คอร์ดเพลง เรือเล็กควรออกจากฝั่ง – Bodyslam

  
Text   

INTRO | Bm7 | Bm7 | Gmaj7 | Gmaj7 |
INTRO | Em7 | Em7 | Gmaj7 | Gmaj7 |

 
Bm7 
สียงลมคำราม 
 
ฟ้
าครามพลันมืดมัว
 
หั
Em7 
วใจสั่นระรัว 
 
ฉั
นกลัวอะไร
 
Bm7 
ะเลเอาจริง 
 
รือเพียงจะวัดใจใคร
 
Em7 
หมือนคำขู่ท้าทาย 
 
ห้ยอมจำนน
 
พา
Em7 
ยุ.. 
 
ถั่งโถม
F#m 
.. 
 
อยู่ในใ

 
จะอ
อกไปแตะขอบฟ้า
 
แต่เหมือน
Dmaj7 
ว่าโชคชะตาไม่เข้า
ใจ
 
มองไปไม่มีหนทา
Em7 
ง..
 
ชีวิตฉั
D/F# 
นต้องล่มลงใช่ไ
หม

 
หัว
Bm7 
ใจคำราม 
 
ฟ้า
ครามไม่สร้างใคร
 
ทะเ
Em7 
ลจะสร้างคน 
 
ด้วย
อันตราย
 
พา
Em7 
ยุ.. 
 
ถั่งโถม
F#m 
.. 
 
สักเพียง
ไหน
 
จะไม่ยอมแพ้คำขู่..
Em 
 เรียนรู้..
F#m 
 และสู้ไ

 
* จะออกไปแตะขอบฟ้า
 
สุดท้าย
Dmaj7 
แม้โชคชะตาไม่เข้า
ใจ
(ภายในใจยังคงเรียกร้อง)
 
มองไปไม่มีหนทา
Em7 
ง..
 
แต่รู้ว่า
D/F# 
ฉันต้องไปต่อ
ไป
 
ตรง
เส้นขอบฟ้าสีคราม
 ความหวัง
Dmaj7 
 
ยังนำทางฉันใช่หรือ
ไม่
(ให้อุปสรรคเปลี่ยนผันเป็นพลัง)
 
คำตอบอยู่กลางคลื่นล
Em7 
ม..
 
ชีวิตแ
D/F# 
ม้ต้องล่มลงตรง
ไหน
 
แต่ฉัน
ก็ยังยืนยันที่จะไป

INSTRU | Bm | Bm | C#m | C#m |
INSTRU | Em | Em | A | A | A |
INSTRU | Bm7 | Bm7 | G | G |
INSTRU | Em7 | Em7 | G | A |

( * )

INSTRU | Bm7 | Bm7 | G | G |

 
ความหวังยังนำทางฉันใช่หรือ
Em7 
ไม่  
 
ซีวิต
มันยังยืนยัน 
 
ที่จ
Bm 
ะ.. 
 
ไป…

OUTRO | Bm7 | Bm7 | Bm7 | Bm7 |
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend