คอร์ดเพลง รักพี่ได้หม้าย มอส ขจรจารุกุล

  
Text   
คอร์ดเพลง รักพี่ได้หม้าย ศิลปิน มอส ขจรจารุกุล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | F#m | G | A |
INTRO | D | Bm | G | A | A |

 
ลอง
D 
แลเปิดหู
F#m 
เปิดตา 
 
ลอง
G 
มาปักใต้แล
A 
พี่
 
เลก็
F#m 
สวยน้ำก็ใ
Bm 
สแลดี 
 
ตัว
Em 
พี่นี้ไม่เคยหลอกใ
A 
คร

 
พี่บ่
D 
าวไม่เคย
F#m 
ขี้หก 
 
ตรง
G 
ปกไม่เคยจก
A 
ตา
 
พาน้อง
F#m 
สาว 
 
ไปเที่ยว
Bm 
งานชักพระ
 
มาเถิด
Em 
มารับรองน้องส
A 
าวได้ติด
D 
ใจ

 
มีลูกเ
Bm 
นียง 
 
ลูก
F#m 
ตอ
 
ลูกเขืออ้อ
G 
ร่อ 
 
ให้น้
A 
องได้
D 
ชิม
 
พี่เป็น
Bm 
คนใต้ 
 
รักใ
F#m 
ครรักจริง 
 
แล้วจะไม่
G 
ทิ้ง
 
ให้น้องต้องเสี
A 
ยใจ

 
ไซรไม่รักเด็ก
D 
ใต้ 
 
อยากให้น้องเที่ยวเมือ
Bm 
งใต้
 
อยากให้เป็นแฟนคน
G 
ใต้ 
 
อยากเห็นหน้าทุก
A 
วัน
 
อยากให้ลองชิมแกง
D 
ใต้ 
 
เป็นสะไภ้เมือ
Bm 
งใต้
 
เธอมีแฟนแล้วห
G 
ม้าย 
 
ล่ะแม่สาวเมืองก
A 
รุง
 
อยากให้ลองนุ่งผ้า
D 
ถุง 
 
กินแกงน้ำ
Bm 
เคย
 
อยากบอกว่ารักจังเ
G 
ลย 
 
พี่ไม่ทำให้ผิดห
A 
วัง
 
พี่เป็นคน
D 
ใต้ 
 
บ้านไม่ค่อยมี
Bm 
ตังค์ 
 
รักใครไม่สมห
G 
วัง
 
น่ะสาวเ
A 
ห้อ 
 
จนเจ็บหัว
D 
ใจ 
 
 
A 

INSTRU | D | F#m | G A | D |
INSTRU | F#m | Bm | Em A | D A |

 
มีลูกเ
Bm 
นียง 
 
ลูก
F#m 
ตอ
 
ลูกเขืออ้อ
G 
ร่อ 
 
ให้น้
A 
องได้
D 
ชิม
 
พี่เป็น
Bm 
คนใต้ 
 
รักใ
F#m 
ครรักจริง 
 
แล้วจะไม่
G 
ทิ้ง
 
ให้น้องต้องเสี
A 
ยใจ

 
ไซรไม่รักเด็ก
D 
ใต้ 
 
อยากให้น้องเที่ยวเมือ
Bm 
งใต้
 
อยากให้เป็นแฟนคน
G 
ใต้ 
 
อยากเห็นหน้าทุก
A 
วัน
 
อยากให้ลองชิมแกง
D 
ใต้ 
 
เป็นสะไภ้เมือ
Bm 
งใต้
 
เธอมีแฟนแล้วห
G 
ม้าย 
 
ล่ะแม่สาวเมืองก
A 
รุง
 
อยากให้ลองนุ่งผ้า
D 
ถุง 
 
กินแกงน้ำ
Bm 
เคย
 
อยากบอกว่ารักจังเ
G 
ลย 
 
พี่ไม่ทำให้ผิดห
A 
วัง
 
พี่เป็นคน
D 
ใต้ 
 
บ้านไม่ค่อยมี
Bm 
ตังค์ 
 
รักใครไม่สมห
G 
วัง
 
น่ะสาวเ
A 
ห้อ 
 
จนเจ็บหัว
D 
ใจ 
 
 
Bm 
 
G 
 
น่ะสาวเ
A 
ห้อ 
 
จนเจ็บหัวใ
D 
จ 
 
 
Bm 
 
G 
 
น่ะสาวเ
A 
ห้อ 
 
รักพี่ได้ห
D 
ม้าย

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง รักพี่ได้หม้าย


ลองแลเปิดหูเปิดตา ลองมาปักใต้แลพี่
เลก็สวยน้ำก็ใสแลดี ตัวพี่นี้ไม่เคยหลอกใคร

พี่บ่าวไม่เคย ขี้หก ตรงปกไม่เคยจกตา
พาน้องสาว ไปเที่ยวงานชักพระ
มาเถิดมารับรองน้องสาวได้ติดใจ

มีลูกเนียง ลูกตอ ลูกเขืออ้อร่อ ให้น้องได้ชิม
พี่เป็นคนใต้ รักใครรักจริง แล้วจะไม่ทิ้ง
ให้น้องต้องเสียใจ

ไซรไม่รักเด็กใต้ อยากให้น้องเที่ยวเมืองใต้
อยากให้เป็นแฟนคนใต้ อยากเห็นหน้าทุกวัน
อยากให้ลองชิมแกงใต้ เป็นสะไภ้เมืองใต้
เธอมีแฟนแล้วหม้าย ล่ะแม่สาวเมืองกรุง
อยากให้ลองนุ่งผ้าถุง กินแกงน้ำเคย
อยากบอกว่ารักจังเลย พี่ไม่ทำให้ผิดหวัง
พี่เป็นคนใต้ บ้านไม่ค่อยมีตังค์ รักใครไม่สมหวัง
น่ะสาวเห้อ จนเจ็บหัวใจ

( ดนตรี )

มีลูกเนียง ลูกตอ ลูกเขืออ้อร่อ ให้น้องได้ชิม
พี่เป็นคนใต้ รักใครรักจริง แล้วจะไม่ทิ้ง
ให้น้องต้องเสียใจ

ไซรไม่รักเด็กใต้ อยากให้น้องเที่ยวเมืองใต้
อยากให้เป็นแฟนคนใต้ อยากเห็นหน้าทุกวัน
อยากให้ลองชิมแกงใต้ เป็นสะไภ้เมืองใต้
เธอมีแฟนแล้วหม้าย ล่ะแม่สาวเมืองกรุง
อยากให้ลองนุ่งผ้าถุง กินแกงน้ำเคย
อยากบอกว่ารักจังเลย พี่ไม่ทำให้ผิดหวัง
พี่เป็นคนใต้ บ้านไม่ค่อยมีตังค์ รักใครไม่สมหวัง
น่ะสาวเห้อ จนเจ็บหัวใจ

น่ะสาวเห้อ จนเจ็บหัวใจ
น่ะสาวเห้อ รักพี่ได้หม้าย

มิวสิควิดีโอ รักพี่ได้หม้าย มอส ขจรจารุกุล

เพลง : รักพี่ได้หม้าย (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิว อินทรัตน์, มินธดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : มินธดา ขจรจารุกุล (มิน เปเปอร์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : มอส ขจรจารุกุล
คอร์ดเพลง รักพี่ได้หม้าย มอส ขจรจารุกุล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend