คอร์ดเพลง หมารักนาย – ธันวา ราศีธนู

  
Text   

คอร์ดเพลง หมารักนาย
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง หมารักนาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm | A | Em F#m | Bm |

Bm 
ฉัน 
 
ไม่รู้มันเกิดอ
A 
ะไร 
 
 
Em 
กับความรักขอ
A 
งเรา
 
 
ดูเธอไม่ใ
D 
ส่ใจ 
 
ดูเธอไม่ห่ว
Bm 
งใย 
 
 
Em 
ดูเธอไม่รั
A 
กเรา
 
 
เห
D 
มือน.. 
 
ดั่
A 
งคนไม่รู้จั
G 
กกัน
 
Bm 
เขา 
 
ใช่ไม๊ที่ทำไ
A 
ห้เธอ เปลี่ยนใจ  
 
Em 
เขา ใช่ไหม ที่ทำไ
A 
ห้เธอทิ้งกัน
 
 
ฉันทำตัวไ
D 
ม่ดี 
 
หรือเธอไม่รู้จั
Bm 
กพอ
G 
อ้อล้อจริง 
 
A 
ะเธอ
 

 
*  
D 
..หากเธอไม่
G 
รัก 
 
ก็ควรบอ
D 
กฉัน 
 
 
 
 
หากจะทิ้งกัน ก็ควรบอ
Bm 
กลา
 
 
หรือเธอเห็นฉันนั้นเป็นแ
A 
ค่หมา
 
 
G 
ต่หมามันก็รั
Em 
กนาย 
 
 
A 
รักจนตายจา
D 
กกัน

INSTRU | G A |

 
**  
Bm 
ฉันไม่รู้ต้องทำอย่า
A 
งไร 
 
 
Em 
ก็ใจมันเจ็บเหลื
A 
อเกิน
 
 
มองเธอเดินจา
D 
กไป 
 
ดูเธอควงกั
Bm 
บเขา
 
 
ยิ่
G 
งเจ็บในใจขอ
Em 
งเรา 
 
A 
ม่นานน้ำตาก็ไ
D 
หล
 

INSTRU | Bm | F#m | G A | Bm |
INSTRU | Bm | A G | A D |

( *, ** )

Bm 
…มันเจ็บในใจขอ
Em 
งเรา 
 
A 
ม่นาน 
 
น้ำตาก็ไ
D 
หล
 
 
Bm 
ต่หมายังคงรั
Em 
กนาย 
 
 
A 
รักจนตายจา
D 
กกัน
 

เนื้อเพลง หมารักนาย
ฉัน ไม่รู้มันเกิดอะไร กับความรักของเรา
ดูเธอไม่ใส่ใจ ดูเธอไม่ห่วงใย ดูเธอไม่รักเรา
เหมือน ดั่งคนไม่รู้จักกัน
เขา ใช่ไม๊ที่ทำไห้เธอ เปลี่ยนใจ
เขา ใช่ไหม ที่ทำไห้เธอทิ้งกัน
ฉันทำตัวไม่ดี หรือเธอไม่รู้จักพอ
อ้อล้อจริง นะเธอ
หากเธอไม่รัก ก็ควรบอกฉัน
หากจะทิ้งกัน ก็ควรบอกลา
หรือเธอเห็นฉันนั้นเป็นแค่หมา
แต่หมามันก็รักนาย รักจนตายจากกัน
ฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไร ก็ใจมันเจ็บเหลือเกิน
มองเธอเดินจากไป ดูเธอควงกับเขา
ยิ่งเจ็บในใจของเรา ไม่นานน้ำตาก็ไหล

หากเธอไม่รัก ก็ควรบอกฉัน
หากจะทิ้งกัน ก็ควรบอกลา
หรือเธอเห็นฉันนั้นเป็นแค่หมา
แต่หมามันก็รักนาย รักจนตายจากกัน
ฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไร ก็ใจมันเจ็บเหลือเกิน
มองเธอเดินจากไป ดูเธอควงกับเขา
ยิ่งเจ็บในใจของเรา ไม่นาน น้ำตาก็ไหล

มันเจ็บในใจของเรา ไม่นาน น้ำตาก็ไหล
แต่หมายังคงรักนาย รักจนตายจากกัน
ธันวา ราศีธนู – หมารักนาย
คำร้อง/ ทำนอง ธันวา ราศีธนู
เรียบเรียง รุ่ง รินรัมย์
Download: กด *123 2345 แล้วโทรออก
ธันวา ราศีธนู - หมารักนาย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend