คอร์ดเพลง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว – Pinpin (ปินปิน)

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว - Pinpin

INTRO | F | Em | Dm7 | G |

C 
  แอบมองมาตั้ง
Em 
นาน 
 
แอบคิดอยู่ไ
Dm7 
กล 
 
 
  ก็เธอคือใ
G 
ครที่ทุกคนใฝ่ฝัน
C 
  แอบยิ้มเมื่อได้
Em 
เจอ 
 
แอบเพ้ออยู่ประ
Dm7 
จำ
 
  ก็เป็นอย่าง
G 
นั้นในทุกทีเลย

Em 
เธอ 
 
แต่ต้อง
A7 
เก็บมันไว้
 
ไม่
Dm7 
บอกไป 
 
ให้ใ
G 
ครรู้แล้ว
C 
กัน
 
เหตุผลเ
Em 
ดียว 
 
ที่มัน
A7 
ทำให้ฉัน
 
เป็น
Dm7 
แบบนั้น 
 
เธอไม่ต้องสง
G 
สัย

 
ความจริงมีเพียงหนึ่งเ
C 
ดียว
 
แค่สิ่งเดียว แค่เรื่องเ
Em 
ดียว
 
แค่อย่างเดียว แค่เหตุผลเ
Am 
ดียว
 
เธอคนเดียว เท่า
Gm 
นั้น 
 
 
C 
 
แต่ว่า
F 
ฉัน 
 
ต้องเก็บ
Em 
คำ ๆ  
Am 
นั้น 
 
ไม่
Dm7 
กล้าจะบอกมันให้เธอ
G 
รู้ไป

 
ความจริงมีเพียงเท่า
C 
นี้ แค่สิ่งนี้ แค่เรื่อง
Em 
นี้
 
แค่อย่างนี้ แค่เหตุผล
Am 
นี้ 
 
เธอคนนี้รู้ไ
Gm 
หม 
 
 
C 
 
ก็คือ
F 
รัก 
 
ที่อยู่
Em 
เต็ม 
 
หัว
Am 
ใจ
 
ฉัน
Dm7 
ต้องเก็บมันไว้
 
ไม่ก
G 
ล้าพูดออกไป 
 
ซัก
C 
ที 
 
 
G 

 
ก็กลัวว่า
Dm7 
เธอจะไม่รัก 
 
ก็กลัวว่าเ
G 
ธอจะไม่สน
 
ถ้าพูดอะ
Em 
ไรออกไปตรง ๆ ก็กลัวว่า
Am 
คงจะไม่ไหว
 
ขนาดเว
Dm7 
ลาที่โคนัน 
 
จะบอกความจ
G 
ริงนั้นออกไป
 
ยังต้องหลบ
Em 
หลังของใครต่อใคร
 
เพื่อที่จะ
Am 
บอกสิ่งเหล่านั้น
 
เพราะ
Dm7 
มันคงจะปลอดภัย 
 
กว่า
G 
พูดไปเลยแบบนั้น
 
ฉัน
Em 
จึงยัง 
 
คงเก็บมัน
 
และ
Am 
ฝันถึงเธอเท่านั้น 
 
เรื่อย
Dm7 
ไป
 
ดีก
G 
ว่า 
 
ให้มันเป็นไป
Em 
ช้า ๆ  
Am 

INSTRU | Dm7 | G | Cmaj7 | Cmaj7 |

Em 
เธอ 
 
แต่ต้อง
A7 
เก็บมันไว้
 
ไม่
Dm7 
บอกไป 
 
ให้ใ
G 
ครรู้แล้ว
C 
กัน
 
เหตุผลเ
Em 
ดียว 
 
ที่มัน
A7 
ทำให้ฉัน
 
เป็น
Dm7 
แบบนั้น 
 
เธอไม่ต้องสง
G 
สัย

 
ความจริงมีเพียงหนึ่งเ
C 
ดียว
 
แค่สิ่งเดียว แค่เรื่องเ
Em 
ดียว
 
แค่อย่างเดียว แค่เหตุผลเ
Am 
ดียว
 
เธอคนเดียว เท่า
Gm 
นั้น 
 
 
C 
 
แต่ว่า
F 
ฉัน 
 
ต้องเก็บ
Em 
คำ ๆ  
Am 
นั้น 
 
ไม่
Dm7 
กล้าจะบอกมันให้เธอ
G 
รู้ไป

 
ความจริงมีเพียงเท่า
C 
นี้ แค่สิ่งนี้ แค่เรื่อง
Em 
นี้
 
แค่อย่างนี้ แค่เหตุผล
Am 
นี้ 
 
เธอคนนี้รู้ไ
Gm 
หม 
 
 
C 
 
ก็คือ
F 
รัก 
 
ที่อยู่
Em 
เต็ม 
 
หัว
Am 
ใจ
 
ฉัน
Dm7 
ต้องเก็บมันไว้
 
ไม่ก
G 
ล้าพูดออกไป 
 
ซัก
C 
ที 
 
 
A7 

 
เลย
Dm7 
ต้องเก็บมันเอา
G 
ไว้.. 
 
อย่าง
Cmaj7 
นี้…


แอบมองมาตั้งนาน แอบคิดอยู่ไกล ๆ
ก็เธอคือใครที่ทุกคนใฝ่ฝัน
แอบยิ้มเมื่อได้เจอ แอบเพ้ออยู่ประจำ
ก็เป็นอย่างนั้นในทุกทีเลย

เธอ แต่ต้องเก็บมันไว้
ไม่บอกไป ให้ใครรู้แล้วกัน
เหตุผลเดียว ที่มันทำให้ฉัน
เป็นแบบนั้น เธอไม่ต้องสงสัย

ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
แค่สิ่งเดียว แค่เรื่องเดียว
แค่อย่างเดียว แค่เหตุผลเดียว
เธอคนเดียว เท่านั้น
แต่ว่าฉัน ต้องเก็บคำ ๆ นั้น 
ไม่กล้าจะบอกมันให้เธอรู้ไป

ความจริงมีเพียงเท่านี้ แค่สิ่งนี้ แค่เรื่องนี้
แค่อย่างนี้ แค่เหตุผลนี้ เธอคนนี้รู้ไหม
ก็คือรัก ที่อยู่เต็ม หัวใจ
ฉันต้องเก็บมันไว้
ไม่กล้าพูดออกไป ซักที

ก็กลัวว่าเธอจะไม่รัก ก็กลัวว่าเธอจะไม่สน
ถ้าพูดอะไรออกไปตรง ๆ ก็กลัวว่าคงจะไม่ไหว
ขนาดเวลาที่โคนัน จะบอกความจริงนั้นออกไป
ยังต้องหลบหลังของใครต่อใคร
เพื่อที่จะบอกสิ่งเหล่านั้น
เพราะมันคงจะปลอดภัย กว่าพูดไปเลยแบบนั้น
ฉันจึงยัง คงเก็บมัน
และฝันถึงเธอเท่านั้น เรื่อยไป
ดีกว่า ให้มันเป็นไปช้า ๆ

( ดนตรี )

เธอ แต่ต้องเก็บมันไว้
ไม่บอกไป ให้ใครรู้แล้วกัน
เหตุผลเดียว ที่มันทำให้ฉัน
เป็นแบบนั้น เธอไม่ต้องสงสัย

ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
แค่สิ่งเดียว แค่เรื่องเดียว
แค่อย่างเดียว แค่เหตุผลเดียว
เธอคนเดียว เท่านั้น
แต่ว่าฉัน ต้องเก็บคำ ๆ นั้น 
ไม่กล้าจะบอกมันให้เธอรู้ไป

ความจริงมีเพียงเท่านี้ แค่สิ่งนี้ แค่เรื่องนี้
แค่อย่างนี้ แค่เหตุผลนี้ เธอคนนี้รู้ไหม
ก็คือรัก ที่อยู่เต็ม หัวใจ
ฉันต้องเก็บมันไว้
ไม่กล้าพูดออกไป ซักที

เลยต้องเก็บมันเอาไว้.. อย่างนี้


รูปภาพคอร์ด ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว – Pinpin

คอร์ดเพลง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว - Pinpin

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : Pinpin
https://www.facebook.com/pinpinpaween
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend