คอร์ดเพลง คิดถึงครั้งที่ล้าน แต้ ศิลา Feat. จ๊อบ สบายฮาร์ท

  
Text   
คอร์ดเพลง คิดถึงครั้งที่ล้าน ศิลปิน แต้ ศิลา Feat. จ๊อบ สบายฮาร์ท คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | Bm | G | A |
INTRO | D | Bm | G | A |

 
คู่ไ
D 
หนที่เขาอยู่กัน
Bm 
แค่ๆ
 
เขาคงจะไม่แลเ
G 
ห็น 
 
อาการมันเป็นเช่นไ
A 
 
รับ
D 
รู้ได้เพียงคนอยู่ไ
Bm 
กล
 
ไปหากันไม่ไ
G 
ด้ 
 
ได้แต่คิด
A 
ถึง

 
คิด
D 
ถึงแต่ว่ากะไปไม่
Bm 
ถึง
 
วันนี้ฉัน
G 
จึงได้แต่พร่ำเพ้อคร่ำค
A 
รวญ
 
นานเท่าไ
D 
หร่กว่าเราจะได้
Bm 
หวน
 
รู้ไหมว่าจ
G 
วนจะขาดใจอยู่แ
A 
ล้ว

 
คิดถึงครั้งที่ร้
D 
อย 
 
คิดถึงครั้งที่
Bm 
ล้าน
 
หัวใจยังไม่ห
G 
าญบอกเธอว่ารักสักนา
A 
ที
 
คิดถึงอยู่ไม่ห
D 
าย 
 
ไม่รู้ทำไมเป็น
Bm 
พันนี้
 
หัวใ
G 
จอยากบอกว่ารักทุกนา
A 
ที
 
คิดถึงจังฮู้เ
D 
ลย.. 
 
 
A 

G 
ฉันไม่รู้เธอคิดถึงใ
D 
คร
G 
รู้เพียงแค่ฉันนั้น
D 
คิดถึงเธอ
G 
นานเท่าไหร่ที่กว่าเ
D 
ราจะได้เจอ
A 
ฉันยกให้เธอไปหมด
D 
ทั้งใจ 
 
แล้วรู้ห
A 
ม้าย..

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | G | A |

 
คิด
D 
ถึงแต่ว่ากะไปไม่
Bm 
ถึง
 
วันนี้ฉัน
G 
จึงได้แต่พร่ำเพ้อคร่ำค
A 
รวญ
 
นานเท่าไ
D 
หร่กว่าเราจะได้
Bm 
หวน
 
รู้ไหมว่าจ
G 
วนจะขาดใจอยู่แ
A 
ล้ว

 
คิดถึงครั้งที่ร้
D 
อย 
 
คิดถึงครั้งที่
Bm 
ล้าน
 
หัวใจยังไม่ห
G 
าญบอกเธอว่ารักสักนา
A 
ที
 
คิดถึงอยู่ไม่ห
D 
าย 
 
ไม่รู้ทำไมเป็น
Bm 
พันนี้
 
หัวใ
G 
จอยากบอกว่ารักทุกนา
A 
ที

 
คิดถึงครั้งที่ร้
D 
อย 
 
คิดถึงครั้งที่
Bm 
ล้าน
 
หัวใจยังไม่ห
G 
าญบอกเธอว่ารักสักนา
A 
ที
 
คิดถึงอยู่ไม่ห
D 
าย 
 
ไม่รู้ทำไมเป็น
Bm 
พันนี้
 
หัวใ
G 
จอยากบอกว่ารักทุกนา
A 
ที
 
คิดถึงจังฮู้เ
D 
ลย.. 
 
คิดถึงเธอจัง
Bm 
เลย
 
หัวใ
G 
จอยากบอกว่ารักทุกนา
A 
ที
 
คิดถึง
D 
จังเลย.. 
 
 
Bm 
 
G 
 
A 
 
คิดถึงจังฮู้เ
D 
ลย..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คิดถึงครั้งที่ล้าน


คู่ไหนที่เขาอยู่กันแค่ๆ
เขาคงจะไม่แลเห็น อาการมันเป็นเช่นไร
รับรู้ได้เพียงคนอยู่ไกล
ไปหากันไม่ได้ ได้แต่คิดถึง

คิดถึงแต่ว่ากะไปไม่ถึง
วันนี้ฉันจึงได้แต่พร่ำเพ้อคร่ำครวญ
นานเท่าไหร่กว่าเราจะได้หวน
รู้ไหมว่าจวนจะขาดใจอยู่แล้ว

คิดถึงครั้งที่ร้อย คิดถึงครั้งที่ล้าน
หัวใจยังไม่หาญบอกเธอว่ารักสักนาที
คิดถึงอยู่ไม่หาย ไม่รู้ทำไมเป็นพันนี้
หัวใจอยากบอกว่ารักทุกนาที
คิดถึงจังฮู้เลย..

ฉันไม่รู้เธอคิดถึงใคร
รู้เพียงแค่ฉันนั้นคิดถึงเธอ
นานเท่าไหร่ที่กว่าเราจะได้เจอ
ฉันยกให้เธอไปหมดทั้งใจ
แล้วรู้หม้าย..

( ดนตรี )

คิดถึงแต่ว่ากะไปไม่ถึง
วันนี้ฉันจึงได้แต่พร่ำเพ้อคร่ำครวญ
นานเท่าไหร่กว่าเราจะได้หวน
รู้ไหมว่าจวนจะขาดใจอยู่แล้ว

คิดถึงครั้งที่ร้อย คิดถึงครั้งที่ล้าน
หัวใจยังไม่หาญบอกเธอว่ารักสักนาที
คิดถึงอยู่ไม่หาย ไม่รู้ทำไมเป็นพันนี้
หัวใจอยากบอกว่ารักทุกนาที

คิดถึงครั้งที่ร้อย คิดถึงครั้งที่ล้าน
หัวใจยังไม่หาญบอกเธอว่ารักสักนาที
คิดถึงอยู่ไม่หาย ไม่รู้ทำไมเป็นพันนี้
หัวใจอยากบอกว่ารักทุกนาที
คิดถึงจังฮู้เลย.. คิดถึงเธอจังเลย

หัวใจอยากบอกว่ารักทุกนาที
คิดถึงจังเลย..
คิดถึงจังฮู้เล.. โว้..
คิดถึงจังฮู้เลย..

มิวสิควิดีโอ คิดถึงครั้งที่ล้าน แต้ ศิลา Feat. จ๊อบ สบายฮาร์ท

เพลง : คิดถึงครั้งที่ล้าน (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ศิลา สมนาค
เรียบเรียง : เจษฎา กงจักร์
ติดต่องานศิลปิน : TEL.0867197750
คอร์ดเพลง คิดถึงครั้งที่ล้าน แต้ ศิลา Feat. จ๊อบ สบายฮาร์ท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend