หน้าแรก » Pinpin » คอร์ดเพลง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว – Pinpin (ปินปิน)

คอร์ดเพลง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว – Pinpin (ปินปิน)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว - Pinpin

INTRO | F | Em | Dm7 | G |

  แอบมองมาตั้ง
Em 
นาน 
 
แอบคิดอยู่ไ
Dm7 
กล 
 
 
  ก็เธอคือใ
ครที่ทุกคนใฝ่ฝัน
  แอบยิ้มเมื่อได้
Em 
เจอ 
 
แอบเพ้ออยู่ประ
Dm7 
จำ
 
  ก็เป็นอย่าง
นั้นในทุกทีเลย

Em 
เธอ 
 
แต่ต้อง
A7 
เก็บมันไว้
 
ไม่
Dm7 
บอกไป 
 
ให้ใ
ครรู้แล้ว
กัน
 
เหตุผลเ
Em 
ดียว 
 
ที่มัน
A7 
ทำให้ฉัน
 
เป็น
Dm7 
แบบนั้น 
 
เธอไม่ต้องสง
สัย

 
ความจริงมีเพียงหนึ่งเ
ดียว
 
แค่สิ่งเดียว แค่เรื่องเ
Em 
ดียว
 
แค่อย่างเดียว แค่เหตุผลเ
Am 
ดียว
 
เธอคนเดียว เท่า
Gm 
นั้น 
 
 
 
แต่ว่า
ฉัน 
 
ต้องเก็บ
Em 
คำ ๆ  
Am 
นั้น 
 
ไม่
Dm7 
กล้าจะบอกมันให้เธอ
รู้ไป

 
ความจริงมีเพียงเท่า
นี้ แค่สิ่งนี้ แค่เรื่อง
Em 
นี้
 
แค่อย่างนี้ แค่เหตุผล
Am 
นี้ 
 
เธอคนนี้รู้ไ
Gm 
หม 
 
 
 
ก็คือ
รัก 
 
ที่อยู่
Em 
เต็ม 
 
หัว
Am 
ใจ
 
ฉัน
Dm7 
ต้องเก็บมันไว้
 
ไม่ก
ล้าพูดออกไป 
 
ซัก
ที 
 
 

 
ก็กลัวว่า
Dm7 
เธอจะไม่รัก 
 
ก็กลัวว่าเ
ธอจะไม่สน
 
ถ้าพูดอะ
Em 
ไรออกไปตรง ๆ ก็กลัวว่า
Am 
คงจะไม่ไหว
 
ขนาดเว
Dm7 
ลาที่โคนัน 
 
จะบอกความจ
ริงนั้นออกไป
 
ยังต้องหลบ
Em 
หลังของใครต่อใคร
 
เพื่อที่จะ
Am 
บอกสิ่งเหล่านั้น
 
เพราะ
Dm7 
มันคงจะปลอดภัย 
 
กว่า
พูดไปเลยแบบนั้น
 
ฉัน
Em 
จึงยัง 
 
คงเก็บมัน
 
และ
Am 
ฝันถึงเธอเท่านั้น 
 
เรื่อย
Dm7 
ไป
 
ดีก
ว่า 
 
ให้มันเป็นไป
Em 
ช้า ๆ  
Am 

INSTRU | Dm7 | G | Cmaj7 | Cmaj7 |

Em 
เธอ 
 
แต่ต้อง
A7 
เก็บมันไว้
 
ไม่
Dm7 
บอกไป 
 
ให้ใ
ครรู้แล้ว
กัน
 
เหตุผลเ
Em 
ดียว 
 
ที่มัน
A7 
ทำให้ฉัน
 
เป็น
Dm7 
แบบนั้น 
 
เธอไม่ต้องสง
สัย

 
ความจริงมีเพียงหนึ่งเ
ดียว
 
แค่สิ่งเดียว แค่เรื่องเ
Em 
ดียว
 
แค่อย่างเดียว แค่เหตุผลเ
Am 
ดียว
 
เธอคนเดียว เท่า
Gm 
นั้น 
 
 
 
แต่ว่า
ฉัน 
 
ต้องเก็บ
Em 
คำ ๆ  
Am 
นั้น 
 
ไม่
Dm7 
กล้าจะบอกมันให้เธอ
รู้ไป

 
ความจริงมีเพียงเท่า
นี้ แค่สิ่งนี้ แค่เรื่อง
Em 
นี้
 
แค่อย่างนี้ แค่เหตุผล
Am 
นี้ 
 
เธอคนนี้รู้ไ
Gm 
หม 
 
 
 
ก็คือ
รัก 
 
ที่อยู่
Em 
เต็ม 
 
หัว
Am 
ใจ
 
ฉัน
Dm7 
ต้องเก็บมันไว้
 
ไม่ก
ล้าพูดออกไป 
 
ซัก
ที 
 
 
A7 

 
เลย
Dm7 
ต้องเก็บมันเอา
ไว้.. 
 
อย่าง
Cmaj7 
นี้…


แอบมองมาตั้งนาน แอบคิดอยู่ไกล ๆ
ก็เธอคือใครที่ทุกคนใฝ่ฝัน
แอบยิ้มเมื่อได้เจอ แอบเพ้ออยู่ประจำ
ก็เป็นอย่างนั้นในทุกทีเลย

เธอ แต่ต้องเก็บมันไว้
ไม่บอกไป ให้ใครรู้แล้วกัน
เหตุผลเดียว ที่มันทำให้ฉัน
เป็นแบบนั้น เธอไม่ต้องสงสัย

ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
แค่สิ่งเดียว แค่เรื่องเดียว
แค่อย่างเดียว แค่เหตุผลเดียว
เธอคนเดียว เท่านั้น
แต่ว่าฉัน ต้องเก็บคำ ๆ นั้น 
ไม่กล้าจะบอกมันให้เธอรู้ไป

ความจริงมีเพียงเท่านี้ แค่สิ่งนี้ แค่เรื่องนี้
แค่อย่างนี้ แค่เหตุผลนี้ เธอคนนี้รู้ไหม
ก็คือรัก ที่อยู่เต็ม หัวใจ
ฉันต้องเก็บมันไว้
ไม่กล้าพูดออกไป ซักที

ก็กลัวว่าเธอจะไม่รัก ก็กลัวว่าเธอจะไม่สน
ถ้าพูดอะไรออกไปตรง ๆ ก็กลัวว่าคงจะไม่ไหว
ขนาดเวลาที่โคนัน จะบอกความจริงนั้นออกไป
ยังต้องหลบหลังของใครต่อใคร
เพื่อที่จะบอกสิ่งเหล่านั้น
เพราะมันคงจะปลอดภัย กว่าพูดไปเลยแบบนั้น
ฉันจึงยัง คงเก็บมัน
และฝันถึงเธอเท่านั้น เรื่อยไป
ดีกว่า ให้มันเป็นไปช้า ๆ

( ดนตรี )

เธอ แต่ต้องเก็บมันไว้
ไม่บอกไป ให้ใครรู้แล้วกัน
เหตุผลเดียว ที่มันทำให้ฉัน
เป็นแบบนั้น เธอไม่ต้องสงสัย

ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
แค่สิ่งเดียว แค่เรื่องเดียว
แค่อย่างเดียว แค่เหตุผลเดียว
เธอคนเดียว เท่านั้น
แต่ว่าฉัน ต้องเก็บคำ ๆ นั้น 
ไม่กล้าจะบอกมันให้เธอรู้ไป

ความจริงมีเพียงเท่านี้ แค่สิ่งนี้ แค่เรื่องนี้
แค่อย่างนี้ แค่เหตุผลนี้ เธอคนนี้รู้ไหม
ก็คือรัก ที่อยู่เต็ม หัวใจ
ฉันต้องเก็บมันไว้
ไม่กล้าพูดออกไป ซักที

เลยต้องเก็บมันเอาไว้.. อย่างนี้


รูปภาพคอร์ด ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว – Pinpin

คอร์ดเพลง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว - Pinpin

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : Pinpin
https://www.facebook.com/pinpinpaween
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :