คอร์ดเพลง ไซรไม่รักเด็กใต้ – มอส ขจรจารุกุล

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไซรไม่รักเด็กใต้ มอส ขจรจารุกุล

คอร์ดเพลง ไซรไม่รักเด็กใต้ - มอส ขจรจารุกุล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single มอส ขจรจารุกุล : ไซรไม่รักเด็กใต้


INTRO | D A | Bm A | G | A |
INTRO | D F#m | Bm A | ( 2 Times )

 
ลืม
D 
ตัวแล้วใช่หม้าย 
 
ว่า
F#m 
เธอนั้นเป็นคนใต้
 
พอไปอยู่
Em 
กรุง 
 
ลืมห
A 
นังลุงโนราห์
 
น้องเ
D 
คยบอกรักพี่บ่าว 
 
วั
F#m 
นนี้ไซรลืมสัญญา
 
เธอไม่หล
Em 
บมา 
 
ไปห
A 
ลงหนุ่มเมืองกรุง

 
ไก่
Em 
ชน วัวชน นก
F#m 
กรง 
 
ปลากัด
 
น้ำห
G 
วาก หรอยหนัด ของดีทั้ง
A 
เพ

 
ไซรไม่รักเด็ก
D 
ใต้ 
 
เธอก็เป็นคน
A 
ใต้
 
ไซรแค่ลืมกัน
Bm 
ง่ายสัญญา 
 
เอา
F#m 
ไว้โหยวเครง
 
ไม่เ
Em 
หมือนแต่ก่อน 
 
แหลงไหรเชื่
A 
อได้
 
น้องลืมแล้วห
D 
ม้าย 
 
วันส่งตาย
A 
าย
 
แรกงานเดือน
Bm 
สิบ 
 
เรายังหยิบใ
F#m 
บพ้อห่อต้ม
 
ด้วย
Em 
กัน.. 
 
เธอคงลืมหมดแ
A 
ล้ว

 
น้องไป
Em 
หลงแสงสีคนเมือง
 
ลืมด
F#m 
อกดาวเรืองหน้าบ้าน
 
ลืม
G 
หัวนอกชาน 
 
คืนวันฝนตก
 
น้องเคยบ
A 
อกรักพี่.. 
 
วันนี้ไม่เห
D 
มือนเดิม

INSTRU | D A | Bm F#m | G | A |
INSTRU | D A | F#m Bm | Em G | A |

 
ไก่
Em 
ชน วัวชน นก
F#m 
กรง 
 
ปลากัด
 
น้ำห
G 
วาก หรอยหนัด ของดีทั้ง
A 
เพ

 
ไซรไม่รักเด็ก
D 
ใต้ 
 
เธอก็เป็นคน
A 
ใต้
 
ไซรแค่ลืมกัน
Bm 
ง่ายสัญญา 
 
เอา
F#m 
ไว้โหยวเครง
 
ไม่เ
Em 
หมือนแต่ก่อน 
 
แหลงไหรเชื่
A 
อได้
 
น้องลืมแล้วห
D 
ม้าย 
 
วันส่งตาย
A 
าย
 
แรกงานเดือน
Bm 
สิบ 
 
เรายังหยิบใ
F#m 
บพ้อห่อต้ม
 
ด้วย
Em 
กัน.. 
 
เธอคงลืมหมดแ
A 
ล้ว

 
น้องไป
Em 
หลงแสงสีคนเมือง
 
ลืมด
F#m 
อกดาวเรืองหน้าบ้าน
 
ลืม
G 
หัวนอกชาน 
 
คืนวันฝนตก
 
น้องเคยบ
A 
อกรักพี่..

 
ไซรไม่รักเด็ก
D 
ใต้ 
 
เธอก็เป็นคน
A 
ใต้
 
ไซรแค่ลืมกัน
Bm 
ง่ายสัญญา 
 
เอา
F#m 
ไว้โหยวเครง
 
ไม่เ
Em 
หมือนแต่ก่อน 
 
แหลงไหรเชื่
A 
อได้
 
น้องลืมแล้วห
D 
ม้าย 
 
วันส่งตาย
A 
าย
 
แรกงานเดือน
Bm 
สิบ 
 
เรายังหยิบใ
F#m 
บพ้อห่อต้ม
 
ด้วย
Em 
กัน.. 
 
เธอคงลืมหมดแ
A 
ล้ว

 
น้องไป
Em 
หลงแสงสีคนเมือง
 
ลืมด
F#m 
อกดาวเรืองหน้าบ้าน
 
ลืม
G 
หัวนอกชาน 
 
คืนวันฝนตก
 
น้องเคยบ
A 
อกรักพี่.. 
 
วันนี้ไม่เหมือนเดิม

OUTRO | D | Bm | G | A |
OUTRO | D | Bm | G | A | D |
OUTRO (วันนี้ไม่เหมือนเดิม..)
OUTRO (วันนี้ไม่เหมือนเดิม..)


ลืมตัวแล้วใช่หม้าย ว่าเธอนั้นเป็นคนใต้
พอไปอยู่กรุง ลืมหนังลุงโนราห์
น้องเคยบอกรักพี่บ่าว วันนี้ไซรลืมสัญญา
เธอไม่หลบมา ไปหลงหนุ่มเมืองกรุง

ไก่ชน วัวชน นกกรง ปลากัด
น้ำหวาก หรอยหนัด ของดีทั้งเพ

ไซรไม่รักเด็กใต้ เธอก็เป็นคนใต้
ไซรแค่ลืมกันง่ายสัญญา เอาไว้โหยวเครง
ไม่เหมือนแต่ก่อน แหลงไหรเชื่อได้
น้องลืมแล้วหม้าย วันส่งตายาย
แรกงานเดือนสิบ เรายังหยิบใบพ้อห่อต้ม
ด้วยกัน.. เธอคงลืมหมดแล้ว
น้องไปหลงแสงสีคนเมือง
ลืมดอกดาวเรืองหน้าบ้าน
ลืมหัวนอกชาน คืนวันฝนตก
น้องเคยบอกรักพี่.. วันนี้ไม่เหมือนเดิม

( ดนตรี )

ไก่ชน วัวชน นกกรง ปลากัด
น้ำหวาก หรอยหนัด ของดีทั้งเพ

ไซรไม่รักเด็กใต้ เธอก็เป็นคนใต้
ไซรแค่ลืมกันง่ายสัญญา เอาไว้โหยวเครง
ไม่เหมือนแต่ก่อน แหลงไหรเชื่อได้
น้องลืมแล้วหม้าย วันส่งตายาย
แรกงานเดือนสิบ เรายังหยิบใบพ้อห่อต้ม
ด้วยกัน.. เธอคงลืมหมดแล้ว

น้องไปหลงแสงสีคนเมือง
ลืมดอกดาวเรืองหน้าบ้าน
ลืมหัวนอกชาน คืนวันฝนตก
น้องเคยบอกรักพี่..

ไซรไม่รักเด็กใต้ เธอก็เป็นคนใต้
ไซรแค่ลืมกันง่ายสัญญา เอาไว้โหยวเครง
ไม่เหมือนแต่ก่อน แหลงไหรเชื่อได้
น้องลืมแล้วหม้าย วันส่งตายาย
แรกงานเดือนสิบ เรายังหยิบใบพ้อห่อต้ม
ด้วยกัน.. เธอคงลืมหมดแล้ว

น้องไปหลงแสงสีคนเมือง
ลืมดอกดาวเรืองหน้าบ้าน
ลืมหัวนอกชาน คืนวันฝนตก
น้องเคยบอกรักพี่.. วันนี้ไม่เหมือนเดิม


(วันนี้ไม่เหมือนเดิม..)
(วันนี้ไม่เหมือนเดิม..)

มิวสิควิดีโอเพลง ไซรไม่รักเด็กใต้ มอส ขจรจารุกุล
เพลง ไซรไม่รักเด็กใต้ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – แม๊ก โฟล์คซอง
เรียบเรียง – มอส ขจรจารุกุล / ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานแสดง 090-1701299
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend