หน้าแรก » Bodyslam » คอร์ดเพลง ความฝันกับจักรวาล – bodyslam

คอร์ดเพลง ความฝันกับจักรวาล – bodyslam


INTRO | Em D/F# | C | ( 4 Times )

Em 
  เหมือนเ
D/F# 
ป็นดั่ง
คุกสีคราม
Em 
  กลางท้อง
D/F# 
ฟ้าที่
มืดมิด
Em 
  คล้าย
D/F# 
โดนตัด
สินว่าผิด
Em 
  จักต้อง
D/F# 
มี 
 
ทษทัณฑ์

Em 
  ไกลกี่ล้
D/F# 
าน
   
 
แสงปี
Em 
 
สุดเขตแ
D/F# 
ดน
   
 
กักขัง
Em 
  แล้วใ
D/F# 
ครเล่
าที่สร้างมัน
 
Em 
พียงแค่
D/F# 
คิดก็หว
าดกลัว

INSTRU | Em D/F# | C | ( 4 Times )

Em 
  เหมือน
D/F# 
มี 
 
ชี
วิตเล่นตาม
Em 
  บทจาก
D/F# 
ฟ้ากำหน
ดไว้
Em 
  ร่างก
D/F# 
ายเหี่ยวเ
ฉาร่วงโรย
Em 
  เจ็บจน
D/F# 
มีน้ำ
ตา
Em 
  วนเวียน
D/F# 
ไร้.
  สิ้นสุด
Em 
  เวียนวนค
D/F# 
วาม.
 
ปวดร้าว
Em 
  แล้วใ
D/F# 
ครเล่าเ
ขียนเรื่องราว
Em 
เพียงแค่
D/F# 
คิดก็นึ
กกลัว

INSTRU | C | ( 4 Times )

 
แต่อย่างน้
Em 
อย 
 
 
D/F# 
 
ใครคน
Bm 
นั้น
 
ก็ยังคงเห
ลือไว้ซึ่งความ
ฝัน 
 
 
D/F# 
 
อาจยังเมต
Bm 
ตาหัวใ
จอ่อน
Em 
ล้า 
 
 
D/F# 
 
ภาพความ
Bm 
ฝันเหมือนดั่งหยาด
ฝน
 
ชะโลมดวง
Em 
ใจ 
 
ให้
D/F# 
ก้าวต่อไ
 
หากโลกใบ
Em 
นี้มืด
D/F# 
มนแค่ไ
หน  .
 
ค่ำ
คืน 
 
ยังมีแสง
Em 
ดาว
D/F# 
 

Em 
  ล้าน
D/F# 
ความสับ
สนวุ่นวาย
Em 
เหตุและ
D/F# 
ผลให้เรีย
นรู้
Em 
  ชั่ว
D/F# 
ดีแค่ไ
หนเฝ้าดู
Em 
  กฏแห่งก
D/F# 
รรม 
 
อนใจ

Em 
  มีสว
D/F# 
รรค์
     
 
เฝ้ารอ
Em 
  ไฟ
D/F# 
นรก
   
 
แผดเผา
Em 
  แล้วใ
D/F# 
ครจะเ
ลือกใ
Em 
ห้เรา
D/F# 
ใจเรานั้นต้
องเลือกเอง

INSTRU | Em D/F# | C | ( 2 Times )

 
บอกกับ
ฟ้า 
 
 
D/F# 
 
หนึ่งค
Bm 
นนี้จะใช้ชี
วิตให้มีความห
มาย 
 
 
D/F# 
 
โปรดยังเม
Bm 
ตตา 
 
ให้ด
าวพร่างพ
Em 
ราย 
 
 
D/F# 
 
ส่องนำ
Bm 
ทางชีวิต
 
เมื่อย
ามทุกข์ทนเดียว
Em 
ดาย
D/F# 
ให้มีความห
มาย
 
หากหนึ่งชี
Em 
วิต 
 
มืด
D/F# 
มนแค่ไ
หน
 
ค่ำ
คืน 
 
ยังมีความ
Em 
ฝัน

INSTRU | Em | G | C | Bm |

 
ชีวิตมืดห
Em 
ม่น
 
 
Bm 
Em 
 
 
 
Bm 
 
Em 
 
ให้ทุกค่ำ
คืน.
Bm 
  
Em 
 
 
 
Bm 
มีความ
Em 
ฝัน 
 
 
 
 
Bm 
 
ยังมีฝัน  .
 

INSTRU | Em | ( 8 Times )
INSTRU | Em Am | Bm C | ( 2 Times )
INSTRU | Em | ( 8 Times ) | Am |

 
บอกกับ
ฟ้า 
 
 
D/F# 
 
หนึ่งค
Bm 
นนี้จะใช้ชี
วิตให้มีความห
มาย 
 
 
D/F# 
 
โปรดยังเม
Bm 
ตตา 
 
ให้ด
าวพร่างพ
Em 
ราย 
 
 
D/F# 
 
ส่องนำ
Bm 
ทางชีวิต 
 
เมื่อย
ามสิ้นลมหาย
Em 
ใจ
 
หน
D/F# 
ทาง 
 
ต่อ
ไป 
 
ในจักร
Em 
วาลมืด
D/F# 
มน
 
เพียง
ขอ แค่ฝัน ถ้าฉัน.ไม่อาจ
Em 
หลุดพ้น.
Em 
  ทุก
D/F# 
คืนใน
คุกสีคราม
 
Em 
พียงความ
D/F# 
ฝันก็สุขใ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คำร้อง/ทำนอง : อาทิวราห์ คงมาลัย
เรียบเรียง : Bodyslam , พูนศักดิ์ จตุระบุล
 โฆษณา