คอร์ดเพลง ลิขิตเอง โชค โชคมงคล

  
Text   
คอร์ดเพลง ลิขิตเอง โชค โชคมงคล

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : โชค โชคมงคล
เนื้อร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


INTRO | D | A | Bm | G | ( 2 Times )

 
บนเส้นทางนี้
..ที่เราได้เลือก
เอง
 
จะไม่หวั่นเกร
Bm 
ง 
 
แม้โดนเหยียดหยามสักเท่า
ไร

INSTRU | D | A | Bm | G |

 
ฝั
น..ที่วาดเอาไว้ 
 
รั
ก..ที่มีในใจ
 
พร้
Bm 
อมจะยอมเดินไปตามเส้นทา
 
ม้..จะมีอะไร.. 
 
เข้
า..มาทำลายทาง
 
ให้หม
Bm 
ดกำลังอ่อนล้า 
 
ก็ลุกขึ้นให
ม่

 
ช่วงชีวิ
Bm 
ตของคนเพียงห
F#m 
นึ่งคน
 
ที่อาจสับส
Bm 
นเดินตามใครบ
F#m 
อกไว้
 
มันเหนื่อย มันท้
อ 
 
ในทางที่ไม่ใช่
 
แต่สุดท้
Em 
ายก็รู้ 
 
ต้องการอะไร
..

 
ก็เป็นตัวเองวันนี้
..มันก็ดีที่สุด
แล้ว
 
รู้สึกดีที่ได้ ใช้
Bm 
ทุกลมหายใจ..เพื่อใครสักค
 
กับเรื่องราวที่โห
ดร้าย 
 
ทำให้เราเข้าใจใจค
 
ไม่เคยเสียดายเวลาที่พ
Bm 
ยายามหาตัวต
 
มีหนึ่งเหตุผล หนึ่งชีวิตลิขิ
ตเอง.. 
 
 

 
ในเส้นทา
งที่ฝัน 
 
กูขอเป็นคนเลือกเอง
 
ต่อให้ล้
มอีกสักพันครั้ง 
 
หรือแม่งจะพังอีกพันหน
 
ต่อให้ลำบา
Bm 
กลำบน 
 
กูขอชนด้วยตัวเอง
 
แม้ว่าสุดท้า
ยปลายทางมันอาจไม่เป็นดังฝัน

 
แต่ว่ากู
ขอทำมัน 
 
ด้วยสองมือของกูเอง
 
ในเส้นทา
งที่ฝัน 
 
กูขอเป็นคนเลือกเอง
 
ต่อให้ล้
Bm 
มอีกสักพันครั้ง 
 
หรือแม่งจะพังอีกพันหน
 
ต่อให้ลำบา
ลำบน 
 
กูขอชนด้วยตัวเอง

INSTRU | G | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | A | F#m | G | A |

 
ช่วงชีวิ
Bm 
ตของคนเพียงห
F#m 
นึ่งคน
 
ที่อาจสับส
Bm 
นเดินตามใครบ
F#m 
อกไว้
 
มันเหนื่อย มันท้
อ 
 
ในทางที่ไม่ใช่
 
แต่สุดท้
Em 
ายก็รู้ 
 
ต้องการอะไร
..

 
ก็เป็นตัวเองวันนี้
..มันก็ดีที่สุด
แล้ว
 
รู้สึกดีที่ได้ ใช้
Bm 
ทุกลมหายใจ..เพื่อใครสักค
 
กับเรื่องราวที่โห
ดร้าย 
 
ทำให้เราเข้าใจใจค
 
ไม่เคยเสียดายเวลาที่พ
Bm 
ยายามหาตัวต

 
ทางที่เดินยังคงงดงา
ม 
 
แม้ว่ายังไม่ถึงจุดหม
าย
 
มีเรื่องราวข้างทางที่ทำ
Bm 
ให้เราเข้าใจ..
 
มีหนึ่งเหตุผล หนึ่งชีวิตลิขิตเอง..
 

INSTRU | D | A | Bm | G |

 
มีหนึ่งเหตุผลหนึ่งชีวิตลิขิตเอ
ง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลิขิตเอง


บนเส้นทางนี้..ที่เราได้เลือกเอง
จะไม่หวั่นเกรง แม้โดนเหยียดหยามสักเท่าไร

( ดนตรี )

ฝัน..ที่วาดเอาไว้ รัก..ที่มีในใจ
พร้อมจะยอมเดินไปตามเส้นทาง
แม้..จะมีอะไร.. เข้า..มาทำลายทาง
ให้หมดกำลังอ่อนล้า ก็ลุกขึ้นใหม่

ช่วงชีวิตของคนเพียงหนึ่งคน
ที่อาจสับสนเดินตามใครบอกไว้
มันเหนื่อย มันท้อ ในทางที่ไม่ใช่
แต่สุดท้ายก็รู้ ต้องการอะไร..

ก็เป็นตัวเองวันนี้..มันก็ดีที่สุดแล้ว
รู้สึกดีที่ได้ ใช้ทุกลมหายใจ..เพื่อใครสักคน
กับเรื่องราวที่โหดร้าย ทำให้เราเข้าใจใจคน
ไม่เคยเสียดายเวลาที่พยายามหาตัวตน
มีหนึ่งเหตุผล หนึ่งชีวิตลิขิตเอง..

ในเส้นทางที่ฝัน กูขอเป็นคนเลือกเอง
ต่อให้ล้มอีกสักพันครั้ง หรือแม่งจะพังอีกพันหน
ต่อให้ลำบากลำบน กูขอชนด้วยตัวเอง
แม้ว่าสุดท้ายปลายทางมันอาจไม่เป็นดังฝัน
33
แต่ว่ากูขอทำมัน ด้วยสองมือของกูเอง
ในเส้นทางที่ฝัน กูขอเป็นคนเลือกเอง
ต่อให้ล้มอีกสักพันครั้ง หรือแม่งจะพังอีกพันหน
ต่อให้ลำบาลำบน กูขอชนด้วยตัวเอง

( ดนตรี )

ช่วงชีวิตของคนเพียงหนึ่งคน
ที่อาจสับสนเดินตามใครบอกไว้
มันเหนื่อย มันท้อ ในทางที่ไม่ใช่
แต่สุดท้ายก็รู้ ต้องการอะไร..

ก็เป็นตัวเองวันนี้..มันก็ดีที่สุดแล้ว
รู้สึกดีที่ได้ ใช้ทุกลมหายใจ..เพื่อใครสักคน
กับเรื่องราวที่โหดร้าย ทำให้เราเข้าใจใจคน
ไม่เคยเสียดายเวลาที่พยายามหาตัวตน

ทางที่เดินยังคงงดงาม แม้ว่ายังไม่ถึงจุดหมาย
มีเรื่องราวข้างทางที่ทำให้เราเข้าใจ..
มีหนึ่งเหตุผล หนึ่งชีวิตลิขิตเอง..

( ดนตรี )

มีหนึ่งเหตุผลหนึ่งชีวิตลิขิตเอง..

มิวสิควิดีโอ ลิขิตเอง โชค โชคมงคล

เพลง : ลิขิตเอง
ศิลปิน : โชค โชคมงคล
เรียบเรียง : นักดนตรี มงคล Band
ติดต่องานแสดง : 0963694515
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend