หน้าแรก » แสน นากา » คอร์ดเพลง นิสัยหรือสันดาน – แสน นากา

คอร์ดเพลง นิสัยหรือสันดาน – แสน นากา

นิสัยหรือสันดาน – แสน นากา


INTRO | Em | Em |
INTRO | Em D | C Am | ( 2 Times )

Am 
กลับมาเมื่อไหร่ 
 
 
 ไปไหนกับ
ใครมา
Am 
 จะอ้างดิน
Em 
ฟ้าจะบีบน้ำ
Bm 
ตามาเล่าอะ
ไรให้ฟัง
Am 
มีเรื่องจริงบ้างไห
ม 
 
ที่พูด
มาเป็นพัน
Em 
ครั้ง
Am 
ครั้งนี้ไม่อยาก
ฟัง 
 
ขอ
Em 
พอกันที

 
* ถ้าจะ
Am 
ไปกับใครคนนั้นคน
นี้ 
 
ถ้าจะ
มีอะไรกับใครที่
Em 
ไหน
Am 
พูดตรงตรงได้
ไหมจบจบกัน
ไปเสียที
 
ถามจริง
Am 
จริงว่าเธอไม่เหนื่อยใช่
ไหม
 
ที่ต้อง
แต่งนิยงนิยายอย่าง
Em 
นี้ 
 
 
Am 
หรือว่าเธอหัวดีแต่ไม่
มีหัว
ใจ

 
** บอกมาได้
ไหมมันเป็นนิ
สัยหรือสัน
Em 
ดาน
 
ที่ตอแหลไปวัน
Am 
วัน 
 
โกหก
กันหน้า
ตาย
Am 
พอแล้ว
พอไม่อยากมี
เขา
D/F# 
เป็น
Em 
ควาย
Am 
ไปออกไปออกไปออกไป 
 
 
  
 
จากนี้จน
ตายอย่าได้พบกัน

INSTRU | Em D | C Am |

 
ไม่ใช่ครั้ง
Em 
เดียว 
 
 
  
 
แต่เกินจะ
นับได้
Am 
ที่ต้องทน
Em 
ฟังเรื่องราวมาก
มายที่ไม่เป็น
จริงแทบทุกวัน
Am 
ถ้าเป็นแค่นิ
สัย 
 
คง
ทำไม่ได้อย่า
Em 
งนั้น
 
แต่
Am 
นี่มันคือสัน
ดาน 
 
ใช่
Em 
ไหมคนดี

( * , ** )

INSTRU | Am D | G Em | Am D | G | Am D | G Em | Am D | Em |

( ** )

OUTRO | Em | Em | Em |

เนื้อเพลง
กลับมาเมื่อไหร่ ไปไหนกับใครมา
จะอ้างดินฟ้าจะบีบน้ำตามาเล่าอะไรให้ฟัง
มีเรื่องจริงบ้างไหม ที่พูดมาเป็นพันครั้ง
ครั้งนี้ไม่อยากฟัง ขอพอกันที

* ถ้าจะไปกับใครคนนั้นคนนี้ ถ้าจะมีอะไรกับใครที่ไหน
พูดตรงตรงได้ไหมจบจบกันไปเสียที
ถามจริงจริงว่าเธอไม่เหนื่อยใช่ไหม
ที่ต้องแต่งนิยงนิยายอย่างนี้ หรือว่าเธอหัวดีแต่ไม่มีหัวใจ

** บอกมาได้ไหมมันเป็นนิสัยหรือสันดาน
ที่ตอแหลไปวันวัน โกหกกันหน้าตาย
พอแล้วพอไม่อยากมีเขาเป็นควาย
ไปออกไปออกไปออกไป จากนี้จนตายอย่าได้พบกัน

ไม่ใช่ครั้งเดียว แต่เกินจะนับได้
ที่ต้องทนฟังเรื่องราวมากมายที่ไม่เป็นจริงแทบทุกวัน
ถ้าเป็นแค่นิสัย คงทำไม่ได้อย่างนั้น
แต่นี่มันคือสันดาน ใช่ไหมคนดี

(* , ** , **)
เพลง : นิสัยหรือสันดาน
ศิลปิน : แสน นากา
คำร้อง/ทำนอง : ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียง : นันทพงศ์ ทศพร
Digital Download : *1237022
แสน นากา

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา