คอร์ดเพลง มีเมียเมื่อพร้อม โชค โชคมงค

  
Text   


Tune to Eb

 
มีเ
D 
มียเมื่อพ
E 
ร้อม
 
พร้อมจะ
C#m 
ยอมเข้าใจเธอห
F#m 
รือยัง
 
พร้อมที่จะยอมห
D 
ยุด 
 
พร้อมที่จะยอม
E 
ฟัง
 
ไม่ปิดบังทุกเรื่อ
A 
งราว..

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | A | E |

 
นัด
F#m 
เธอว่าฉันจะกลับดูนา
C#m 
ฬิกาถึงบ้านตีสี่
 
เธอบ
D 
อกอีกห้านาทีไม่ถึงตอน
A 
นี้เดี๋ยวเจอ
 
กับ
F#m 
เมียฉันพูดคำเดียว 
 
ที่เหลือ
C#m 
เธอเอาไปพูดจนหมด
 
ฟัง
D 
ดูมันน่าตลกก็ไม่ได้ก
A 
ลัวนะเออ
F#m 
ใช้ตังค์วันละยี่สิบ 
 
เธอบอกให้
C#m 
เรารู้จักประหยัด
 
อยากไ
D 
ด้พาด้าก็จัดไม่เคยจะ
A 
ขัดนะเธอ

 
มีเ
D 
มียเมื่อพ
E 
ร้อม
 
พร้อมจะ
C#m 
ยอมเข้าใจเธอห
F#m 
รือยัง
 
พร้อมที่จะยอมห
D 
ยุด 
 
พร้อมที่จะยอม
E 
ฟัง
 
ไม่ปิดบังทุกเรื่อ
A 
งราว..

 
ที่เป็นแบบ
D 
นี้ก็รู้ว่าเธอนะรัก
E 
กัน
 
ในชีวิต
C#m 
ฉันเลยยอมให้
F#m 
หมด
 
ทำผิดแค่ไ
D 
หนเธอให้อภัยทุกอ
E 
ย่าง
 
ฉันจะล้มกี่
C#m 
ครั้งฉันก็ยังพร้อ
F#m 
มสู้
 
เป็นคู่ชี
D 
วิต 
 
เป็นมิตรที่แท้
E 
ทรู
 
ใครจะดู
C#m 
ถูกกู.. 
 
 
D 
  เธอพ
E 
ร้อมจะปกป้
A 
อง

INSTRU | D | E | A | E |

 
รัก
F#m 
เมียต้องอดทน 
 
ต้องเป็นเปนคนเคารพเมีย
 
รักเมียต้องส่งเสีย อย่าให้เมียต้องสงสัย
 
 
รักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใคร  
 
 
ชาติหน้ามีฉันใด จงจำไว้ อย่ามีเ
A 
มีย
 

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | A | A |

 
มีเ
D 
มียเมื่อพ
E 
ร้อม
 
พร้อมจะ
C#m 
ยอมเข้าใจเธอห
F#m 
รือยัง
 
พร้อมที่จะยอมห
D 
ยุด 
 
พร้อมที่จะยอม
E 
ฟัง
 
ไม่ปิดบังทุกเรื่อ
A 
งราว..

 
ที่เป็นแบบ
D 
นี้ก็รู้ว่าเธอนะรัก
E 
กัน
 
ในชีวิต
C#m 
ฉันเลยยอมให้
F#m 
หมด
 
ทำผิดแค่ไ
D 
หนเธอให้อภัยทุกอ
E 
ย่าง
 
ฉันจะล้มกี่
C#m 
ครั้งฉันก็ยังพร้อ
F#m 
มสู้
 
เป็นคู่ชี
D 
วิต 
 
เป็นมิตรที่แท้
E 
ทรู
 
ใครจะดู
C#m 
ถูกกู.. 
 
 
D 

 
ที่เป็นแบบ
D 
นี้ก็รู้ว่าเธอนะรัก
E 
กัน
 
ในชีวิต
C#m 
ฉันเลยยอมให้
F#m 
หมด
 
ทำผิดแค่ไ
D 
หนเธอให้อภัยทุกอ
E 
ย่าง
 
ฉันจะล้มกี่
C#m 
ครั้งฉันก็ยังพร้อ
F#m 
มสู้
 
เป็นคู่ชี
D 
วิต 
 
เป็นมิตรที่แท้
E 
ทรู
 
ใครจะดู
C#m 
ถูกกู.. 
 
 
D 
  เธอพ
E 
ร้อมจะปกป้
A 
อง

 
เป็นคู่ชี
D 
วิต 
 
เป็นรักจริงที่แท้
E 
ทรู
 
ใครจะดู
C#m 
ถูกกู.. 
 
 
D 
  เธอพ
E 
ร้อมจะปกป้
A 
อง

 
รัก
F#m 
เมียต้องยอมเมีย 
 
เพราะว่าเ
E 
มียไม่ยอมใคร
 
รักเ
D 
มียต้องเข้าใจ 
 
ไม่มีใ
E 
ครใหญ่กว่าเมีย
 
รัก
F#m 
เมียอย่าเถียงเมีย 
 
คำพูดเ
E 
มียใหญ่กว่าใคร
 
ชาติห
D 
น้าเกิดฉันใด 
 
จงจำไ
E 
ว้.. 
 
อย่ามีเ
A 
มีย..

OUTRO | D | E | C#m | F#m |
OUTRO | D | E | A | A | A |


มีเมียเมื่อพร้อม
พร้อมจะยอมเข้าใจเธอหรือยัง
พร้อมที่จะยอมหยุด พร้อมที่จะยอมฟัง
ไม่ปิดบังทุกเรื่องราว..

( ดนตรี )

นัดเธอว่าฉันจะกลับดูนาฬิกาถึงบ้านตีสี่
เธอบอกอีกห้านาทีไม่ถึงตอนนี้เดี๋ยวเจอ
กับเมียฉันพูดคำเดียว ที่เหลือเธอเอาไปพูดจนหมด
ฟังดูมันน่าตลกก็ไม่ได้กลัวนะเออ
ใช้ตังค์วันละยี่สิบ เธอบอกให้เรารู้จักประหยัด
อยากได้พาด้าก็จัดไม่เคยจะขัดนะเธอ

มีเมียเมื่อพร้อม
พร้อมจะยอมเข้าใจเธอหรือยัง
พร้อมที่จะยอมหยุด พร้อมที่จะยอมฟัง
ไม่ปิดบังทุกเรื่องราว..

ที่เป็นแบบนี้ก็รู้ว่าเธอนะรักกัน
ในชีวิตฉันเลยยอมให้หมด
ทำผิดแค่ไหนเธอให้อภัยทุกอย่าง
ฉันจะล้มกี่ครั้งฉันก็ยังพร้อมสู้
เป็นคู่ชีวิต เป็นมิตรที่แท้ทรู
ใครจะดูถูกกู.. เธอพร้อมจะปกป้อง

( ดนตรี )

รักเมียต้องอดทน ต้องเป็นเปนคนเคารพเมีย
รักเมียต้องส่งเสีย อย่าให้เมียต้องสงสัย
รักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใคร
ชาติหน้ามีฉันใด จงจำไว้ อย่ามีเมีย

( ดนตรี )

มีเมียเมื่อพร้อม
พร้อมจะยอมเข้าใจเธอหรือยัง
พร้อมที่จะยอมหยุด พร้อมที่จะยอมฟัง
ไม่ปิดบังทุกเรื่องราว..

ที่เป็นแบบนี้ก็รู้ว่าเธอนะรักกัน
ในชีวิตฉันเลยยอมให้หมด
ทำผิดแค่ไหนเธอให้อภัยทุกอย่าง
ฉันจะล้มกี่ครั้งฉันก็ยังพร้อมสู้
เป็นคู่ชีวิต เป็นมิตรที่แท้ทรู
ใครจะดูถูกกู..

ที่เป็นแบบนี้ก็รู้ว่าเธอนะรักกัน
ในชีวิตฉันเลยยอมให้หมด
ทำผิดแค่ไหนเธอให้อภัยทุกอย่าง
ฉันจะล้มกี่ครั้งฉันก็ยังพร้อมสู้
เป็นคู่ชีวิต เป็นมิตรที่แท้ทรู
ใครจะดูถูกกู.. เธอพร้อมจะปกป้อง

เป็นคู่ชีวิต เป็นรักจริงที่แท้ทรู
ใครจะดูถูกกู.. เธอพร้อมจะปกป้อง

รักเมียต้องยอมเมีย เพราะว่าเมียไม่ยอมใคร
รักเมียต้องเข้าใจ ไม่มีใครใหญ่กว่าเมีย
รักเมียอย่าเถียงเมีย คำพูดเมียใหญ่กว่าใคร
ชาติหน้าเกิดฉันใด จงจำไว้.. อย่ามีเมีย..

มิวสิควิดีโอ มีเมียเมื่อพร้อม โชค โชคมงค

เพลง : มีเมียเมื่อพร้อม
ศิลปิน : โชค โชคมงค
เรียบเรียง : ออนบอร์ดสตูดิโอ
ติดต่องานแสดง : 0963694515
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend