คอร์ดเพลง สถานการณ์คับขัน – โชค โชคมงคล

  
Text   

คอร์ดเพลง : สถานการณ์คับขัน โชค โชคมงคล

สถานการณ์คับขัน - โชค โชคมงคล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single โชค โชคมงคล : สถานการณ์คับขัน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สถานการณ์คับขัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INSTRU | Em D | C G | Am | D |

Em 
โลกของอ้ายกับเ
D 
จ้ามันบ่คื
C 
อเก่า..
D 
.
Em 
ความฮักเฮาสอง
D 
คนกำลังอ่อนแ
G 
 
ถึงบ่ยอม
Am 
แพ้ 
 
อ้ายก็ถูกมัดมือให้
Em 
พ่าย
 
วิชาถ่ายโ
C 
อนหัวใจของเจ้า.. 
 
D 
นบเนียนอีหลี..

Em 
ฮักมาตั้งหลาย
D 
ปี 
 
สยบเขาแค่ส
C 
บตา..
D 
.
Em 
ดันจนอ้ายของ
D 
มา 
 
กลายเป็นคนอื่
G 
นไกล
 
ย้อนหัว
Am 
ใจยังเต้น 
 
เป็นชื่อเจ้า
 
ถึงสิ
Em 
กู้เอาหยังคืนมาบ่ได้
 
ก่อนสิเ
C 
สียทุกอย่างจากไป
 
กลายเ
D 
ป็นคนเคยฮั
D 
กกัน..

 
สถานก
G 
ารณ์มันเริ่มคับ
Bm 
ขัน
 
อ้ายเริ่มบ่ไ
Em 
หว 
 
 
C 
 
อาก
D 
ารปันใ
G 
จของเจ้า
 
ลุก
Bm 
ลามจนความมั่น
C 
คงฮักเฮาสั่
D 
นคลอน
 
อย่าฟ้าวถ
C 
อนหัวใจจนเ
D 
มิดกัน
 
อย่าฟ้าว
Bm 
ฮักเขานั้นจนเมิ
Em 
ดใจ
 
เหลือหัวใ
C 
จให้อ้ายจักหน่อย 
 
ถือว่าห
D 
ลูโตน
 
ในฐานะคนยังฮั
G 
กเจ้า..

INSTRU | C | Em | C | D |

Em 
ฮักมาตั้งหลาย
D 
ปี 
 
สยบเขาแค่ส
C 
บตา..
D 
.
Em 
ดันจนอ้ายของ
D 
มา 
 
กลายเป็นคนอื่
G 
นไกล
 
ย้อนหัว
Am 
ใจยังเต้น 
 
เป็นชื่อเจ้า
 
ถึงสิ
Em 
กู้เอาหยังคืนมาบ่ได้
 
ก่อนสิเ
C 
สียทุกอย่างจากไป
 
กลายเ
D 
ป็นคนเคยฮั
D 
กกัน..

 
สถานก
G 
ารณ์มันเริ่มคับ
Bm 
ขัน
 
อ้ายเริ่มบ่ไ
Em 
หว 
 
 
C 
 
อาก
D 
ารปันใ
G 
จของเจ้า
 
ลุก
Bm 
ลามจนความมั่น
C 
คงฮักเฮาสั่
D 
นคลอน
 
อย่าฟ้าวถ
C 
อนหัวใจจนเ
D 
มิดกัน
 
อย่าฟ้าว
Bm 
ฮักเขานั้นจนเมิ
Em 
ดใจ
 
เหลือหัวใ
C 
จให้อ้ายจักหน่อย 
 
ถือว่าห
D 
ลูโตน
 
ในฐานะคนยังฮั
 
กเจ้า..

INSTRU | C | Bm | Am C | D |

 
สถานก
G 
ารณ์มันเริ่มคับ
Bm 
ขัน
 
อ้ายเริ่มบ่ไ
Em 
หว 
 
 
C 
 
อาก
D 
ารปันใ
G 
จของเจ้า
 
ลุก
Bm 
ลามจนความมั่น
C 
คงฮักเฮาสั่
D 
นคลอน
 
อย่าฟ้าวถ
C 
อนหัวใจจนเ
D 
มิดกัน
 
อย่าฟ้าว
Bm 
ฮักเขานั้นจนเมิ
Em 
ดใจ
 
เหลือหัวใ
C 
จให้อ้ายจักหน่อย 
 
ถือว่าห
D 
ลูโตน
 
ในฐานะคนยังฮั
 
กเจ้า..

OUTRO | Em D | G | Am | D | Em |


โลกของอ้ายกับเจ้ามันบ่คือเก่า…
ความฮักเฮาสองคนกำลังอ่อนแอ
ถึงบ่ยอมแพ้ อ้ายก็ถูกมัดมือให้พ่าย
วิชาถ่ายโอนหัวใจของเจ้า.. แนบเนียนอีหลี..

ฮักมาตั้งหลายปี สยบเขาแค่สบตา…
ดันจนอ้ายของมา กลายเป็นคนอื่นไกล
ย้อนหัวใจยังเต้น เป็นชื่อเจ้า
ถึงสิกู้เอาหยังคืนมาบ่ได้
ก่อนสิเสียทุกอย่างจากไป
กลายเป็นคนเคยฮักกัน..

สถานการณ์มันเริ่มคับขัน
อ้ายเริ่มบ่ไหว
อาการปันใจของเจ้า
ลุกลามจนความมั่นคงฮักเฮาสั่นคลอน
อย่าฟ้าวถอนหัวใจจนเมิดกัน
อย่าฟ้าวฮักเขานั้นจนเมิดใจ
เหลือหัวใจให้อ้ายจักหน่อย ถือว่าหลูโตน
ในฐานะคนยังฮักเจ้า..

( ดนตรี )

ฮักมาตั้งหลายปี สยบเขาแค่สบตา…
ดันจนอ้ายของมา กลายเป็นคนอื่นไกล
ย้อนหัวใจยังเต้น เป็นชื่อเจ้า
ถึงสิกู้เอาหยังคืนมาบ่ได้
ก่อนสิเสียทุกอย่างจากไป
กลายเป็นคนเคยฮักกัน..

สถานการณ์มันเริ่มคับขัน
อ้ายเริ่มบ่ไหว
อาการปันใจของเจ้า
ลุกลามจนความมั่นคงฮักเฮาสั่นคลอน
อย่าฟ้าวถอนหัวใจจนเมิดกัน
อย่าฟ้าวฮักเขานั้นจนเมิดใจ
เหลือหัวใจให้อ้ายจักหน่อย ถือว่าหลูโตน
ในฐานะคนยังฮักเจ้า..

( ดนตรี )

สถานการณ์มันเริ่มคับขัน
อ้ายเริ่มบ่ไหว
อาการปันใจของเจ้า
ลุกลามจนความมั่นคงฮักเฮาสั่นคลอน
อย่าฟ้าวถอนหัวใจจนเมิดกัน
อย่าฟ้าวฮักเขานั้นจนเมิดใจ
เหลือหัวใจให้อ้ายจักหน่อย ถือว่าหลูโตน
ในฐานะคนยังฮักเจ้า..


รูปภาพคอร์ด สถานการณ์คับขัน – โชค โชคมงคล
คอร์ดเพลง สถานการณ์คับขัน - โชค โชคมงคล

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สถานการณ์คับขัน (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend