คอร์ดเพลง โชคดีเด้อ – เบนซ์ เมืองเลย x กระต่าย พรรณิภา

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง โชคดีเด้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | F | G | Am |

Am 
ซำบายดีบ่เธอ 
 
บ่ได้เ
F 
จอตั้งแต่เลิกรา
 
อ้ายทัก
G 
มา คนข้าง ๆ เขาว่าอ
Am 
ยู่บ่

Am 
บ่มีไผดอกอ้าย 
 
ยังบ่ก
F 
ล้าฮักไผดอกหนอ
 
แล้วอ้าย
G 
ล่ะ ซำบายดีบ่ สุมื้
Am 
อนี่ 

 
อ้ายกะ
C 
ยัง 
 
ลืมเจ้า
Em 
บ่ได้
 
ถึงโดนปาน
F 
ใด๋ 
 
ลืมเ
G 
จ้าบ่ได้สัก
C 
ที

 
น้องกะต
F 
าม 
 
ส่องเ
G 
ฟส 
 
ว่าอ้าย
Em 
โพสอิหยังมื้
Am 
อนี้
 
แม่นสุดท้
F 
าย น้องกับอ้าย เฮาต้องจ
G 
บกัน

 
อ้ายกะ
Am 
ขอให้โชคดีเด้อ 
 
ขอให้
Em 
เธอนั้นมีความสุข
 
อยู่ทางไ
F 
หนกินข้าวห
G 
ลายๆ 
 
บ่ส
C 
บายกะขอให้ส
E 
ร่วง

 
อ้ายกะ
Am 
ดูแลเจ้าของเด้อ 
 
อยากให้
Em 
ฮู้ว่าน้องยังห่วง
 
ยังจด
Dm 
จำว่าเฮา 
 
เคย
G 
ฮักกันหลาย 
 
ปา
C 
นใด๋

 
ยังจด
Dm 
จำว่าเฮา 
 
เคย
G 
ฮักกันหลาย 
 
ปา
C 
นใด๋

INSTRU | Am | Em | F G | C E |
INSTRU | Am | Em | Dm G | C |

Am 
ซำบายดีบ่เธอ 
 
บ่ได้เ
F 
จอกะดีอยู่เด้
 
ใจม้าง
G 
เพ สิได้โอเค ลืมเจ้าง่
Am 
าย 
 

Am 
น้องกะเฮ็ดใจอยู่ 
 
แต่สุดท้
F 
ายกะเฮ็ดบ่ได้
 
บ่เป็นห
G 
ยังขอเก็บไว้ในใจกะ
Am 
พอ

 
อ้ายกะ
C 
ยัง 
 
ลืมเจ้า
Em 
บ่ได้
 
ถึงโดนปาน
F 
ใด๋ 
 
ลืมเ
G 
จ้าบ่ได้สัก
C 
ที

 
น้องกะต
F 
าม 
 
ส่องเ
G 
ฟส 
 
ว่าอ้าย
Em 
โพสอิหยังมื้
Am 
อนี้
 
แม่นสุดท้
F 
าย น้องกับอ้าย เฮาต้องจ
G 
บกัน

 
อ้ายกะ
Am 
ขอให้โชคดีเด้อ 
 
ขอให้
Em 
เธอนั้นมีความสุข
 
อยู่ทางไ
F 
หนกินข้าวห
G 
ลายๆ 
 
บ่ส
C 
บายกะขอให้ส
E 
ร่วง

 
อ้ายกะ
Am 
ดูแลเจ้าของเด้อ 
 
อยากให้
Em 
ฮู้ว่าน้องยังห่วง
 
ยังจด
Dm 
จำว่าเฮา 
 
เคย
G 
ฮักกันหลาย 
 
ปา
C 
นใด๋

 
อ้ายกะ
Am 
ขอให้โชคดีเด้อ 
 
ขอให้
Em 
เธอนั้นมีความสุข
 
อยู่ทางไ
F 
หนกินข้าวห
G 
ลายๆ 
 
บ่ส
C 
บายกะขอให้ส
E 
ร่วง

 
อ้ายกะ
Am 
ดูแลเจ้าของเด้อ 
 
ให้อ้าย
Em 
ฮู้ว่าน้องยังห่วง
 
ยังจด
Dm 
จำว่าเฮา 
 
เคย
G 
ฮักกันหลาย 
 
ปา
C 
นใด๋

 
ยังจด
Dm 
จำว่าเฮา 
 
เคย
G 
ฮักกันหลาย 
 
ปา
C 
นใด๋..

INSTRU | Am | F | G | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ซำบายดีบ่เธอ บ่ได้เจอตั้งแต่เลิกรา
อ้ายทักมา คนข้าง ๆ เขาว่าอยู่บ่

บ่มีไผดอกอ้าย ยังบ่กล้าฮักไผดอกหนอ
แล้วอ้ายล่ะ ซำบายดีบ่ สุมื้อนี่ 

อ้ายกะยัง ลืมเจ้าบ่ได้
ถึงโดนปานใด๋ ลืมเจ้าบ่ได้สักที

น้องกะตาม ส่องเฟส ว่าอ้ายโพสอิหยังมื้อนี้
แม่นสุดท้าย น้องกับอ้าย เฮาต้องจบกัน

อ้ายกะขอให้โชคดีเด้อ ขอให้เธอนั้นมีความสุข
อยู่ทางไหนกินข้าวหลายๆ บ่สบายกะขอให้สร่วง

อ้ายกะดูแลเจ้าของเด้อ อยากให้ฮู้ว่าน้องยังห่วง
ยังจดจำว่าเฮา เคยฮักกันหลาย ปานใด๋

ยังจดจำว่าเฮา เคยฮักกันหลาย ปานใด๋

( ดนตรี )

ซำบายดีบ่เธอ บ่ได้เจอกะดีอยู่เด้
ใจม้างเพ สิได้โอเค ลืมเจ้าง่าย ๆ

น้องกะเฮ็ดใจอยู่ แต่สุดท้ายกะเฮ็ดบ่ได้
บ่เป็นหยังขอเก็บไว้ในใจกะพอ

อ้ายกะยัง ลืมเจ้าบ่ได้
ถึงโดนปานใด๋ ลืมเจ้าบ่ได้สักที

น้องกะตาม ส่องเฟส ว่าอ้ายโพสอิหยังมื้อนี้
แม่นสุดท้าย น้องกับอ้าย เฮาต้องจบกัน

อ้ายกะขอให้โชคดีเด้อ ขอให้เธอนั้นมีความสุข
อยู่ทางไหนกินข้าวหลายๆ บ่สบายกะขอให้สร่วง

อ้ายกะดูแลเจ้าของเด้อ อยากให้ฮู้ว่าน้องยังห่วง
ยังจดจำว่าเฮา เคยฮักกันหลาย ปานใด๋

อ้ายกะขอให้โชคดีเด้อ ขอให้เธอนั้นมีความสุข
อยู่ทางไหนกินข้าวหลายๆ บ่สบายกะขอให้สร่วง

อ้ายกะดูแลเจ้าของเด้อ ให้อ้ายฮู้ว่าน้องยังห่วง
ยังจดจำว่าเฮา เคยฮักกันหลาย ปานใด๋

ยังจดจำว่าเฮา เคยฮักกันหลาย ปานใด๋..


รูปภาพคอร์ด โชคดีเด้อ – เบนซ์ เมืองเลย x กระต่าย พรรณิภา

คอร์ดเพลง โชคดีเด้อ - เบนซ์ เมืองเลย x กระต่าย พรรณิภา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โชคดีเด้อ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องาน : 0635591464
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend