม

ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เล่นโทรศัพท์
ไม่มีแม่สายเรียกเข้าให้ได้รับ
อยู่กับเฟสโปรไฟล์ ที่ใครยังไม่รู้จัก
ไม่มีใครทัก ไม่มีคนรักสักที

เขี่ยอยู่ได้เป็นวันเป็นคืน ล่ะดึกๆ ดื่นๆ ก็ไม่ยอมนอน
เขี่ยจนคอพับละเผลอหลับคาหมอน
ความโสดหลอกหลอน ออนไม่มีคนทัก
คนรักก็ไม่มีสตอรี่ก็โสด
แคปชั่นแต่ละโพสต์ก็ยังโสดทุกที
อยากจะโปรโมตความโสดสักที
แต่ยังโสดอยู่ดี

เขี่ยอยู่ได้เป็นวันเป็นคืน ล่ะดึกๆ ดื่นๆ ก็ไม่ยอมนอน
เขี่ยจนคอพับละเผลอหลับคาหมอน
ความโสดหลอกหลอน ออนไม่มีคนทัก
คนรักก็ไม่มีสตอรี่ก็โสด
แคปชั่นแต่ละโพสต์ก็ยังโสดทุกที
อยากจะโปรโมตความโสดสักที
แต่ยังโสดอยู่ดี ทุกวันนี้ก็ยังนอนเขี่ย

มิวสิควิดีโอ นอนเขี่ย วงเรา

เพลง นอนเขี่ย
ศิลปิน : วงเรา
เรียบเรียง : สัญญา อิทธิสัน
ติดต่องานแสดง : 0935807206
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend