คอร์ดเพลง สิลืมเจ้าได้จังใด๋ โชค โชคมงคล

  
Text   
คอร์ดเพลง สิลืมเจ้าได้จังใด๋ ศิลปิน โชค โชคมงคล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C Em | Am C7 |
INTRO | F Em | Dm G | G |

 
ผลบุญเ
C 
ก่าทำให้เฮาได้พบ
G 
กัน
 
แต่..ละ
Am 
วันก็เปลี่ยนเวียนหมุ
C7 
นไป
 
จากที่เคย
F 
ฮักกลับต้องกลายห่าง
Em 
ไกล
 
กลัว
Dm 
หัวใจ..เจ้าเปลี่ยนไปเหลื
G 
อเกิน

 
สิ่งที่อ้าย
C 
คิด 
 
สิ่งที่เจ้าห
G 
วัง
 
ยิ่งนาน
Am 
วัน 
 
มันก็ยิ่งเลือน
C7 
ลาง
 
เจ้าผู้แก้มปายร่
F 
ายเทม้างอ้ายกลาง
Em 
ทาง
 
ฮักที่เฮา
Dm 
สร้าง..มื้อนี้คงจบ
G 
ลง

 
ผลละ
Am 
บุญของ
Em 
หัวใจ 
 
แค่ได้ใ
F 
ช่เพียงคั่นเวลา
 
บ่อาจสิ่
C 
มาเป็นคู่
G/B 
กลาย 
 
ผล
Dm 
สุด..ท้าย
Em 
..
 
เจ้าปล่อยอ้
F 
ายให้กลายเป็นห
G 
มา

 
สิลืมเจ้าได้จัง
C 
ได๋ 
 
กะใจมันยัง
Em 
ฮัก
 
แล้วเจ้าคือบ่
Am 
ปาก 
 
ว่าบ่เคยฮักอ้ายเ
C7 
ลย
 
โอ้ย.. หัวใ
F 
จเจ้าเนาะทราม
Em 
เชย
 
สิเ
Dm 
ฉลยให้อ้ายแนก็บ่
G 
ได้

 
สิลืมเจ้าได้
C 
บ่ 
 
ก็ย้อนกำลังสิ
Em 
ตาย
 
เจ็บ
Am 
ปวด 
 
ทรมานไป
C 
ทั้งใจ
 
จากวัน
F 
นี้ 
 
สิอยู่ใ
Em 
ห้ได้ 
 
แม้ข้าง
Dm 
กายสิบ่มีเ
G 
จ้า..

INSTRU | C Em | Am C7 |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C Em | Am C7 |
INSTRU | F Em | Dm G |

 
ผลละ
Am 
บุญของ
Em 
หัวใจ 
 
แค่ได้ใ
F 
ช่เพียงคั่นเวลา
 
บ่อาจสิ่
C 
มาเป็นคู่
G/B 
กลาย 
 
ผล
Dm 
สุด..ท้าย
Em 
..
 
เจ้าปล่อยอ้
F 
ายให้กลายเป็นห
G 
มา

 
สิลืมเจ้าได้จัง
C 
ได๋ 
 
กะใจมันยัง
Em 
ฮัก
 
แล้วเจ้าคือบ่
Am 
ปาก 
 
ว่าบ่เคยฮักอ้ายเ
C7 
ลย
 
โอ้ย.. หัวใ
F 
จเจ้าเนาะทราม
Em 
เชย
 
สิเ
Dm 
ฉลยให้อ้ายแนก็บ่
G 
ได้

 
สิลืมเจ้าได้
C 
บ่ 
 
ย้อนกำลังสิ
Em 
ตาย
 
เจ็บ
Am 
ปวด 
 
ทรมานไป
C 
ทั้งใจ
 
จากวัน
F 
นี้ 
 
สิอยู่ใ
Em 
ห้ได้ 
 
แม้ข้าง
Dm 
กายสิบ่มีเ
G 
จ้า..

 
สิลืมเจ้าได้จัง
C 
ได๋ 
 
กะใจมันยัง
Em 
ฮัก
 
แล้วเจ้าคือบ่
Am 
ปาก 
 
ว่าบ่เคยฮักอ้ายเ
C7 
ลย
 
โอ้ย.. หัวใ
F 
จเจ้าเนาะทราม
Em 
เชย
 
สิเ
Dm 
ฉลยให้อ้ายแนก็บ่
G 
ได้

 
สิลืมเจ้าได้
C 
บ่ 
 
ก็ย้อนกำลังสิ
Em 
ตาย
 
เจ็บ
Am 
ปวด 
 
ทรมานไป
C 
ทั้งใจ
 
จากวัน
F 
นี้ 
 
สิอยู่ใ
Em 
ห้ได้ 
 
แม้ข้าง
Dm 
กายสิบ่มีเ
G 
จ้า..
 
คือเก่า..
 

OUTRO | F Em | Dm G | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สิลืมเจ้าได้จังใด๋


ผลบุญเก่าทำให้เฮาได้พบกัน
แต่..ละวันก็เปลี่ยนเวียนหมุนไป
จากคนเคยฮักกลับต้องกลายห่างไกล
กลัวหัวใจ..เจ้าเปลี่ยนไปเหลือเกิน

สิ่งที่อ้ายคิด สิ่งที่เจ้าหวัง
ยิ่งนานวัน มันก็ยิ่งเลือนลาง
เจ้าผู้แก้มปายร่ายเทม้างอ้ายกลางทาง
ฮักที่เฮาสร้าง..มื้อนี้ คงจบลง

ผลละบุญของหัวใจ แค่ได้ใช่เพียงคั่นเวลา
บ่อาจสิ่มาเป็นคู่กลาย ผลสุดท้าย..
เจ้าปล่อยอ้ายให้กลายเป็นหมา

สิลืมเจ้าได้จังได๋ กะใจมันยังฮัก
แล้วเจ้าคือบ่ปาก ว่าบ่เคยฮักอ้ายเลย
โอ้ย.. หัวใจเจ้าผู้ทรามเชย สิเฉลยให้อ้ายแนก็บ่ได้

สิลืมเจ้าได้บ่ ก็ย้อนกำลังสิตาย
เจ็บปวด ทรมานไปทั้งใจ
จากวันนี้ สิอยู่ให้ได้ แม้ข้างกายสิบ่มีเจ้า..

( ดนตรี )

ผลละบุญของหัวใจ แค่ได้ใช่เพียงคั่นเวลา
บ่อาจสิ่มาเป็นคู่กลาย ผลสุดท้าย..
เจ้าปล่อยอ้ายให้กลายเป็นหมา

สิลืมเจ้าได้จังได๋ กะใจมันยังฮัก
แล้วเจ้าคือบ่ปาก ว่าบ่เคยฮักอ้ายเลย
โอ้ย.. หัวใจเจ้าผู้ทรามเชย สิเฉลยให้อ้ายแนก็บ่ได้

สิลืมเจ้าได้บ่ ก็ย้อนกำลังสิตาย
เจ็บปวด ทรมานไปทั้งใจ
จากวันนี้ สิอยู่ให้ได้ แม้ข้างกายสิบ่มีเจ้า..

สิลืมเจ้าได้จังได๋ กะใจมันยังฮัก
แล้วเจ้าคือบ่ปาก ว่าบ่เคยฮักอ้ายเลย
โอ้ย.. หัวใจเจ้าผู้ทรามเชย สิเฉลยให้อ้ายแนก็บ่ได้

สิลืมเจ้าได้บ่ ก็ย้อนกำลังสิตาย
เจ็บปวด ทรมานไปทั้งใจ
จากวันนี้ สิอยู่ให้ได้ แม้ข้างกายสิบ่มีเจ้า..
คือเก่า..

มิวสิควิดีโอ สิลืมเจ้าได้จังใด๋ โชค โชคมงคล

เพลง : สิลืมเจ้าได้จังใด๋ (คอร์ด)
ศิลปิน : โชค โชคมงคล
เนื้อร้อง/ทำนอง : เพชร จิรภัทร
เรียบเรียง : นัธทวัฒน์ มีดินดำ
IG: chol889
คอร์ดเพลง สิลืมเจ้าได้จังใด๋ โชค โชคมงคล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend