คอร์ดเพลง เสแสร้ง จ๊อบ สบายฮาร์ท

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง เสแสร้ง จ๊อบ สบายฮาร์ท

คอร์ดเพลง เสแสร้ง จ๊อบ สบายฮาร์ท

เพลง :

ศิลปิน : จ๊อบ สบายฮาร์ท

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Bm,F#m,Em,A,G,D,E


INTRO | Bm | F#m | Em | A |

Bm 
เห็นเธอกับเขา 
 
ก็รู้ว่า
F#m 
เราต้องเดินแยกทาง
 
เริ่มไก
G 
ลห่าง 
 
ปวดร้าวในใ
A 
จเหลือเกิน
Bm 
รักที่ฉันให้ไป 
 
หมดทั้งใ
F#m 
จให้เธอทั้งดวง
 
น้ำตาร่
G 
วง 
 
เมื่อเธอเปลี่ยนใ
A 
จไปรักเขา

 
อยากให้
Bm 
เราจบกันด้ว
F#m 
ยดี
 
ไม่ต้อง
Em 
มีอะไรหมางใ
A 
จกัน
 
หากว่า
Bm 
เธอจะไปจา
F#m 
กฉัน
 
ไม่จำเ
G 
ป็นจะต้องแก้
A 
ตัว..

 
ไม่ต้องบอกว่าเธอรักเ
D 
ขา
 
ไม่ต้องบอกว่าเราไม่
Bm 
คู่กัน
 
ไม่ต้องมาพูดจาแบบ
G 
นั้น 
 
คำว่าฉันดีเกินไ
A 
 
บอกมาเลยสักคำว่าไ
D 
ม่รัก
 
บอกมาเลยจะมีค
Bm 
นใหม่
 
เธอไม่ต้องเสแสร้งได้ไ
G 
หม
 
ถ้าหากเธอนั้นจะไ
A 
ป 
 
ไม่ต้องมีคำแก้
D 
ตัว
A 

Bm 
ฉันเจ็บเจียนตาย
 
แต่จะไม่
F#m 
รั้งตัวเธอเอาไว้
 
ฉันเข้
G 
าใจ 
 
ขอร้องไ
A 
ปก็ป่วยการ

 
อยากให้
Bm 
เราจบกันด้ว
F#m 
ยดี
 
ไม่ต้อง
Em 
มีอะไรหมางใ
A 
จกัน
 
หากว่า
Bm 
เธอจะไปจา
F#m 
กฉัน
 
ไม่จำเ
G 
ป็นจะต้องแก้
A 
ตัว..

 
ไม่ต้องบอกว่าเธอรักเ
D 
ขา
 
ไม่ต้องบอกว่าเราไม่
Bm 
คู่กัน
 
ไม่ต้องมาพูดจาแบบ
G 
นั้น 
 
คำว่าฉันดีเกินไ
A 
 
บอกมาเลยสักคำว่าไ
D 
ม่รัก
 
บอกมาเลยจะมีค
Bm 
นใหม่
 
เธอไม่ต้องเสแสร้งได้ไ
G 
หม
 
ถ้าหากเธอนั้นจะไ
A 
ป 
 
ไม่ต้องมีคำแก้
D 
ตัว

INSTRU | Bm | F#m | Em | A |
INSTRU | Bm | F#m | G | A |

 
ไม่ต้องบอกว่าเธอรักเ
D 
ขา
 
ไม่ต้องบอกว่าเราไม่
Bm 
คู่กัน
 
ไม่ต้องมาพูดจาแบบ
G 
นั้น 
 
คำว่าฉันดีเกินไ
A 
 
บอกมาเลยสักคำว่าไ
D 
ม่รัก
 
บอกมาเลยจะมีค
Bm 
นใหม่
 
เธอไม่ต้องเสแสร้งได้ไ
G 
หม
 
ถ้าหากเธอนั้นจะไ
A 
ป 
 
ไม่ต้องมีคำแก้
D 
ตัว
A 

OUTRO | Bm | F#m | Em | A | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เสแสร้ง


เห็นเธอกับเขา ก็รู้ว่าเราต้องเดินแยกทาง
เริ่มไกลห่าง ปวดร้าวในใจเหลือเกิน
รักที่ฉันให้ไป หมดทั้งใจให้เธอทั้งดวง
น้ำตาร่วง เมื่อเธอเปลี่ยนใจไปรักเขา

อยากให้เราจบกันด้วยดี
ไม่ต้องมีอะไรหมางใจกัน
หากว่าเธอจะไปจากฉัน
ไม่จำเป็นจะต้องแก้ตัว..

ไม่ต้องบอกว่าเธอรักเขา
ไม่ต้องบอกว่าเราไม่คู่กัน
ไม่ต้องมาพูดจาแบบนั้น คำว่าฉันดีเกินไป
บอกมาเลยสักคำว่าไม่รัก
บอกมาเลยจะมีคนใหม่
เธอไม่ต้องเสแสร้งได้ไหม
ถ้าหากเธอนั้นจะไป ไม่ต้องมีคำแก้ตัว

ฉันเจ็บเจียนตาย
แต่จะไม่รั้งตัวเธอเอาไว้
ฉันเข้าใจ ขอร้องไปก็ป่วยการ

อยากให้เราจบกันด้วยดี
ไม่ต้องมีอะไรหมางใจกัน
หากว่าเธอจะไปจากฉัน
ไม่จำเป็นจะต้องแก้ตัว..

ไม่ต้องบอกว่าเธอรักเขา
ไม่ต้องบอกว่าเราไม่คู่กัน
ไม่ต้องมาพูดจาแบบนั้น คำว่าฉันดีเกินไป
บอกมาเลยสักคำว่าไม่รัก
บอกมาเลยจะมีคนใหม่
เธอไม่ต้องเสแสร้งได้ไหม
ถ้าหากเธอนั้นจะไป ไม่ต้องมีคำแก้ตัว

( ดนตรี )

ไม่ต้องบอกว่าเธอรักเขา
ไม่ต้องบอกว่าเราไม่คู่กัน
ไม่ต้องมาพูดจาแบบนั้น คำว่าฉันดีเกินไป
บอกมาเลยสักคำว่าไม่รัก
บอกมาเลยจะมีคนใหม่
เธอไม่ต้องเสแสร้งได้ไหม
ถ้าหากเธอนั้นจะไป ไม่ต้องมีคำแก้ตัว..

มิวสิควิดีโอ เสแสร้ง จ๊อบ สบายฮาร์ท

เพลง เสแสร้ง
ศิลปิน : จ๊อบ สบายฮาร์ท

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend