คอร์ดเพลง เอาที่สบายใจ – ไผ่ พงศธร

  
Text   

คอร์ดเพลง เอาที่สบายใจ
ศิลปิน ไผ่ พงศธร

คีย์คอร์ดเพลง เอาที่สบายใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


| Fm Bbm | Ab Eb | ( 2 Times )
| Fm Bbm | Eb Fm | ( 2 Times )

Fm 
..โอ๊ย..น้อ..เอาโลดเด้อเด้อหล่า เอาที่..สบายใจ
 
 
คันสิไปนำเขาบ่ว่าหยังดอกทางอ้าย
 
 
ฮักแป๋ตาย คิดนำเจ้า..สิอดเอาดอกทางพี่
 
 
คำเอ้ย..เอ่ย เอย
 
 
ถ้าเขาดีกว่าอ้าย กะคงห้ามน้องบ่ฟัง
 
 
โอ้ยเด้..น้อ โอ้ยน้อ..น้อง…
 

SOLO | Fm | Fm | Cm | Ab | Bbm | Cm | Fm |

 
เอาที่เธอสบา
Fm 
ยใจ
 
ถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ย
Cm 
วรั้ง
 
 
พี่ไม่
Ab 
มีสิทธิ์ 
 
ที่จะคิดกั
Bbm 
กขัง
 
เมื่อมีควา
Eb 
มหวังข้างหน้า 
 
ถ้าดี
Fm 
ก็ไป
 
 
ดู
Fm 
แลทำทุกอย่งแล้วเพื่อเจ้า
 
ยังมีเขาดีกว่านี้อีกใ
Cm 
ช่ไหม
 
 
เอาโล
Fm 
ดหล่า 
 
เอาที่สบา
Bbm 
ยใจ
 
ไปส
Eb 
าไป 
 
น้อ
Cm 
งหล่าเจ้าจงไ
Fm 
ปดี
 
 
ถ้
Fm 
าอยู่ด้วยกันมันทรมาน  
 
 
บ่มีความหวาน บ่มีความสุขเป็นทุกข์ทั้
Cm 
งปี
 
 
อ้ายยอมหลี
Eb 
กทาง 
 
เปิ
Fm 
ดใจให้เจ้าเต็
Ab 
มที่
 
 
แต่ยังจำสิ่ง
Eb 
ดีดี 
 
ที่เค
Cm 
ยมีต่อกันม
Fm 
านาน
 

SOLO | Fm | Fm | Fm | Fm |

Fm 
..บ่ต้องย่านพี่ขวางทางดอกนา
 
บ่ต้องย่านพี่ขวางทางดอกนา
 
 
คั่นคิดว่าไปแล้วดีกว่านี้ ทางอ้ายกะซวงใจ
 
 
บ่อยากให้ทนอยู่เป็นทุกข์  
 
 
ถ้าเจ้ามีความสุข บ่ว่าเลยทางอ้าย
 

 
เมื่
Fm 
ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจ 
 
อยู่ไปก็ไม่มีควา
Cm 
มหมาย
 
ควา
Fm 
มรู้สึกพี่เอง 
 
ก็อายแส
Bbm 
นอาย
 
ที่ดูแ
Fm 
ลเธอให้ดีที่สุดไ
Ab 
ม่ได้
 
เป็น
Eb 
ผู้ชายดูไ
Cm 
ม่น่าศ
Fm 
รัทธา
 
เลือ
Fm 
กเอาที่เจ้าสบายใจ 
 
ชีวิตเหลือไว้ยังพอมีเ
Cm 
วลา
 
สิทธิ์ขอ
Fm 
งเธอเลือกเองพี่ไ
Ab 
ม่ว่า
 
หากเขาทอ
Fm 
ดทิ้งยังรอคอยซับ
Bbm 
น้ำตา
 
ผิดหวังให้กลั
Eb 
บมา 
 
อ้ายคอ
Cm 
ยถ่าดูแ
Fm 
ลใจ
 
รั
Fm 
บได้กับสิ่งที่เธอทำ 
 
ความเจ็บช้ำมีบ้างไม่เป็
Cm 
นไร
 
ถึ
Fm 
งเธอจะอยู่เคียงคู่กั
Bbm 
บใคร
 
ยังให้
Eb 
อภัย 
 
เจ็บเพีย
Cm 
งใดสิอ
Fm 
ดทนเอา

Fm 
..แนวใด๋มันสุขใจเจ้า แนวใด๋มันสุขใจเจ้า
 
เมื่อเห็นเขาสิดีกว่าพี่ สิดีกว่าพี่ สิดีกว่าพี่
 
 
ฮักสุดชีวิตก็ห้ามน้องบ่ได้ บ่ได้โอ้ย บ่ได้ บ่ได้
 
 
ไปเลยหล่า บ่ว่าหยัง เก็บภาพความหลังไว้ดูต่างหน้า
 
 
เอาที่เธอคิดว่า..สบายใจ…
 

| Fm Bbm | Ab Eb | ( 2 Times )
| Fm Bbm | Eb Fm | ( 2 Times ) | Fm |

เนื้อเพลง
โอ๊ย..น้อ..เอาโลดเด้อเด้อหล่า เอาที่..สบายใจ
คันสิไปนำเขาบ่ว่าหยังดอกทางอ้าย
ฮักแป๋ตาย คิดนำเจ้า..สิอดเอาดอกทางพี่
คำเอ้ย..เอ่ย เอย

ถ้าเขาดีกว่าอ้าย กะคงห้ามน้องบ่ฟัง
โอ้ยเด้..น้อ โอ้ยน้อ..น้อง…

SOLO

เอาที่เธอสบายใจ ถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้ง
พี่ไม่มีสิทธิ์ ที่จะคิดกักขัง เมื่อมีความหวังข้างหน้า ถ้าดีก็ไป
ดูแลทำทุกอย่งแล้วเพื่อเจ้า ยังมีเขาดีกว่านี้อีกใช่ไหม
เอาโลดหล่า เอาที่สบายใจ ไปสาหล่า น้องหล่าเจ้าจงไปดี
ถ้าอยู่ด้วยกันมันทรมาน บ่มีความหวาน บ่มีความสุขเป็นทุกข์ทั้งปี
อ้ายยอมหลีกทาง เปิดใจให้เจ้าเต็มที่
แต่ยังจำสิ่งดีดี ที่เคยมีต่อกันมานาน

SOLO

บ่ต้องย่านพี่ขวางทางดอกนา บ่ต้องย่านพี่ขวางทางดอกนา
คั่นคิดว่าไปแล้วดีกว่านี้ ทางอ้ายกะซวงใจ
บ่อยากให้ทนอยู่เป็นทุกข์ ถ้าเจ้ามีความสุข บ่ว่าเลยทางอ้าย

เมื่ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจ อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย
ความรู้สึกพี่เอง ก็อายแสนอาย
ที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้ เป็นผู้ชายดูไม่น่าศรัทธา
เลือกเอาที่เจ้าสบายใจ ชีวิตเหลือไว้ยังพอมีเวลา
สิทธิ์ของเธอเลือกเองพี่ไม่ว่า หากเขาทอดทิ้งยังรอคอยซับน้ำตา
ผิดหวังให้กลับมา อ้ายคอยถ่าดูแลหัวใจ
รับได้กับสิ่งที่เธอทำ ความเจ็บช้ำมีบ้างไม่เป็นไร
ถึงเธอจะอยู่เคียงคู่กับใคร ยังให้อภัย เจ็บเพียงใดสิอดทนเอา

แนวใด๋มันสุขใจเจ้า แนวใด๋มันสุขใจเจ้า
เมื่อเห็นเขาสิดีกว่าพี่ สิดีกว่าพี่ สิดีกว่าพี่
ฮักสุดชีวิตก็ห้ามน้องบ่ได้ บ่ได้โอ้ย บ่ได้ บ่ได้
ไปเลยหล่า บ่ว่าหยัง เก็บภาพความหลังไว้ดูต่างหน้า
เอาที่เธอคิดว่า..สบายใจ…
ไผ่ พงศธร – เอาที่สบายใจ
คำร้อง/ทำนอง เฉลิมพล มาลาคำ
เรียบเรียง สวัสดิ์ สารคาม
ไผ่ พงศธร - เอาที่สบายใจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend