คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม – เสถียร ทำมือ (Demo)

  
Text   

คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม เสถียร ทำมือ

เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม

ศิลปิน : เสถียร ทำมือ

แนวเพลง : #ลูกทุ่งเพื่อชีวิต

อัลบั้ม Single ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม

คีย์คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

เพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม (คอร์ด)

INTRO | C | Em | F G | C |

 
ยามมีใ
C 
จ 
 
เจ้าก็เฮ็ดให้
Em 
ฮัก
 
ยามเซา
Am 
ฮัก 
 
กะไปหามีคนใหม่
Em 
เพิ่ม
 
บ่
F 
คิดว่าอ้ายสิเ
Fm 
สียใจ 
 
บ่สนว่า
Em 
ไผสิน้ำตา
Am 
ซึม
G 
ถิ่มภาระการลืม 
 
ให้อ้
F 
ายรบอยู่ฝ่ายเ
C 
ดียว

 
ยากแท้
Dm 
เด้…
 
กับการจาก
Em 
ลาของคนยังฮักหลาย
 
มันหนักใ
F 
จ มันคิดหลาย มัน
C 
ห่อเหี่ยว
 
ยามฮัก
F 
กันกะเฮ็ดให้ฮักเบิด
Fm 
ใจ
 
บัดสิไ
Em 
ปคือบ่เฮ็ดให้ลืมแนจักเ
Am 
สี้ยว
 
คือโ
Dm 
พดใจอ้าย 
 
ให้เหงาคนเดียวแบ
G 
บนี้

 
โปรดกลับคืน
C 
มา 
 
ส่อย
Em 
เฮ็ดให้ลืมสา
Am 
ก่อน
 
ได้โป
G 
รดเถอะนะอ้อ
F 
นวอน..โ
Em 
อ..
 
ส่อยให้เฮ็ดให้
Dm 
ซังเจ้าแนน๊านะค
G 
นดี
 
มาเฮ็ดหยังกะไ
C 
ด้
 
ที่ส่อยให้อ้
Em 
ายลืมเจ้าง่ายกว่
Am 
านี้
 
เฮ็ดให้
G 
ฮักกันอย่างดิบ
F 
ดี..โ
Em 
อ..
 
ยามสิ
Dm 
ถิ่มก็ควรที่ทำหน้
G 
าที่
 
ส่อยเฮ็ดให้
Dm 
ฮักจางลงกว่า
G 
นี้ 
 
จักหน่อยค่
C 
อยไป..

INTRO | C | Em | F G | C |

 
ยามมีใ
C 
จ 
 
เจ้าก็เฮ็ดให้
Em 
ฮัก
 
ยามเซา
Am 
ฮัก 
 
กะไปหามีคนใหม่
Em 
เพิ่ม
 
บ่
F 
คิดว่าอ้ายสิเ
Fm 
สียใจ 
 
บ่สนว่า
Em 
ไผสิน้ำตา
Am 
ซึม
G 
ถิ่มภาระการลืม 
 
ให้อ้
F 
ายรบอยู่ฝ่ายเ
C 
ดียว

 
ยากแท้
Dm 
เด้…
 
กับการจาก
Em 
ลาของคนยังฮักหลาย
 
มันหนักใ
F 
จ มันคิดหลาย มัน
C 
ห่อเหี่ยว
 
ยามฮัก
F 
กันกะเฮ็ดให้ฮักเบิด
Fm 
ใจ
 
บัดสิไ
Em 
ปคือบ่เฮ็ดให้ลืมแนจักเ
Am 
สี้ยว
 
คือโ
Dm 
พดใจอ้าย 
 
ให้เหงาคนเดียวแบ
G 
บนี้

 
โปรดกลับคืน
C 
มา 
 
ส่อย
Em 
เฮ็ดให้ลืมสา
Am 
ก่อน
 
ได้โป
G 
รดเถอะนะอ้อ
F 
นวอน..โ
Em 
อ..
 
ส่อยให้เฮ็ดให้
Dm 
ซังเจ้าแนน๊านะค
G 
นดี
 
มาเฮ็ดหยังกะไ
C 
ด้
 
ที่ส่อยให้อ้
Em 
ายลืมเจ้าง่ายกว่
Am 
านี้
 
เฮ็ดให้
G 
ฮักกันอย่างดิบ
F 
ดี..โ
Em 
อ..
 
ยามสิ
Dm 
ถิ่มก็ควรที่ทำหน้
G 
าที่
 
ส่อยเฮ็ดให้
Dm 
ฮักจางลงกว่า
G 
นี้ 
 
จักหน่อยค่
C 
อยไป..เนื้อเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม
ยามมีใจ เจ้าก็เฮ็ดให้ฮัก
ยามเซาฮัก กะไปหามีคนใหม่เพิ่ม
บ่คิดว่าอ้ายสิเสียใจ บ่สนว่าไผสิน้ำตาซึม
ถิ่มภาระการลืม ให้อ้ายรบอยู่ฝ่ายเดียว

ยากแท้ดี
กับการจากลาของคนยังฮักหลาย
มันหนักใจ มันคิดหลาย มันท้อ
ยามฮักกันกะเฮ็ดให้ฮักเบิดใจ
บัดสิไปคือบ่เฮ็ดให้ลืมแนจักเสี้ยว
คือโพดใจอ้าย ให้เหงาคนเดียวแบบนี้

โปรดกลับคืนมา ส่อยเฮ็ดให้ลืมสาก่อน
ได้โปรดเถอะนะอ้อนวอน..โอ..
ส่อยให้เฮ็ดให้ซังเจ้าแนน๊านะคนดี
มาเฮ็ดหยังกะได้
ที่ส่อยให้อ้ายลืมเจ้าง่ายกว่านี้
เฮ็ดให้ฮักกันอย่างดิบดี..โอ..
ยามสิถิ่มก็ควรที่ทำหน้าที่
ส่อยเฮ็ดให้ฮักจางลงกว่านี้ จักหน่อยค่อยไป..
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คอร์ด “ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม”
ศิลปิน เสถียร ทำมือ
คำร้อง/ทำนอง เอ๋ เกษมสีชมพู
เรียบเรียง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend