คอร์ดเพลง ตายฟรี Dax Rock Rider

  
Text   
คอร์ดเพลง ตายฟรี ศิลปิน Dax Rock Rider (แด๊ก ร็อค ไรเดอร์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | D | D | D | D |

 
มอบ
G 
ทั้งชีวิตจิตใจให้เธอ 
 
 
Bm 
เจอสิ่งเดียวที่เธอตอบแทน
Am 
ฉันไม่รู้ว่า
D 
ฉันควรแค้น 
 
หรือใ
G 
ห้อภัย
 
เธอ
Em 
เคยเข้าใจคำว่ารัก 
 
กับ
Bm 
คำว่าพอหรือไม่
C 
ถึงทำลายจิตใ
D 
จ 
 
ดวง
G 
นี้

 
มีกี่ชี
Bm 
วิตก็คงไม่พอ 
 
ถ้าฉัน
Em 
ขอมีเธอต่อไป
 
ลมหา
F 
ยใจ 
 
คง
D 
สิ้นลง

 
ถ้ารักเธอต่อจาก
G 
นี้ 
 
สุดท้ายคงตาย
Bm 
ฟรี
 
เธอไม่มีใ
Em 
จให้คนอย่างฉัน 
 
เหมือนที่ฉันมีให้เ
D 
ธอ
 
ฉันไม่เ
C 
คยเจอใครที่ใจร้าย 
 
ได้ใ
Bm 
กล้เคียงกับเธอ
 
น้ำ
Am 
ตาเอ่อ 
 
จนถามตัวเ
D 
อง

 
ถ้ารักเธอต่อจาก
G 
นี้ 
 
คุ้มไหมถ้าตาย
Bm 
ฟรี
 
ในหัวมีเ
Em 
พียง 
 
คำว่าพอแล้วดังข้าง
D 
ใน
 
ฉันนั้นค
C 
วรเอาคืนให้มันสม 
 
ที่
Bm 
ฉันโดนทำร้าย
 
แต่คงไม่เ
Am 
ป็นไร 
 
ต่าง
D 
คนต่างไปแล้ว
G 
กัน 
 
 
D 

 
เธอ
G 
ย้ำให้ฉันได้รู้วันนี้ 
 
 
Bm 
ดีให้ตายกับเธอเท่าไร
Am 
ผลสุดท้ายตัว
D 
ฉันก็ไร้สูญ
G 
สิ้นราคา
 
เธอ
Em 
คงเข้ามาเพื่อสั่งสอน
 
ให้
Bm 
ฉันได้เรียนรู้ว่า 
 
 
C 
ของคั่นเว
D 
ลามันเป็นอย่าง
G 
ไร

 
มีกี่ชี
Bm 
วิตก็คงไม่พอ 
 
ถ้าฉัน
Em 
ขอมีเธอต่อไป
 
ลมหา
F 
ยใจ 
 
คง
D 
สิ้นลง

 
ถ้ารักเธอต่อจาก
G 
นี้ 
 
สุดท้ายคงตาย
Bm 
ฟรี
 
เธอไม่มีใ
Em 
จให้คนอย่างฉัน 
 
เหมือนที่ฉันมีให้เ
D 
ธอ
 
ฉันไม่เ
C 
คยเจอใครที่ใจร้าย 
 
ได้ใ
Bm 
กล้เคียงกับเธอ
 
น้ำ
Am 
ตาเอ่อ 
 
จนถามตัวเ
D 
อง

 
ถ้ารักเธอต่อจาก
G 
นี้ 
 
คุ้มไหมถ้าตาย
Bm 
ฟรี
 
ในหัวมีเ
Em 
พียง 
 
คำว่าพอแล้วดังข้าง
D 
ใน
 
ฉันนั้นค
C 
วรเอาคืนให้มันสม 
 
ที่
Bm 
ฉันโดนทำร้าย
 
แต่คงไม่เ
Am 
ป็นไร 
 
ต่าง
D 
คนต่างไปแล้วกัน

INSTRU | C | Bm | Bb | G |
INSTRU | Em | Bm | F | D |

 
ถ้ารักเธอต่อจาก
G 
นี้ 
 
สุดท้ายคงตาย
Bm 
ฟรี
 
เธอไม่มีใ
Em 
จให้คนอย่างฉัน 
 
เหมือนที่ฉันมีให้เ
D 
ธอ
 
ฉันไม่เ
C 
คยเจอใครที่ใจร้าย 
 
ได้ใ
Bm 
กล้เคียงกับเธอ
 
น้ำ
Am 
ตาเอ่อ 
 
จนถามตัวเ
D 
อง

 
ถ้ารักเธอต่อจาก
G 
นี้ 
 
คุ้มไหมถ้าตาย
Bm 
ฟรี
 
ในหัวมีเ
Em 
พียง 
 
คำว่าพอแล้วดังข้าง
D 
ใน
 
ฉันนั้นค
C 
วรเอาคืนให้มันสม 
 
ที่
Bm 
ฉันโดนทำร้าย
 
แต่คงไม่เ
Am 
ป็นไร 
 
ต่าง
D 
คนต่างไปแล้ว
G 
กัน

 
แต่คงไม่เ
Am 
ป็นไร 
 
ดีใจกับเธอแล้ว
G 
กัน

OUTRO | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ตายฟรี


มอบทั้งชีวิตจิตใจให้เธอ เจอสิ่งเดียวที่เธอตอบแทน
ฉันไม่รู้ว่าฉันควรแค้น หรือให้อภัย
เธอเคยเข้าใจคำว่ารัก กับคำว่าพอหรือไม่
ถึงทำลายจิตใจ ดวงนี้

มีกี่ชีวิตก็คงไม่พอ ถ้าฉันขอมีเธอต่อไป
ลมหายใจ คงสิ้นลง

ถ้ารักเธอต่อจากนี้ สุดท้ายคงตายฟรี
เธอไม่มีใจให้คนอย่างฉัน เหมือนที่ฉันมีให้เธอ
ฉันไม่เคยเจอใครที่ใจร้าย ได้ใกล้เคียงกับเธอ
น้ำตาเอ่อ จนถามตัวเอง

ถ้ารักเธอต่อจากนี้ คุ้มไหมถ้าตายฟรี
ในหัวมีเพียง คำว่าพอแล้วดังข้างใน
ฉันนั้นควรเอาคืนให้มันสม ที่ฉันโดนทำร้าย
แต่คงไม่เป็นไร ต่างคนต่างไปแล้วกัน

เธอย้ำให้ฉันได้รู้วันนี้ ดีให้ตายกับเธอเท่าไร
ผลสุดท้ายตัวฉันก็ไร้สูญสิ้นราคา
เธอคงเข้ามาเพื่อสั่งสอน
ให้ฉันได้เรียนรู้ว่า ของคั่นเวลามันเป็นอย่างไร

มีกี่ชีวิตก็คงไม่พอ ถ้าฉันขอมีเธอต่อไป
ลมหายใจ คงสิ้นลง

ถ้ารักเธอต่อจากนี้ สุดท้ายคงตายฟรี
เธอไม่มีใจให้คนอย่างฉัน เหมือนที่ฉันมีให้เธอ
ฉันไม่เคยเจอใครที่ใจร้าย ได้ใกล้เคียงกับเธอ
น้ำตาเอ่อ จนถามตัวเอง

ถ้ารักเธอต่อจากนี้ คุ้มไหมถ้าตายฟรี
ในหัวมีเพียง คำว่าพอแล้วดังข้างใน
ฉันนั้นควรเอาคืนให้มันสม ที่ฉันโดนทำร้าย
แต่คงไม่เป็นไร ต่างคนต่างไปแล้วกัน

( ดนตรี )

ถ้ารักเธอต่อจากนี้ สุดท้ายคงตายฟรี
เธอไม่มีใจให้คนอย่างฉัน เหมือนที่ฉันมีให้เธอ
ฉันไม่เคยเจอใครที่ใจร้าย ได้ใกล้เคียงกับเธอ
น้ำตาเอ่อ จนถามตัวเอง

ถ้ารักเธอต่อจากนี้ คุ้มไหมถ้าตายฟรี
ในหัวมีเพียง คำว่าพอแล้วดังข้างใน
ฉันนั้นควรเอาคืนให้มันสม ที่ฉันโดนทำร้าย
แต่คงไม่เป็นไร ต่างคนต่างไปแล้วกัน

แต่คงไม่เป็นไร ดีใจกับเธอแล้วกัน

มิวสิควิดีโอ ตายฟรี Dax Rock Rider

เพลง : ตายฟรี (คอร์ด)
ศิลปิน : Dax Rock Rider
เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ทีมโอ่งเก่ง
คอร์ดเพลง ตายฟรี Dax Rock Rider
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend