คอร์ดเพลง เสนอหน้ามาเจ็บ โจ ธวัชชัย

  
Text   
คอร์ดเพลง เสนอหน้ามาเจ็บ ศิลปิน โจ ธวัชชัย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Dm | C | Bb | F |
INTRO | Dm | C | Bb |

Dm 
เสียงตามสาย 
 
ตอน
C 
หกโมงเช้า
 
บ้านเ
Bb 
ฮาสิมีงา
F 
นแต่ง
 
ผู้ใหญ่
Dm 
บ้านประกาศขอแ
C 
ฮง
 
มาซ่อยกางเ
Bb 
ต็นท์ในง
F 
าน
 
ล้ม
Dm 
งัวสองโตบักใ
C 
หญ่
 
อ้ายรับหน้า
Bb 
ที่เป็นมือสังห
C 
าร
 
อ้ายเต็
Dm 
มใจ 
 
มาซ่อยง
C 
านเด้อผู้สาวเก่
Bb 
าอ้าย
 
ถึงเจ้าสิบ่ได้เ
C 
ชิญ

 
มึง
Gm 
มาเฮ็ดหยังบักขี้ทุกข์
 
สิมา
Am 
ขัดความสุขของลูก
Dm 
กูซั่นติ
 
เสียงลอดส
Bb 
ายออกจากพิธี
 
แม่เจ้า
Gm 
ไล่ให้อ้ายหนี
Am 
ไป
 
อ้าย
Gm 
แค่มาฮ่วมฉลอง
 
ถึงแม้
Am 
น้องบ่แจกซองเชิญ
Dm 
อ้าย
 
แบกสังข
Bb 
ารหน้าด้านๆ 
 
ไป
 
งานน้
C 
องกินดองกับเขา..

 
เสนอหน้ามาเ
Bb 
จ็บ 
 
มา
C 
ส่งทางน้อง
 
เฮ็ดก่อง
Am 
จ่องยืนส่อง 
 
เบิ่ง
Dm 
เจ้าป้อนไข่
 
มือจก
Bb 
ถงฮีตยาสูบแก้อ
C 
าย
 
ยกเหล้าข
F 
าวเซ็นคะเจ้
Am 
ามา
 
เสียงหมอสู
Bb 
ตรเอิ้นขวัญใส่
C 
บักอะโหล
 
คะเจ้าโ
Am 
ห่มาเด้อขวั
Dm 
ญมา
 
อ้าย
Bb 
ยืนหน้าหล่า 
 
ฮ้องอวย
C 
พรน้องหล้า
 
จาก
Bb 
ใจบักขี้
C 
ข้า 
 
ว่ามาเด้อข
F 
วัญเอย

INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Bb | C | F |
INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Bb | C | F |

 
มึง
Gm 
มาเฮ็ดหยังบักขี้ทุกข์
 
สิมา
Am 
ขัดความสุขของลูก
Dm 
กูซั่นติ
 
เสียงลอดส
Bb 
ายออกจากพิธี
 
แม่เจ้า
Gm 
ไล่ให้อ้ายหนี
Am 
ไป
 
อ้าย
Gm 
แค่มาฮ่วมฉลอง
 
ถึงแม้
Am 
น้องบ่แจกซองเชิญ
Dm 
อ้าย
 
แบกสังข
Bb 
ารหน้าด้านๆ 
 
ไป
 
งานน้
C 
องกินดองกับเขา 
 
โอ้ย..

 
เสนอหน้ามาเ
Bb 
จ็บ 
 
มา
C 
ส่งทางน้อง
 
เฮ็ดก่อง
Am 
จ่องยืนส่อง 
 
เบิ่ง
Dm 
เจ้าป้อนไข่
 
มือจก
Bb 
ถงฮีตยาสูบแก้อ
C 
าย
 
ยกเหล้าข
F 
าวเซ็นคะเจ้
Am 
ามา
 
เสียงหมอสู
Bb 
ตรเอิ้นขวัญใส่
C 
บักอะโหล
 
คะเจ้าโ
Am 
ห่มาเด้อขวั
Dm 
ญมา
 
อ้าย
Bb 
ยืนหน้าหล่า 
 
ฮ้องอวย
C 
พรน้องหล้า
 
จาก
Bb 
ใจบักขี้
C 
ข้า 
 
 
F 
ฮือๆ

 
เสนอหน้ามาเ
Bb 
จ็บ 
 
มา
C 
ส่งทางน้อง
 
เฮ็ดก่อง
Am 
จ่องยืนส่อง 
 
เบิ่ง
Dm 
เจ้าป้อนไข่
 
มือจก
Bb 
ถงฮีตยาสูบแก้อ
C 
าย
 
ยกเหล้าข
F 
าวเซ็นคะเจ้
Am 
ามา
 
เสียงหมอสู
Bb 
ตรเอิ้นขวัญใส่
C 
บักอะโหล
 
คะเจ้าโ
Am 
ห่มาเด้อขวั
Dm 
ญมา
 
อ้าย
Bb 
ยืนหน้าหล่า 
 
ฮ้องอวย
C 
พรน้องหล้า
 
จาก
Bb 
ใจบักขี้
C 
ข้า 
 
ว่ามาเด้อข
F 
วัญเอย

 
ขอ
Gm 
จบการเสนอห
C 
น้า.. 
 
อ้ายลาเด้อแฟนเก่า..
 

OUTRO | Dm C | Bb F |
OUTRO | Dm C | Bb |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เสนอหน้ามาเจ็บ


เสียงตามสาย ตอนหกโมงเช้า
บ้านเฮาสิมีงานแต่ง
ผู้ใหญ่บ้านประกาศขอแฮง
มาซ่อยกางเต็นท์ในงาน
ล้มงัวสองโตบักใหญ่
อ้ายรับหน้าที่เป็นมือสังหาร
อ้ายเต็มใจ มาซ่อยงานเด้อผู้สาวเก่าอ้าย
ถึงเจ้าสิบ่ได้เชิญ

มึงมาเฮ็ดหยังบักขี้ทุกข์
สิมาขัดความสุขของลูกกูซั่นติ
เสียงลอดสายออกจากพิธี
แม่เจ้าไล่ให้อ้ายหนีไป
อ้ายแค่มาฮ่วมฉลอง
ถึงแม้น้องบ่แจกซองเชิญอ้าย
แบกสังขารหน้าด้านๆ ไป
งานน้องกินดองกับเขา..

เสนอหน้ามาเจ็บ มาส่งทางน้อง
เฮ็ดก่องจ่องยืนส่อง เบิ่งเจ้าป้อนไข่
มือจกถงฮีตยาสูบแก้อาย
ยกเหล้าขาวเซ็นคะเจ้ามา
เสียงหมอสูตรเอิ้นขวัญใส่บักอะโหล
คะเจ้าโห่มาเด้อขวัญมา
อ้ายยืนหน้าหล่า ฮ้องอวยพรน้องหล้า
จากใจบักขี้ข้า ว่ามาเด้อขวัญเอย

( ดนตรี )

มึงมาเฮ็ดหยังบักขี้ทุกข์
สิมาขัดความสุขของลูกกูซั่นติ
เสียงลอดสายออกจากพิธี
แม่เจ้าไล่ให้อ้ายหนีไป
อ้ายแค่มาฮ่วมฉลอง
ถึงแม้น้องบ่แจกซองเชิญอ้าย
แบกสังขารหน้าด้านๆ ไป
งานน้องกินดองกับเขา โอ้ย..

เสนอหน้ามาเจ็บ มาส่งทางน้อง
เฮ็ดก่องจ่องยืนส่อง เบิ่งเจ้าป้อนไข่
มือจกถงฮีตยาสูบแก้อาย
ยกเหล้าขาวเซ็นคะเจ้ามา
เสียงหมอสูตรเอิ้นขวัญใส่บักอะโหล
คะเจ้าโห่มาเด้อขวัญมา
อ้ายยืนหน้าหล่า ฮ้องอวยพรน้องหล้า
จากใจบักขี้ข้า ฮือๆ

เสนอหน้ามาเจ็บ มาส่งทางน้อง
เฮ็ดก่องจ่องยืนส่อง เบิ่งเจ้าป้อนไข่
มือจกถงฮีตยาสูบแก้อาย
ยกเหล้าขาวเซ็นคะเจ้ามา
เสียงหมอสูตรเอิ้นขวัญใส่บักอะโหล
คะเจ้าโห่มาเด้อขวัญมา
อ้ายยืนหน้าหล่า ฮ้องอวยพรน้องหล้า
จากใจบักขี้ข้า ว่ามาเด้อขวัญเอย

ขอจบการเสนอหน้า.. อ้ายลาเด้อแฟนเก่า..

มิวสิควิดีโอ เสนอหน้ามาเจ็บ โจ ธวัชชัย

เพลง : เสนอหน้ามาเจ็บ (คอร์ด)
ศิลปิน : โจ ธวัชชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : อา คัง
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : #สิงห์มิวสิค
คอร์ดเพลง เสนอหน้ามาเจ็บ โจ ธวัชชัย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend