คอร์ดเพลง อิหล่าเอ๋ย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ – เต้ย อภิวัฒน์

คอร์ดเพลง อิหล่าเอ๋ย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ

เต้ย อภิวัฒน์

คอร์ดเพลง อิหล่าเอ๋ย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ

ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single

คีย์คอร์ดเพลง อิหล่าเอ๋ย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

เต้ย อภิวัฒน์ - อิหล่าเอ๋ย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ
คอร์ด

INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |

 
กะเข้
Bm 
าใจในวันนี้บ่มีเจ้าแล้ว
 
ดวงแ
ก้วก้อนคำจาก
Bm 
ไกล
 
เจ็บแ
Bm 
ท้เด้ มันเจ็บเท้เด้ คือจังสิต
าย
 
บ่อาจห
ายลบเลือนจากใ
Bm 
จได้

 
* ต
ายอ้ายตาย 
 
 
Bm 
ข้าวกะกินบ่ได้
F# 
นั่งฮ้องไห้ ฮือ.. ฮือ..

 
** อยากบอก
Bm 
ฮักว่าข้อยฮักเจ้า 
 
คงบ่
มีโอกาสเว้า
 
ในยามเ
F# 
ช้าตื่นมาบ่มีเจ้า
Bm 
แล้ว
 
เตียงกะ
Bm 
อยู่เฮาเคยนอน 
 
ปอกห
มอนที่เจ้าเคยใช้
 
ยังเก็บ
F# 
ไว้แทนใจ 
 
น้องหล้าอยู่
Bm 
เด้อ
 
อยู่ทา
Bm 
งนั้นสบายดีไหม 
 
เป็นจั่งใ
ดบ่ฮู้เลย
 
อิหล่าเ
F# 
อย 
 
อ้ายคิดฮอดเจ้
Bm 
าเด้อ…

INSTRU | Bm | A | F# | F# |

( * , ** )

INSTRU| Bm | A | F# | Bm |
INSTRU | Bm | A | F# | F# | Bm | A |

( ** )

 
อยู่ทา
Bm 
งนั้นสบายดีไหม 
 
เป็นจั่งใ
ดบ่ฮู้เลย
 
อิหล่าเ
F# 
อย 
 
อ้ายคิดฮอดเจ้า
Bm 
เด้อ..เนื้อเพลง
กะเข้าใจในวันนี้บ่มีเจ้าแล้ว
ดวงแก้วก้อนคำจากไกล
เจ็บแท้เด้ มันเจ็บเท้เด้ คือจังสิตาย
บ่อาจหายลบเลือนจากใจได้

ตายอ้ายตาย ข้าวกะกินบ่ได้
นั่งฮ้องไห้ ฮือ.. ฮือ..

อยากบอกฮักว่าข้อยฮักเจ้า
คงบ่มีโอกาสเว้า
ในยามเช้าตื่นมาบ่มีเจ้าแล้ว
เตียงกะอยู่เฮาเคยนอน
ปอกหมอนที่เจ้าเคยใช้
ยังเก็บไว้แทนใจ น้องหล้าอยู่เด้อ
อยู่ทางนั้นสบายดีไหม เป็นจั่งใดบ่ฮู้เลย
อิหล่าเอย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ…

( ดนตรี )

ตายอ้ายตาย ข้าวกะกินบ่ได้
นั่งฮ้องไห้ ฮือ.. ฮือ..

อยากบอกฮักว่าข้อยฮักเจ้า
คงบ่มีโอกาสเว้า
ในยามเช้าตื่นมาบ่มีเจ้าแล้ว
เตียงกะอยู่เฮาเคยนอน
ปอกหมอนที่เจ้าเคยใช้
ยังเก็บไว้แทนใจ น้องหล้าอยู่เด้อ
อยู่ทางนั้นสบายดีไหม เป็นจั่งใดบ่ฮู้เลย
อิหล่าเอย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ…

( ดนตรี )

อยากบอกฮักว่าข้อยฮักเจ้า
คงบ่มีโอกาสเว้า
ในยามเช้าตื่นมาบ่มีเจ้าแล้ว
เตียงกะอยู่เฮาเคยนอน
ปอกหมอนที่เจ้าเคยใช้
ยังเก็บไว้แทนใจ น้องหล้าอยู่เด้อ
อยู่ทางนั้นสบายดีไหม เป็นจั่งใดบ่ฮู้เลย
อิหล่าเอย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ…

อยู่ทางนั้นสบายดีไหม เป็นจั่งใดบ่ฮู้เลย
อิหล่าเอย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ..
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
อิหล่าเอ๋ย อ้ายคิดฮอดเจ้าเด้อ ศิลปิน เต้ย อภิวัฒน์