คอร์ดเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ – ไผ่ พงศธร

  
Text   

คอร์ดเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ
ศิลปิน ไผ่ พงศธร
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F#m | C#m | D | E |
INTRO | D E | C#m F#m | D | E |

 
เป็นห
A 
ยังคือเฮ็ดแนวนี้ 
 
มัน
C#m 
บ่ดีฮู้บ่
 
เมื่อเ
D 
ฮาเมิดทางหย่างต่อ 
 
แล้วเจ้ากะ
A 
พ้อคนใหม่
 
เจ้ายั
F#m 
งเฮ็ดปานเฮาบ่ได้เลิกกัน
 
ออกอ
C#m 
าการจนเกินเลยไป
 
เฮ็ดคือ
D 
ยังฮักหลาย 
 
เฮ็ดปา
Bm 
นว่าอ้ายนั้นยัง
E 
สำคัญ


 
* บ่ลื
Bm 
มกันอ้ายขอบใจ 
 
อ้ายซึ้ง
C#m 
หลายแต่
F#m 
อ้ายหวั่น
 
ในฐา
D 
นะคนเคยฮักกัน 
 
อ้ายอยากสิ
Bm 
เตือนด้วยความห่วงใ
E 

 
** อย่าให้เ
A 
ขาฮู้เด้ออ้ายเ
E 
คยเป็นไผในหัวใ
F#m 
จของเจ้า
 
อย่าให้เ
A 
ขาฮู้เด้อว่าเ
E 
รื่องของเฮาเป็
F#m 
นมาจังใด๋
 
ย่านเ
D 
จ้ากับเขาเลิก
E 
กัน
 
ย่านเขา
C#m 
พาลถิ่มป๋า 
 
เพราะ
F#m 
บ่ไว้ใจ
 
บ่อ
D 
ยากให้เจ้าเสียใ
E 
จ 
 
คือจังอ้ายเ
A 
คยเจอมา

 
อยู่
A 
กับความจริงมื้อนี้ 
 
ลืมมั
C#m 
นสาเมื่อวาน
 
อ้ายเ
D 
ป็นแค่คนหย่างผ่าน 
 
อ้ายเป็นแค่
A 
คนเหมิดค่า
 
สักมื้
F#m 
อนึงอ้ายคงสิทำใจได้ 
 
ถึงสิ
C#m 
ดนสิใช้เวลา
 
ตั้งใจ
D 
ฮักเขาสา 
 
บ่ต้องคึดเฮาเคยเป็นห
E 
ยังกัน


( *,* )

INSTRU | Bm F#m | Bm C#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

 
อ้ายบ่อ
D 
ยากให้เจ้าเสียใ
E 
จ 
 
คือจังอ้ายเคยเ
A 
จอมา

เนื้อเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ
เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบ่ดีฮู้บ่
เมื่อเฮาเมิดทางหย่างต่อ แล้วเจ้ากะพ้อคนใหม่
เจ้ายังเฮ็ดปานเฮาบ่ได้เลิกกัน ออกอาการจนเกินเลยไป
เฮ็ดคือยังฮักหลาย เฮ็ดปานว่าอ้ายนั้นยัง สำคัญ


* บ่ลืมกันอ้ายขอบใจ อ้ายซึ้งหลายแต่อ้ายหวั่น
ในฐานะคนเคยฮักกัน อ้ายอยากสิเตือนด้วยความห่วงใย
อย่าให้เขาฮู้เด้ออ้ายเคยเป็นไผในหัวใจของเจ้า
อย่าให้เขาฮู้เด้อว่าเรื่องของเฮาเป็นมาจังใด๋
ย่านเจ้ากับเขาเลิกกัน ย่านเขาพาลถิ่มป๋า เพราะบ่ไว้ใจ
บ่อยากให้เจ้าเสียใจ คือจังอ้ายเคยเจอมา


อยู่กับความจริงมื้อนี้ ลืมมันสาเมื่อวาน
อ้ายเป็นแค่คนหย่างผ่าน อ้ายเป็นแค่คนเมิดค่า
สักมื้อนึงอ้ายคงสิทำใจได้ ถึงสิดนสิใช้เวลา
ตั้งใจฮักเขาสา บ่ต้องคึดเฮาเคยเป็นหยังกัน


( *,* )

อ้ายบ่อยากให้เจ้าเสียใจ คือจังอ้ายเคยเจอมา
เพลง : อย่าให้เขาฮู้เด้อ
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
คำร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Digital Download : *1237003
คอร์ดเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ - ไผ่ พงศธร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend