คอร์ดเพลง อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม – DAX ROCK RIDER

  
Text   

คอร์ดเพลง อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม
ศิลปิน DAX ROCK RIDER
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คอร์ดเพลง อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Db Eb | ( 3 Times )
INTRO | Db Ab Eb Ab | Db Eb |

Eb 
คนที่ไร้หน
Ab 
ทาง 
 
ชี
Eb 
วิตมืดมนทุกอ
Ab 
ย่าง
 
กับ
Gm 
คำว่ารัก 
 
จะไป
Cm 
หวังอะไร 
 
ก็
Fm 
ใครจะมาใส่
Bb 
ใจ
 
แค่
Eb 
คนที่ไร้ตัว
Ab 
ตน 
 
Eb 
นนให้เริ่มต้นใ
Ab 
หม่
 
ก็
Gm 
มองไม่เห็นทาง 
 
ที่
Cm 
ฉันจะก้าวไป 
 
 
Fm 
ไม่เหลืออะไรจริง
Eb 

 
* (ดั่งคน)(เกือบจะ)หมด
Cm 
หวัง
 
ท่ามก
Bb 
ลางทะเลมืด
Ab 
มิดไม่มีแสง
Eb 
ไฟ
 
เกือบ
Cm 
ทิ้งทุก
Bb 
ลมหายใจ 
 
แต่สุด
Ab 
ท้าย 
 
ก็มีเธอเข้า
Bb 
มา

 
** ได้โปรดอย่าปล่อยมือ
Eb 
ฉัน 
 
ได้
Gm 
ไหม 
 
 
Fm 
 ยืนยันให้มั่
Bb 
นใจ
 
จะอยู่ตรง
Eb 
นี้ใช่
Gm 
ไหม 
 
 
Fm 
 อย่าจากฉัน
Bb 
ไป
 
คนที่มอง
Cm 
เห็นค่าค
Bb 
วามเป็นคนข้างใ
Ab 
 
ก็
Fm 
เธอผู้เป็นดังแสงไฟ 
 
ที่
Bb 
ทำให้ยังหายใจไปได้อีกวัน

INSTRU | Db Eb | Db Eb |

Eb 
คนที่เขาดี
Ab 
พอ 
 
ที่
Eb 
ควรคู่เธอทุกอ
Ab 
ย่าง
 
เธอ
Gm 
ยังไม่สนกลับมา
Cm 
เห็นใจเคียงข้าง 
 
 
Fm 
มาร่วม
Bb 
ทางกับ
Eb 
ฉัน

( *, ** )

INSTRU | Cm Bb | Ab | ( 2 Times ) | Bb |

 
เกือบจะหมด
Cm 
หวัง 
 
ท่ามก
Bb 
ลางทะเลมืด
Ab 
มิดไม่มีผู้ใ
Eb 
 
จาก
Cm 
นี้ทุก
Bb 
ลมหายใจ 
 
อยากจะ
Ab 
ใช้ 
 
เดินไปพร้อมเ
Bb 
ธอ

( ** )

INSTRU | Cm Bb | Ab |

 
และ
Fm 
เธอผู้เป็นดังแสงไฟ 
 
ที่
Bb 
ทำให้ฉันหายใจไปได้อีกวัน

INSTRU | Db Eb | ( 2 Times )
INSTRU | Db Ab Eb Ab | Db Eb |

เนื้อเพลง อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม
คนที่ไร้หนทาง ชีวิตมืดมนทุกอย่าง
กับคำว่ารัก จะไปหวังอะไร ก็ใครจะมาใส่ใจ
แค่คนที่ไร้ตัวตน ถนนให้เริ่มต้นใหม่
ก็มองไม่เห็นทาง ที่ฉันจะก้าวไป ไม่เหลืออะไรจริงๆ
ดั่งคนหมดหวัง ท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่มีแสงไฟ
เกือบทิ้งทุกลมหายใจ แต่สุดท้าย ก็มีเธอเข้ามา

ได้โปรดอย่าปล่อยมือฉัน ได้ไหม ยืนยันให้มั่นใจ
จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อย่าจากฉันไป
คนที่มองเห็นค่าความเป็นคนข้างใน
ก็เธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ยังหายใจไปได้อีกวัน

คนที่เขาดีพอ ที่ควรคู่เธอทุกอย่าง
เธอยังไม่สนกลับมาเห็นใจเคียงข้าง มาร่วมทางกับฉัน
เกือบจะหมดหวัง ท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่มีแสงไฟ
เกือบทิ้งทุกลมหายใจ แต่สุดท้าย ก็มีเธอเข้ามา

ได้โปรดอย่าปล่อยมือฉัน ได้ไหม ยืนยันให้มั่นใจ
จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อย่าจากฉันไป
คนที่มองเห็นค่าความเป็นคนข้างใน
ก็เธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ยังหายใจไปได้อีกวัน

เกือบจะหมดหวัง ท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่มีผู้ใด
จากนี้ทุกลมหายใจ อยากจะใช้ เดินไปพร้อมเธอ
ได้โปรดอย่าปล่อยมือฉัน ได้ไหม ยืนยันให้มั่นใจ
จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อย่าจากฉันไป
คนที่มองเห็นค่าความเป็นคนข้างใน
เธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ยังหายใจไปได้อีกวัน

และเธอผู้เป็นดังแสงไฟ ที่ทำให้ฉันหายใจไปได้อีกวัน
เพลง อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม
ศิลปิน Dax Rockrider
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง นที แสนทวี / วิสารท กุลสิริ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend