คอร์ดเพลง เพราะเธอสำคัญที่สุด จ๊อบ สบายฮาร์ท

  
Text   


INTRO | F Am | Dm C |
INTRO | Bb Am | Gm C |

 
เธอยังมี
F 
ฉันอยู่ตร
Am 
งนี้ 
 
อีก
Dm 
คน 
 
 
C 
 
ในยามสับ
Bb 
สน 
 
 
Am 
มืดมนหน
Gm 
ทาง 
 
 
C 
โอ..
 
วันที่
F 
ฟ้าเปลี่ยน
C 
สี 
 
โชค
Am 
ดีไม่เข้า
Dm 
ข้าง
 
แต่เธอ
Gm 
ยัง 
 
มีฉันอยู่ห
C 
นา

 
ที่ไม่เ
Bb 
คยทอดทิ้งเธอไ
C 
 
ยามที่ใ
Am 
จของเธอเหนื่อ
Dm 
ยล้า
 
มากปัญ
Bb 
หา 
 
กับสิ่งที่พบเ
C 
จอ

 
ยังมี
Am 
ฉันที่รัก
Dm 
เธอ
 
เป็นดัง
Am 
เงาอยู่ข้าง
Dm 
กาย
 
ตรงนี้ไ
Bb 
ง 
 
แค่เธอนั้นเปิด
C 
ใจ 
 
โว..

 
เพราะเธอสำคัญที่
F 
สุด
 
ใจฉันจึงไม่ยอม
Dm 
หยุด 
 
ห่วงใย
 
ไม่ว่าเ
Bb 
ธอเจอเรื่องใ
C 
ดๆให้ใจขุ่
F 
นหมอง 
 
 
C 
 
ให้
Bb 
ฉันรับทราบปัญ
C 
หา 
 
เช็ดน้ำ
Am 
ตาที่ไหล
Dm 
นอง
 
โปรดอย่า
Gm 
มอง 
 
เห็น
C 
ฉันเป็นคน
F 
อื่นไกล 
 
 
C 

 
จะไม่ตอก
F 
ย้ำ 
 
 
Am 
ซ้ำเติมหั
Dm 
วใจ 
 
 
C 
 
ให้เธอระบ
Bb 
าย 
 
 
Am 
บอกกับ
Gm 
ฉัน 
 
 
C 
 
ร้องไห้ออก
F 
มา 
 
ทิ้งน้ำ
C 
ตา 
 
เรื่อง
Am 
ราวที่ร้าว
Dm 
ราน
 
เธอยังมี
Gm 
ฉัน 
 
อยู่ตรง
C 
นี้

INSTRU | F | Dm | Bb C | F C |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
โว้..โว้..โ
C 
อ..
 
เพราะเธอสำคัญที่
F 
สุด
 
ใจฉันจึงไม่ยอม
Dm 
หยุด 
 
ห่วงใย
 
ไม่ว่าเ
Bb 
ธอเจอเรื่องใ
C 
ดๆให้ใจขุ่
F 
นหมอง 
 
 
C 
 
ให้
Bb 
ฉันรับทราบปัญ
C 
หา 
 
เช็ดน้ำ
Am 
ตาที่ไหล
Dm 
นอง
 
โปรดอย่า
Gm 
มอง 
 
เห็น
C 
ฉันเป็นคน
F 
อื่นไกล 
 
C 
ฮ..

 
เพราะเธอสำคัญที่
F 
สุด
 
ใจฉันจึงไม่ยอม
Dm 
หยุด 
 
ห่วงใย
 
ไม่ว่าเ
Bb 
ธอเจอเรื่องใ
C 
ดๆให้ใจขุ่
F 
นหมอง 
 
 
C 
 
ให้
Bb 
ฉันรับทราบปัญ
C 
หา 
 
เช็ดน้ำ
Am 
ตาที่ไหล
Dm 
นอง
 
โปรดอย่า
Gm 
มอง 
 
เห็น
C 
ฉันเป็นคน
F 
อื่นไกล

 
ได้โปรดอย่า
Gm 
มองเห็น
C 
ฉัน.. 
 
เป็นคนอื่นไกล

OUTRO | F | Gm | C | F |


เธอยังมีฉันอยู่ตรงนี้ อีกคน
ในยามสับสน มืดมนหนทาง โอ..
วันที่ฟ้าเปลี่ยนสี โชคดีไม่เข้าข้าง
แต่เธอยัง มีฉันอยู่หนา

ที่ไม่เคยทอดทิ้งเธอไป
ยามที่ใจของเธอเหนื่อยล้า
มากปัญหา กับสิ่งที่พบเจอ

ยังมีฉันที่รักเธอ
เป็นดังเงาอยู่ข้างกาย
ตรงนี้ไง แค่เธอนั้นเปิดใจ โว..

เพราะเธอสำคัญที่สุด
ใจฉันจึงไม่ยอมหยุด ห่วงใย
ไม่ว่าเธอเจอเรื่องใดๆให้ใจขุ่นหมอง
ให้ฉันรับทราบปัญหา เช็ดน้ำตาที่ไหลนอง
โปรดอย่ามอง เห็นฉันเป็นคนอื่นไกล

จะไม่ตอกย้ำ ซ้ำเติมหัวใจ
ให้เธอระบาย บอกกับฉัน
ร้องไห้ออกมา ทิ้งน้ำตา เรื่องราวที่ร้าวราน
เธอยังมีฉัน อยู่ตรงนี้

( ดนตรี )

โว้..โว้..โอ..
เพราะเธอสำคัญที่สุด
ใจฉันจึงไม่ยอมหยุด ห่วงใย
ไม่ว่าเธอเจอเรื่องใดๆให้ใจขุ่นหมอง
ให้ฉันรับทราบปัญหา เช็ดน้ำตาที่ไหลนอง
โปรดอย่ามอง เห็นฉันเป็นคนอื่นไกล โฮ..

เพราะเธอสำคัญที่สุด
ใจฉันจึงไม่ยอมหยุด ห่วงใย
ไม่ว่าเธอเจอเรื่องใดๆให้ใจขุ่นหมอง
ให้ฉันรับทราบปัญหา เช็ดน้ำตาที่ไหลนอง
โปรดอย่ามอง เห็นฉันเป็นคนอื่นไกล

ได้โปรดอย่ามองเห็นฉัน.. เป็นคนอื่นไกล

มิวสิควิดีโอ เพราะเธอสำคัญที่สุด จ๊อบ สบายฮาร์ท

เพลง : เพราะเธอสำคัญที่สุด
ศิลปิน : จ๊อบ สบายฮาร์ท
เรียบเรียง : บิ๊ก ตะโหมด
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend