คอร์ดเพลง เคิงใจ – ก้านตอง ทุ่งเงิน

  
Text   

คอร์ดเพลง เคิงใจ
ก้านตอง ทุ่งเงิน
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เคิงใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C G | Am | F G | C |

C 
สิบบ้านส่า 
 
 
G 
ห้าบ้านลือ 
 
ว่
Am 
าอ้ายบ่คือเก่า
 
 
F 
ลยต้องมาถามข่าว 
 
มันแม
G 
นบ่น้อ
 
 
เมื่อสอ
Am 
งหูได้ยินคนเข
Em 
าว่า 
 
 
 
 
สอ
C 
งตากะอยา
Em/B 
กมาพ
Am 
บพ้อ
 
 
ว่าเ
F 
ป็นจริงบ่ 
 
ที่อ้ายมีไผมาแท
G 
นกัน
 

 
C 
ล้วสุดท้าย 
 
 
G 
กะได้เห็นอ้ายเป็
Am 
นคือคนเว้า
F 
อาการอ้ายกับเ
G 
ขาปานคนไ
C 
ด้กัน
 
ถ้าฮั
Am 
กเขากะให้เว้าให้
Em 
ว่า
 
ถ้าจ
C 
ริงน้องสิ
Em/B 
ยอมรั
Am 
บมัน
 
F 
ย่าเสยซาใส่กัน 
 
ได้
G 
บ่อ้าย

 
ใจเจ็บไปเ
C 
คิงหนึ่ง 
 
เจ็บไปเ
G 
คิงหนึ่ง
 
เมื่
Am 
อหัวใจมันไ
Em 
ด้ข่าว
 
ว่
F 
าอ้ายกับเขาพากันไ
G 
ปฮอดไสต่อไ
C 
 
ต้องเจ็บอีกเ
C 
คิงหนึ่ง 
 
เจ็บไปเ
G 
คิงหนึ่ง
 
บ่
Am 
เหลือจักเคิงแม่น
Em 
บ่อ้าย
 
เมื่
F 
ออ้ายเปลี่ยนไปน้องต้องเ
G 
จ็บเบิดใจแม่
C 
นบ่

เนื้อเพลง เคิงใจ
สิบบ้านส่า ห้าบ้านลือ ว่าอ้ายบ่คือเก่า
เลยต้องมาถามข่าว มันแมนบ่น้อ
เมื่อสองหูได้ยินคนเขาว่า
สองตากะอยากมาพบพ้อ
ว่าเป็นจริงบ่ ที่อ้ายมีไผมาแทนกัน

แล้วสุดท้าย กะได้เห็นอ้ายเป็นคือคนเว้า
อาการอ้ายกับเขาปานคนได้กัน
ถ้าฮักเขากะให้เว้าให้ว่า
ถ้าจริงน้องสิยอมรับมัน
อย่าเสยซาใส่กัน ได้บ่อ้าย

ใจเจ็บไปเคิงหนึ่ง เจ็บไปเคิงหนึ่ง
เมื่อหัวใจมันได้ข่าว
ว่าอ้ายกับเขาพากันไปฮอดไสต่อไส
ต้องเจ็บอีกเคิงหนึ่ง
บ่เหลือจักเคิงแม่นบ่อ้าย
เมื่ออ้ายเปลี่ยนไปน้องต้องเจ็บเบิดใจแม่นบ่
#เคิงใจ คอร์ด เนื้อเพลง
คำร้อง/ทำนอง พงศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง จินนี่ ภูไท
โปรดิวเซอร์ จินนี่ภูไท
ก้านตอง ทุ่งเงิน - เคิงใจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend