หน้าแรก » เสถียร ทำมือ » คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม – เสถียร ทำมือ (Demo)

คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม – เสถียร ทำมือ (Demo)

คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม เสถียร ทำมือ

เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม

ศิลปิน : เสถียร ทำมือ

แนวเพลง : #ลูกทุ่งเพื่อชีวิต

อัลบั้ม Single ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม

คีย์คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

เพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม (คอร์ด)

INTRO | C | Em | F G | C |

 
ยามมีใ
จ 
 
เจ้าก็เฮ็ดให้
Em 
ฮัก
 
ยามเซา
Am 
ฮัก 
 
กะไปหามีคนใหม่
Em 
เพิ่ม
 
บ่
คิดว่าอ้ายสิเ
Fm 
สียใจ 
 
บ่สนว่า
Em 
ไผสิน้ำตา
Am 
ซึม
ถิ่มภาระการลืม 
 
ให้อ้
ายรบอยู่ฝ่ายเ
ดียว

 
ยากแท้
Dm 
เด้…
 
กับการจาก
Em 
ลาของคนยังฮักหลาย
 
มันหนักใ
จ มันคิดหลาย มัน
ห่อเหี่ยว
 
ยามฮัก
กันกะเฮ็ดให้ฮักเบิด
Fm 
ใจ
 
บัดสิไ
Em 
ปคือบ่เฮ็ดให้ลืมแนจักเ
Am 
สี้ยว
 
คือโ
Dm 
พดใจอ้าย 
 
ให้เหงาคนเดียวแบ
บนี้

 
โปรดกลับคืน
มา 
 
ส่อย
Em 
เฮ็ดให้ลืมสา
Am 
ก่อน
 
ได้โป
รดเถอะนะอ้อ
นวอน..โ
Em 
อ..
 
ส่อยให้เฮ็ดให้
Dm 
ซังเจ้าแนน๊านะค
นดี
 
มาเฮ็ดหยังกะไ
ด้
 
ที่ส่อยให้อ้
Em 
ายลืมเจ้าง่ายกว่
Am 
านี้
 
เฮ็ดให้
ฮักกันอย่างดิบ
ดี..โ
Em 
อ..
 
ยามสิ
Dm 
ถิ่มก็ควรที่ทำหน้
าที่
 
ส่อยเฮ็ดให้
Dm 
ฮักจางลงกว่า
นี้ 
 
จักหน่อยค่
อยไป..

INTRO | C | Em | F G | C |

 
ยามมีใ
จ 
 
เจ้าก็เฮ็ดให้
Em 
ฮัก
 
ยามเซา
Am 
ฮัก 
 
กะไปหามีคนใหม่
Em 
เพิ่ม
 
บ่
คิดว่าอ้ายสิเ
Fm 
สียใจ 
 
บ่สนว่า
Em 
ไผสิน้ำตา
Am 
ซึม
ถิ่มภาระการลืม 
 
ให้อ้
ายรบอยู่ฝ่ายเ
ดียว

 
ยากแท้
Dm 
เด้…
 
กับการจาก
Em 
ลาของคนยังฮักหลาย
 
มันหนักใ
จ มันคิดหลาย มัน
ห่อเหี่ยว
 
ยามฮัก
กันกะเฮ็ดให้ฮักเบิด
Fm 
ใจ
 
บัดสิไ
Em 
ปคือบ่เฮ็ดให้ลืมแนจักเ
Am 
สี้ยว
 
คือโ
Dm 
พดใจอ้าย 
 
ให้เหงาคนเดียวแบ
บนี้

 
โปรดกลับคืน
มา 
 
ส่อย
Em 
เฮ็ดให้ลืมสา
Am 
ก่อน
 
ได้โป
รดเถอะนะอ้อ
นวอน..โ
Em 
อ..
 
ส่อยให้เฮ็ดให้
Dm 
ซังเจ้าแนน๊านะค
นดี
 
มาเฮ็ดหยังกะไ
ด้
 
ที่ส่อยให้อ้
Em 
ายลืมเจ้าง่ายกว่
Am 
านี้
 
เฮ็ดให้
ฮักกันอย่างดิบ
ดี..โ
Em 
อ..
 
ยามสิ
Dm 
ถิ่มก็ควรที่ทำหน้
าที่
 
ส่อยเฮ็ดให้
Dm 
ฮักจางลงกว่า
นี้ 
 
จักหน่อยค่
อยไป..เนื้อเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม
ยามมีใจ เจ้าก็เฮ็ดให้ฮัก
ยามเซาฮัก กะไปหามีคนใหม่เพิ่ม
บ่คิดว่าอ้ายสิเสียใจ บ่สนว่าไผสิน้ำตาซึม
ถิ่มภาระการลืม ให้อ้ายรบอยู่ฝ่ายเดียว

ยากแท้ดี
กับการจากลาของคนยังฮักหลาย
มันหนักใจ มันคิดหลาย มันท้อ
ยามฮักกันกะเฮ็ดให้ฮักเบิดใจ
บัดสิไปคือบ่เฮ็ดให้ลืมแนจักเสี้ยว
คือโพดใจอ้าย ให้เหงาคนเดียวแบบนี้

โปรดกลับคืนมา ส่อยเฮ็ดให้ลืมสาก่อน
ได้โปรดเถอะนะอ้อนวอน..โอ..
ส่อยให้เฮ็ดให้ซังเจ้าแนน๊านะคนดี
มาเฮ็ดหยังกะได้
ที่ส่อยให้อ้ายลืมเจ้าง่ายกว่านี้
เฮ็ดให้ฮักกันอย่างดิบดี..โอ..
ยามสิถิ่มก็ควรที่ทำหน้าที่
ส่อยเฮ็ดให้ฮักจางลงกว่านี้ จักหน่อยค่อยไป..
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คอร์ด “ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม”
ศิลปิน เสถียร ทำมือ
คำร้อง/ทำนอง เอ๋ เกษมสีชมพู
เรียบเรียง :

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา