หน้าแรก » M&M » คอร์ดเพลง คนไทยไม่ทิ้งกัน – M&M

คอร์ดเพลง คนไทยไม่ทิ้งกัน – M&M

คนไทยไม่ทิ้งกัน ศิลปิน M&M


Tune to Eb
INTRO | C | G/B | Am D | G |

 
เหตุ
การณ์ในวันนี้ 
 
รู้
ดีว่าเป็นเช่นไรร่วม
Am 
แรงแบ่งปันน้ำ
ใจให้คนอี
สาน
 
สาย
ธารบ่หยุดไหล 
 
น้ำ
Bm 
ใจบ่แพ้
Em 
คือกัน 
 
คน
Am 
ไทยด้วยกันบ่
มีวันทิ้งกัน
ไป

 
* จาก
ใจคนทางนี้ 
 
บ่
G/B 
มีอิหยังมากมาย
 
ฝากบท
Am 
เพลงส่งแทนหั
วใจให้คนทา
งนั้น
 
ใน
วันที่เพื่อนเราทุกข์ 
 
ส่งความ
Bm 
สุขพร้อมแรงแบ่
Em 
งปัน
 
จาก
Am 
สิบเป็นร้อยเป็น
พันช่วยกันเราคน
ไทย 
 
 
G7 

 
** จะลำบากและยากแค่
ไหน 
 
คน
ไทยไม่เคยทิ้
Bm 
งกัน 
 
 
Em 
 
เหนือใต้อี
Am 
สานช่วย
กันเราคือคน
ไทย
 
หากเรา
ทิ้งกัน 
 
เพื่อน
เราจะอยู่อย่าง
Bm 
ไร 
 
 
Em 
 
รวมเลือดเนื้อชาติเชื้
Am 
อไทยอยู่ใน
ใจคน
ไทยทุกคน

INSTRU | C D | Em | C D | G G7 | Am D | Bm Em | Am D | G |

( *, ** )

 
รวมเลือดเนื้อชาติ
Am 
เชื้อไทย 
 
 
  
 
คนไทยไม่เคยทิ้งกัน

OUTRO | C | G/B | Am D | G |

เนื้อเพลง
คนไทยไม่ทิ้งกัน
คอร์ด เนื้อเพลง คนไทยไม่ทิ้งกัน ศิลปิน M&M
 โฆษณา