คอร์ดเพลง เป็นกูเขาบ่มัก กบ สุพจน์

  
Text   
คอร์ดเพลง เป็นกูเขาบ่มัก ศิลปิน กบ สุพจน์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | F | G |

 
เป็นหยังกะบ่
F 
ฮู้ 
 
แต่ว่าเป็นกูเค้าบ่
G 
มัก
 
ต่อให้ทุ่มเท
Em 
ฮัก 
 
เบิดทั้งหัวใจเค้าบ่
Am 
สน..

INSTRU | F G | Am | F G | Am | Am |

 
  เป็นอี
Am 
หยัง..กับ
Em 
เขากะบ่ได้
Dm 
  บักหัวใจ 
 
มึง
G 
คือบ่หลาบบ่จำ
Am 
  บอกเจ้าของ 
 
อย่า
Em 
ฝืนให้ใจมันช้ำ
Dm 
  ให้จื่อจำ 
 
เอาไว้แ
G 
หน่ว่าเขาบ่มัก

Am 
  กะบ่ได้เป็นอี
Em 
หยังกับเขาเลย
 
  โอ้ใจเ
F 
อ๋ย 
 
คือคึดนำเขาคัก
C 
แท้
Am 
  กะเป็นได้แค่ 
 
 
Em 
คนที่เขาบ่แคร์
 
  บ่เคย
Dm 
แล 
 
เขาฮอดบ่เคยสน
G 
ใจ
 
  กะยังไปฮักเ
E 
ขา 
 
เป็นนำหยัง

 
เป็นหยังกะบ่
F 
ฮู้ 
 
แต่ว่าเป็นกูเค้าบ่
G 
มัก
 
ต่อให้ทุ่มเท
Em 
ฮัก 
 
เบิดทั้งหัวใจเค้าบ่
Am 
สน
 
เป็นหยังกะบ่
F 
ฮู้ 
 
แต่ว่าเป็นกูเขาบ่หลูโ
G 
ตน
 
กะเป็นแค่
Em 
คน 
 
ที่เขาบ่ฮักไปวัน
Am 
วัน
 
กะเฮ็ดได้แค่
Dm 
ฝัน 
 
ฮื
G 
อๆ 
 
ว่าเ
E 
ขาสิส
Am 
นใจ

INSTRU | F | C | Em | Am |
INSTRU | F | G | Em | Am G F G | E |

Am 
  กะบ่ได้เป็นอี
Em 
หยังกับเขาเลย
 
  โอ้ใจเ
F 
อ๋ย 
 
คือคึดนำเขาคัก
C 
แท้
Am 
  กะเป็นได้แค่ 
 
 
Em 
คนที่เขาบ่แคร์
 
  บ่เคย
Dm 
แล 
 
เขาฮอดบ่มาสน
G 
ใจ
 
  กะยังไปฮักเ
E 
ขา 
 
เป็นนำหยัง

 
เป็นหยังกะบ่
F 
ฮู้ 
 
แต่ว่าเป็นกูเค้าบ่
G 
มัก
 
ต่อให้ทุ่มเท
Em 
ฮัก 
 
เบิดทั้งหัวใจเค้าบ่
Am 
สน
 
เป็นหยังกะบ่
F 
ฮู้ 
 
แต่ว่าเป็นกูเขาบ่หลูโ
G 
ตน
 
กะเป็นแค่
Em 
คน 
 
ที่เขาบ่ฮักไปวัน
Am 
วัน

 
เป็นหยังกะบ่
F 
ฮู้ 
 
แต่ว่าเป็นกูเค้าบ่
G 
มัก
 
ต่อให้ทุ่มเท
Em 
ฮัก 
 
เบิดทั้งหัวใจเค้าบ่
Am 
สน
 
เป็นหยังกะบ่
F 
ฮู้ 
 
แต่ว่าเป็นกูเขาบ่หลูโ
G 
ตน
 
กะเป็นแค่
Em 
คน 
 
ที่เขาบ่ฮักไปวัน
Am 
วัน
 
กะเฮ็ดได้แค่
Dm 
ฝัน 
 
E 
ฮๆ 
 
ว่าเขาสิส
Am 
นใจ
 
สน
G 
ใจ.. 
 
สน
F 
ใจ.. 
 
 
E 
 
เป็นหยังบ่ไ
Am 
ด้เลย..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เป็นกูเขาบ่มัก


เป็นหยังกะบ่ฮู้ แต่ว่าเป็นกูเค้าบ่มัก
ต่อให้ทุ่มเทฮัก เบิดทั้งหัวใจเค้าบ่สน..

( ดนตรี )

เป็นอีหยัง..กับเขากะบ่ได้
บักหัวใจ มึงคือบ่หลาบบ่จำ
บอกเจ้าของ อย่าฝืนให้ใจมันช้ำ
ให้จื่อจำ เอาไว้แหน่ ว่าเขาบ่มัก

กะบ่ได้เป็นอีหยังกับเขาเลย
โอ้ใจเอ๋ย คือคึดนำเขาคักแท้
กะเป็นได้แค่ คนที่เขาบ่แคร์
บ่เคยแล เขาฮอดบ่เคยสนใจ
กะยังไปฮักเขา เป็นนำหยัง

เป็นหยังกะบ่ฮู้ แต่ว่าเป็นกูเค้าบ่มัก
ต่อให้ทุ่มเทฮัก เบิดทั้งหัวใจเค้าบ่สน
เป็นหยังกะบ่ฮู้ แต่ว่าเป็นกูเขาบ่หลูโตน
กะเป็นแค่คน ที่เขาบ่ฮักไปวันวัน
กะเฮ็ดได้แค่ฝัน ฮือๆ ว่าเขาสิสนใจ

( ดนตรี )

กะบ่ได้เป็นอีหยังกับเขาเลย
โอ้ใจเอ๋ย คือคึดนำเขาคักแท้
กะเป็นได้แค่ คนที่เขาบ่แคร์
บ่เคยแล เขาฮอดบ่มาสนใจ
กะยังไปฮักเขา เป็นนำหยัง

เป็นหยังกะบ่ฮู้ แต่ว่าเป็นกูเค้าบ่มัก
ต่อให้ทุ่มเทฮัก เบิดทั้งหัวใจเค้าบ่สน
เป็นหยังกะบ่ฮู้ แต่ว่าเป็นกูเขาบ่หลูโตน
กะเป็นแค่คน ที่เขาบ่ฮักไปวันวัน

เป็นหยังกะบ่ฮู้ แต่ว่าเป็นกูเค้าบ่มัก
ต่อให้ทุ่มเทฮัก เบิดทั้งหัวใจเค้าบ่สน
เป็นหยังกะบ่ฮู้ แต่ว่าเป็นกูเขาบ่หลูโตน
กะเป็นไแค่คน ที่เขาบ่ฮักไปวันวัน
กะเฮ็ดได้แค่ฝัน โฮๆ ว่าเขาสิสนใจ
สนใจ.. สนใจ..
เป็นหยังบ่ได้เลย..

มิวสิควิดีโอ เป็นกูเขาบ่มัก กบ สุพจน์

เพลง : เป็นกูเขาบ่มัก (คอร์ด)
ศิลปิน : กบ สุพจน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : วงศกรณ์ โยวะราช
เรียบเรียง : นัธทวัฒน์ มีดินดำ
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง เป็นกูเขาบ่มัก กบ สุพจน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend