คอร์ดเพลง แก่นจำปา กู่แคน Feat. หญิง ทานตะวัน ประถมบันเทิงศิลป์

  
Text   
คอร์ดเพลง แก่นจำปา ศิลปิน กู่แคน Feat. หญิง ทานตะวัน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Gm Ab Bb Cm Eb Fm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Gm | Cm Bb | Cm Bb | Eb |
INTRO | Ab | Gm | Fm | Cm |
INTRO | Ab | Gm | Fm | Cm |

 
แค่แรกเห็นพานพบมา
Cm 
พ้อ
 
หัวใจกะตกตะลึง งานซึ้งใจเจ้า
Gm 
งามอิหลี
 
ยอดนา
Cm 
รีที่อ้ายเคยถวิล
Bb 
หา
 
บัดนี้ความ
Cm 
ฝัน 
 
กลายเป็นความจริงมาอยู่ต่อ
Gm 
หน้า
 
โอ้บุพ
Eb 
เพ 
 
เพิ่นได้บันดาลซักพา
 
บุญส่งยู้ซูผลา ให้เฮาได้มาพ้อกัน
 
 
อัศจรรย์ใจ
Fm 
หลาย 
 
งามคักใจอ้ายอิ
Gm 
หลี
 
สาวผู้ดีแห่งเมือง
Eb 
ลาว

 
ฟังเสียงคารมณ์นำคำควม
Cm 
เว้า
 
สิหลงมนต์เสน่ห์ของเขา
 
 
เว้าม่วนแท้น้อ ผู้บ่าวฝั่ง
Gm 
ไทย
 
ข่อยย่านเผลอใ
Cm 
จให้คนมีลูกมีเ
Bb 
มีย
 
บ่อยาก
Cm 
เสีย 
 
เสียหัวใจเสียทั้ง
Gm 
น้ำตา
 
บ่อยาก
Eb 
เสีย 
 
น้องบ่อยากเสียเวลา
 
ย่านบ่แม่นบุญผลา น้องย่านสิเป็นเวรกรรม
 
 
นำมาต้มมา
Fm 
ตั๋ว 
 
ย่านหัวใจฮับบ่
Gm 
ไหว
 
ย่านบ่าวฝังไ
Bb 
ทยเฮ็ดใ
Eb 
ห้อกหัก

 
ผู้บ่าวขอนแก่นตกหลุม
Gm 
รัก
 
สาวจำปาสักแห่งเมือง
Cm 
ลาว
 
เจ้าดวงจำปาแห่ง
Gm 
น้ำโขง

 
ย่านหลงเสน่ห์หนุ่มเมืองหมอ
Gm 
แคน
 
ผู้บ่าวขอนแก่นสิมา
Cm 
ขี้ตั๋ว
 
ให้หัวใจน้องนางพัง
Bb 
เพ
 
ย่านหลายเด ย่านเสีย
Fm 
น้ำตา 
 
 
Bb 

 
คันบ่ฮักอ้ายนั้น
Cm 
บ่ว่า 
 
คักกว่าฟ้ากว่าปฐพี
 
ความฮักอ้ายนี้มันใหญ่กว่า
Gm 
หลาย
 
ให้เจ้าผู้เ
Cm 
ดียวฮักทั้งเบิดของหัว
Bb 
ใจ
 
ได้โปรดรับไ
Cm 
ว้พิจารณาอ้ายนำแหน่
Gm 
เด้อ
 
แก้ม
Eb 
อ่อนๆ 
 
จงรับรู้ว่าฉันรักเธอ
 
แปลเป็นลาวคือข้อยฮักเจ้าเด้อผู้สาวแดนดอกจำปา
 

INSTRU | Eb | Fm | Bb | Eb |
INSTRU | Fm | Cm | Cm | Bb |
INSTRU | Ab | Gm | Fm | Bb |
INSTRU | Gm | Cm | Gm | Gm |
INSTRU | Gm | CmFm | Eb | Eb |

 
ผู้บ่าวขอนแก่นตกหลุม
Gm 
รัก
 
สาวจำปาสักแห่งเมือง
Cm 
ลาว
 
เจ้าดวงจำปาแห่ง
Gm 
น้ำโขง

 
ย่านหลงเสน่ห์หนุ่มเมืองหมอ
Gm 
แคน
 
ผู้บ่าวขอนแก่นสิมา
Cm 
ขี้ตั๋ว
 
ให้หัวใจน้องนางพัง
Bb 
เพ
 
ย่านหลายเด ย่านเสีย
Fm 
น้ำตา 
 
 
Bb 

 
คันบ่ฮักอ้ายนั้นอย่า
Cm 
ว่า
 
ครั้งแรกแค่เพียงเบิ่งตา ข่อยนี้กะฮู้ว่าเจ้า
Gm 
ขี้ตั๋ว
 
แม่นผัวผู้ใ
Cm 
ด๋เดน้อมาเอาเพิ่นแ
Bb 
หน่
 
ละหน่ายใจ
Cm 
แท้พ้อแต่ชาย
Gm 
แนวนี้
 
คันบ่มีเ
Eb 
มีย 
 
ให้โพสต์หน้าฟิดตอนนี้
 
ว่าอ้ายเมียบ่มี อ้ายตกหลุมฮักผู้สาวเมืองลาว
 

OUTRO | Ab | Cm | Fm Bb | Eb |
OUTRO | Ab | Gm | Fm | Cm |
OUTRO | Ab | Gm | Fm | Cm | Cm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง แก่นจำปา


แค่แรกเห็นพานพบมาพ้อ
หัวใจกะตกตะลึง งานซึ้งใจเจ้างามอิหลี
ยอดนารีที่อ้ายเคยถวิลหา
บัดนี้ความฝัน กลายเป็นความจริงมาอยู่ต่อหน้า
โอ้บุพเพ เพิ่นได้บันดาลซักพา
บุญส่งยู้ซูผลา ให้เฮาได้มาพ้อกัน
อัศจรรย์ใจหลาย งามคักใจอ้ายอิหลี
สาวผู้ดีแห่งเมืองลาว

ฟังเสียงคารมณ์นำคำควมเว้า
สิหลงมนต์เสน่ห์ของเขา
เว้าม่วนแท้น้อ ผู้บ่าวฝั่งไทย
ข่อยย่านเผลอใจให้คนมีลูกมีเมีย
บ่อยากเสีย เสียหัวใจเสียทั้งน้ำตา
บ่อยากเสีย น้องบ่อยากเสียเวลา
ย่านบ่แม่นบุญผลา น้องย่านสิเป็นเวรกรรม
นำมาต้มมาตั๋ว ย่านหัวใจฮับบ่ไหว
ย่านบ่าวฝังไทยเฮ็ดให้อกหัก

ผู้บ่าวขอนแก่นตกหลุมรัก
สาวจำปาสักแห่งเมืองลาว
เจ้าดวงจำปาแห่งน้ำโขง

ย่านหลงเสน่ห์หนุ่มเมืองหมอแคน
ผู้บ่าวขอนแก่นสิมาขี้ตั๋ว
ให้หัวใจน้องนางพังเพ
ย่านหลายเด ย่านเสียน้ำตา

คันบ่ฮักอ้ายนั้นบ่ว่า คักกว่าฟ้ากว่าปฐพี
ความฮักอ้ายนี้มันใหญ่กว่าหลาย
ให้เจ้าผู้เดียวฮักทั้งเบิดของหัวใจ
ได้โปรดรับไว้พิจารณาอ้ายนำแหน่เด้อ
แก้มอ่อนๆ จงรับรู้ว่าฉันรักเธอ
แปลเป็นลาวคือข้อยฮักเจ้าเด้อผู้สาวแดนดอกจำปา

( ดนตรี )

ผู้บ่าวขอนแก่นตกหลุมรัก
สาวจำปาสักแห่งเมืองลาว
เจ้าดวงจำปาแห่งน้ำโขง

ย่านหลงเสน่ห์หนุ่มเมืองหมอแคน
ผู้บ่าวขอนแก่นสิมาขี้ตั๋ว
ให้หัวใจน้องนางพังเพ
ย่านหลายเด ย่านเสียน้ำตา

คันบ่ฮักอ้ายนั้นอย่าว่า
ครั้งแรกแค่เพียงเบิ่งตา ข่อยนี้กะฮู้ว่าเจ้าขี้ตั๋ว
แม่นผัวผู้ใด๋เดน้อมาเอาเพิ่นแหน่
ละหน่ายใจแท้พ้อแต่ชายแนวนี้
คันบ่มีเมีย ให้โพสต์หน้าฟิดตอนนี้
ว่าอ้ายเมียบ่มี อ้ายตกหลุมฮักผู้สาวเมืองลาว

มิวสิควิดีโอ แก่นจำปา กู่แคน Feat. หญิง ทานตะวัน

เพลง : แก่นจำปา (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ก้องศิลป์ ฟ้าล่วงบน
เรียบเรียง : กู่แคน ไทบ้านผู้สร้างงานศิลป์
ติดต่องานศิลปิน : 093-3299032
คอร์ดเพลง แก่นจำปา กู่แคน Feat. หญิง ทานตะวัน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend