คอร์ดเพลง ถ้ามันลืมง่าย – อั๋น ปาลิตา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ถ้ามันลืมง่าย อั๋น ปาลิตา

คอร์ดเพลง ถ้ามันลืมง่าย - อั๋น ปาลิตา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด :


Tune to Eb
INTRO | D A | Bm G | ( 2 Times )

D 
  ก็ลองมาหมดแ
A 
ล้ว
Bm 
  ทำทุกอย่างเพื่อลื
G 
มเธอ
D 
  ก็มันไม่เคย
A 
ลบ 
 
ในใจมีแ
Bm 
ค่เธอ 
 
 
G 

D 
  สัญญาที่เราให้
A 
กันวันนั้น
Bm 
  รูปคู่ของเราที่มีเพียงเธอกับฉัน
 
  ถึง
Em 
ฉันจะลบมัน
 
  แต่ในใจ
A 
ฉันไม่เคยจะลบใด้เลย

 
ก็ยั
F#m 
งคิดถึงเธอจนวั
Bm 
นนี้
 
ทุ
F#m 
กวันยังมีแค่
Bsus4 
น้ำ 
 
 
B 
ตา
 
กับควา
Bm 
มเจ็บช้ำที่ผ่านมา
 
ก็ไม่ใด้อยากจะ
A 
จำ 
 
แต่มันก็ทำใจไม่ใด้

 
ถ้าฉันลืมเธอ
D 
ใด้มันคงไม่เป้นอย่างวันนี้
 
ถ้ามันลืมเธอ
Bm 
ง่ายมันคงไม่เจ็บจนวันนี้
 
ไม่ว่าฉันไม่เ
G 
คยลองลืม 
 
แต่ใจยั
F#m 
งฝืนรักเธออยู่ดี
 
เพราะคว
Bm 
ามทรงจำที่มียังคงเหมือ
A 
นเดิม

 
ถึงแม้เ
F#m 
วลาพรากเราต้องจา
Bm 
กกัน
 
แต่ในใจ
Em 
ฉันทุกวันยังคงเป็
A 
นเธอ
 
รูปที่
F#m 
ถ่ายคู่กันกับวันที่เ
Bm 
ราใด้พบเจอ
 
ยังทำใ
Em 
ห้คิดถึงแต่เธอ
 
และไม่มีวันไ
A 
หนที่ฉันจะลืมใด้ลง
 
ฉันลองมาหมดแล้
D 
วเธอ..

INSTRU | F#m | Bm | F#m | Bm |
INSTRU | Bm | Bm | Em | A |

 
ก็ยั
F#m 
งคิดถึงเธอจนวั
Bm 
นนี้
 
ทุ
F#m 
กวันยังมีแค่
Bsus4 
น้ำ 
 
 
B 
ตา
 
กับควา
Bm 
มเจ็บช้ำที่ผ่านมา
 
ก็ไม่ใด้อยากจะ
A 
จำ 
 
แต่มันก็ทำใจไม่ใด้

 
ถ้าฉันลืมเธอ
D 
ใด้มันคงไม่เป้นอย่างวันนี้
 
ถ้ามันลืมเธอ
Bm 
ง่ายมันคงไม่เจ็บจนวันนี้
 
ไม่ว่าฉันไม่เ
G 
คยลองลืม 
 
แต่ใจยั
F#m 
งฝืนรักเธออยู่ดี
 
เพราะคว
Bm 
ามทรงจำที่มียังคงเหมือ
A 
นเดิม

 
ถึงแม้เ
F#m 
วลาพรากเราต้องจา
Bm 
กกัน
 
แต่ในใจ
Em 
ฉันทุกวันยังคงเป็
A 
นเธอ
 
รูปที่
F#m 
ถ่ายคู่กันกับวันที่เ
Bm 
ราใด้พบเจอ
 
ยังทำใ
Em 
ห้คิดถึงแต่เธอ
 
และไม่มีวันไ
A 
หนที่ฉันจะลืมใด้ลง

 
ถ้าฉันลืมเธอ
D 
ใด้มันคงไม่เป้นอย่างวันนี้
 
ถ้ามันลืมเธอ
Bm 
ง่ายมันคงไม่เจ็บจนวันนี้
 
ไม่ว่าฉันไม่เ
G 
คยลองลืม 
 
แต่ใจยั
F#m 
งฝืนรักเธออยู่ดี
 
เพราะคว
Bm 
ามทรงจำที่มียังคงเหมือ
A 
นเดิม

 
ถึงแม้เ
F#m 
วลาพรากเราต้องจา
Bm 
กกัน
 
แต่ในใจ
Em 
ฉันทุกวันยังคงเป็
A 
นเธอ
 
รูปที่
F#m 
ถ่ายคู่กันกับวันที่เ
Bm 
ราใด้พบเจอ
 
ยังทำใ
Em 
ห้คิดถึงแต่เธอ
 
และไม่มีวันไ
A 
หนที่ฉันจะลืมใด้ลง
 
ฉันลองมาหมดแล้
D 
วเธอ..  
Em 

 
และไม่มีวันไ
A 
หนที่ฉันจะลืมใด้ลง
 
ฉันลองมาหมดแล้
D 
วเธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถ้ามันลืมง่าย


ก็ลองมาหมดแล้ว ทำทุกอย่างเพื่อลืมเธอ
ก็มันไม่เคยลบ ในใจมีแค่เธอ
สัญญาที่เราให้กันวันนั้น
รูปคู่ของเราที่มีเพียงเธอกับฉัน
ถึงฉันจะลบมัน
แต่ในใจฉันไม่เคยจะลบใด้เลย

ก็ยังคิดถึงเธอจนวันนี้
ทุกวันยังมีแค่น้ำตา กับความเจ็บช้ำที่ผ่านมา
ก็ไม่ใด้อยากจะจำ แต่มันก็ทำใจไม่ใด้

ถ้าฉันลืมเธอใด้มันคงไม่เป้นอย่างวันนี้
ถ้ามันลืมเธอง่ายมันคงไม่เจ็บจนวันนี้
ไม่ว่าฉันไม่เคยลองลืม แต่ใจยังฝืนรักเธออยู่ดี
เพราะความทรงจำที่มียังคงเหมือนเดิม

ถึงแม้เวลาพรากเราต้องจากกัน
แต่ในใจฉันทุกวันยังคงเป็นเธอ
รูปที่ถ่ายคู่กันกับวันที่เราใด้พบเจอ
ยังทำให้คิดถึงแต่เธอ
และไม่มีวันใหนที่ฉันจะลืมใด้ลง
ฉันลองมาหมดแล้วเธอ..

( ดนตรี )

ก็ยังคิดถึงเธอจนวันนี้
ทุกวันยังมีแค่น้ำตา กับความเจ็บช้ำที่ผ่านมา
ก็ไม่ใด้อยากจะจำ แต่มันก็ทำใจไม่ใด้

ถ้าฉันลืมเธอใด้มันคงไม่เป้นอย่างวันนี้
ถ้ามันลืมเธอง่ายมันคงไม่เจ็บจนวันนี้
ไม่ว่าฉันไม่เคยลองลืม แต่ใจยังฝืนรักเธออยู่ดี
เพราะความทรงจำที่มียังคงเหมือนเดิม

ถึงแม้เวลาพรากเราต้องจากกัน
แต่ในใจฉันทุกวันยังคงเป็นเธอ
รูปที่ถ่ายคู่กันกับวันที่เราใด้พบเจอ
ยังทำให้คิดถึงแต่เธอ
และไม่มีวันใหนที่ฉันจะลืมใด้ลง

ถ้าฉันลืมเธอใด้มันคงไม่เป้นอย่างวันนี้
ถ้ามันลืมเธอง่ายมันคงไม่เจ็บจนวันนี้
ไม่ว่าฉันไม่เคยลองลืม แต่ใจยังฝืนรักเธออยู่ดี
เพราะความทรงจำที่มียังคงเหมือนเดิม

ถึงแม้เวลาพรากเราต้องจากกัน
แต่ในใจฉันทุกวันยังคงเป็นเธอ
รูปที่ถ่ายคู่กันกับวันที่เราใด้พบเจอ
ยังทำให้คิดถึงแต่เธอ
และไม่มีวันใหนที่ฉันจะลืมใด้ลง
ฉันลองมาหมดแล้วเธอ..

และไม่มีวันใหนที่ฉันจะลืมใด้ลง
ฉันลองมาหมดแล้วเธอ..

มิวสิควิดีโอ ถ้ามันลืมง่าย อั๋น ปาลิตา

เพลง ถ้ามันลืมง่าย
ศิลปิน : อั๋น ปาลิตา
คำร้อง/ทำนอง : พีรดิ๊ว (ดิว พีรพล )
เรียบเรียง :ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานจ้างศิลปิน
Tel : 062-5656982 / 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend