หน้าแรก » อั๋น ปาลิตา » คอร์ดเพลง ถ้ามันลืมง่าย – อั๋น ปาลิตา

คอร์ดเพลง ถ้ามันลืมง่าย – อั๋น ปาลิตา

คอร์ดเพลง : ถ้ามันลืมง่าย อั๋น ปาลิตา

คอร์ดเพลง ถ้ามันลืมง่าย - อั๋น ปาลิตา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด :


Tune to Eb
INTRO | D A | Bm G | ( 2 Times )

  ก็ลองมาหมดแ
ล้ว
Bm 
  ทำทุกอย่างเพื่อลื
มเธอ
  ก็มันไม่เคย
ลบ 
 
ในใจมีแ
Bm 
ค่เธอ 
 
 

  สัญญาที่เราให้
กันวันนั้น
Bm 
  รูปคู่ของเราที่มีเพียงเธอกับฉัน
 
  ถึง
Em 
ฉันจะลบมัน
 
  แต่ในใจ
ฉันไม่เคยจะลบใด้เลย

 
ก็ยั
F#m 
งคิดถึงเธอจนวั
Bm 
นนี้
 
ทุ
F#m 
กวันยังมีแค่
Bsus4 
น้ำ 
 
 
ตา
 
กับควา
Bm 
มเจ็บช้ำที่ผ่านมา
 
ก็ไม่ใด้อยากจะ
จำ 
 
แต่มันก็ทำใจไม่ใด้

 
ถ้าฉันลืมเธอ
ใด้มันคงไม่เป้นอย่างวันนี้
 
ถ้ามันลืมเธอ
Bm 
ง่ายมันคงไม่เจ็บจนวันนี้
 
ไม่ว่าฉันไม่เ
คยลองลืม 
 
แต่ใจยั
F#m 
งฝืนรักเธออยู่ดี
 
เพราะคว
Bm 
ามทรงจำที่มียังคงเหมือ
นเดิม

 
ถึงแม้เ
F#m 
วลาพรากเราต้องจา
Bm 
กกัน
 
แต่ในใจ
Em 
ฉันทุกวันยังคงเป็
นเธอ
 
รูปที่
F#m 
ถ่ายคู่กันกับวันที่เ
Bm 
ราใด้พบเจอ
 
ยังทำใ
Em 
ห้คิดถึงแต่เธอ
 
และไม่มีวันไ
หนที่ฉันจะลืมใด้ลง
 
ฉันลองมาหมดแล้
วเธอ..

INSTRU | F#m | Bm | F#m | Bm |
INSTRU | Bm | Bm | Em | A |

 
ก็ยั
F#m 
งคิดถึงเธอจนวั
Bm 
นนี้
 
ทุ
F#m 
กวันยังมีแค่
Bsus4 
น้ำ 
 
 
ตา
 
กับควา
Bm 
มเจ็บช้ำที่ผ่านมา
 
ก็ไม่ใด้อยากจะ
จำ 
 
แต่มันก็ทำใจไม่ใด้

 
ถ้าฉันลืมเธอ
ใด้มันคงไม่เป้นอย่างวันนี้
 
ถ้ามันลืมเธอ
Bm 
ง่ายมันคงไม่เจ็บจนวันนี้
 
ไม่ว่าฉันไม่เ
คยลองลืม 
 
แต่ใจยั
F#m 
งฝืนรักเธออยู่ดี
 
เพราะคว
Bm 
ามทรงจำที่มียังคงเหมือ
นเดิม

 
ถึงแม้เ
F#m 
วลาพรากเราต้องจา
Bm 
กกัน
 
แต่ในใจ
Em 
ฉันทุกวันยังคงเป็
นเธอ
 
รูปที่
F#m 
ถ่ายคู่กันกับวันที่เ
Bm 
ราใด้พบเจอ
 
ยังทำใ
Em 
ห้คิดถึงแต่เธอ
 
และไม่มีวันไ
หนที่ฉันจะลืมใด้ลง

 
ถ้าฉันลืมเธอ
ใด้มันคงไม่เป้นอย่างวันนี้
 
ถ้ามันลืมเธอ
Bm 
ง่ายมันคงไม่เจ็บจนวันนี้
 
ไม่ว่าฉันไม่เ
คยลองลืม 
 
แต่ใจยั
F#m 
งฝืนรักเธออยู่ดี
 
เพราะคว
Bm 
ามทรงจำที่มียังคงเหมือ
นเดิม

 
ถึงแม้เ
F#m 
วลาพรากเราต้องจา
Bm 
กกัน
 
แต่ในใจ
Em 
ฉันทุกวันยังคงเป็
นเธอ
 
รูปที่
F#m 
ถ่ายคู่กันกับวันที่เ
Bm 
ราใด้พบเจอ
 
ยังทำใ
Em 
ห้คิดถึงแต่เธอ
 
และไม่มีวันไ
หนที่ฉันจะลืมใด้ลง
 
ฉันลองมาหมดแล้
วเธอ..  
Em 

 
และไม่มีวันไ
หนที่ฉันจะลืมใด้ลง
 
ฉันลองมาหมดแล้
วเธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถ้ามันลืมง่าย


ก็ลองมาหมดแล้ว ทำทุกอย่างเพื่อลืมเธอ
ก็มันไม่เคยลบ ในใจมีแค่เธอ
สัญญาที่เราให้กันวันนั้น
รูปคู่ของเราที่มีเพียงเธอกับฉัน
ถึงฉันจะลบมัน
แต่ในใจฉันไม่เคยจะลบใด้เลย

ก็ยังคิดถึงเธอจนวันนี้
ทุกวันยังมีแค่น้ำตา กับความเจ็บช้ำที่ผ่านมา
ก็ไม่ใด้อยากจะจำ แต่มันก็ทำใจไม่ใด้

ถ้าฉันลืมเธอใด้มันคงไม่เป้นอย่างวันนี้
ถ้ามันลืมเธอง่ายมันคงไม่เจ็บจนวันนี้
ไม่ว่าฉันไม่เคยลองลืม แต่ใจยังฝืนรักเธออยู่ดี
เพราะความทรงจำที่มียังคงเหมือนเดิม

ถึงแม้เวลาพรากเราต้องจากกัน
แต่ในใจฉันทุกวันยังคงเป็นเธอ
รูปที่ถ่ายคู่กันกับวันที่เราใด้พบเจอ
ยังทำให้คิดถึงแต่เธอ
และไม่มีวันใหนที่ฉันจะลืมใด้ลง
ฉันลองมาหมดแล้วเธอ..

( ดนตรี )

ก็ยังคิดถึงเธอจนวันนี้
ทุกวันยังมีแค่น้ำตา กับความเจ็บช้ำที่ผ่านมา
ก็ไม่ใด้อยากจะจำ แต่มันก็ทำใจไม่ใด้

ถ้าฉันลืมเธอใด้มันคงไม่เป้นอย่างวันนี้
ถ้ามันลืมเธอง่ายมันคงไม่เจ็บจนวันนี้
ไม่ว่าฉันไม่เคยลองลืม แต่ใจยังฝืนรักเธออยู่ดี
เพราะความทรงจำที่มียังคงเหมือนเดิม

ถึงแม้เวลาพรากเราต้องจากกัน
แต่ในใจฉันทุกวันยังคงเป็นเธอ
รูปที่ถ่ายคู่กันกับวันที่เราใด้พบเจอ
ยังทำให้คิดถึงแต่เธอ
และไม่มีวันใหนที่ฉันจะลืมใด้ลง

ถ้าฉันลืมเธอใด้มันคงไม่เป้นอย่างวันนี้
ถ้ามันลืมเธอง่ายมันคงไม่เจ็บจนวันนี้
ไม่ว่าฉันไม่เคยลองลืม แต่ใจยังฝืนรักเธออยู่ดี
เพราะความทรงจำที่มียังคงเหมือนเดิม

ถึงแม้เวลาพรากเราต้องจากกัน
แต่ในใจฉันทุกวันยังคงเป็นเธอ
รูปที่ถ่ายคู่กันกับวันที่เราใด้พบเจอ
ยังทำให้คิดถึงแต่เธอ
และไม่มีวันใหนที่ฉันจะลืมใด้ลง
ฉันลองมาหมดแล้วเธอ..

และไม่มีวันใหนที่ฉันจะลืมใด้ลง
ฉันลองมาหมดแล้วเธอ..

มิวสิควิดีโอ ถ้ามันลืมง่าย อั๋น ปาลิตา

เพลง ถ้ามันลืมง่าย
ศิลปิน : อั๋น ปาลิตา
คำร้อง/ทำนอง : พีรดิ๊ว (ดิว พีรพล )
เรียบเรียง :ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานจ้างศิลปิน
Tel : 062-5656982 / 082-6164544
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา