คอร์ดเพลง ผลาบ่เถิง (คันซาดหน้ามี) เบต กษิดิ์เดช

  
Text   


INTRO | A | F#m | Bm | E |

 
ผลา
A 
ม้างยู้ลงใส่ส่างน้ำตา
 
เพิ่นปั้นแต่ง
F#m 
มาบ่ให้อีกาได่เทียมหงษ์
 
พรหมลิ
D 
ขิตคงขีดให้ 
 
ความสัม
C#m 
พันธ์เฮาจบลง
 
ตรงที่คำ
Bm 
ว่าแค่คนฮู้
E 
จัก

 
แม่นเฮาสิอ
A 
ยากอยู่นำกันปานได่
 
แม้นว่าหัว
F#m 
ใจสิผูกกันไว้ดอกอ้อนต้อน
 
อนา
D 
คตนำท่งนำนาสิสู้
C#m 
จั่งได่กับเงินก้อน
 
พ่อแม่เจ้า
Bm 
แนค้อนใส่ 
 
ไล่อ้ายหนีไ
E 
ปอย่ามาเกี่ยว

 
เหลียวเบิ่ง
F#m 
ทางที่เฮาเคยย่างมานำกัน
 
จนว่าภาพ
C#m 
ฝันตอนนี้นั่นมันเริ่มเลือนลาง
 
ยังแต่ใ
Bm 
จฮ่างๆกับลมหา
C#m 
ยใจแผ่วๆบางๆ
 
บืนสัง
Bm 
ขารมาส่งทาง 
 
อ้ายเมิดบุญฮ่วมส
D 
ร้างกับเจ้าซา
E 
ดนี้

 
คั่นซาดหน้า
A 
มี 
 
พุ่นล่ะคน
C#m 
ดีจั่งพ้อกัน
F#m 
ใหม่
 
ซาดนี้อ้
E 
ายผลาบ่ห
D 
ลาย 
 
เพิ่นปั้นแต่งไ
E 
ว้แค่ให้เอาได้ฮู้
A 
จัก
 
เพิ่นให้อ้าย
F#m 
ฮักให้อ้าย
C#m 
ฮ้องไห้
 
ให้อ้ายเสียใ
D 
จให้เฮ็ดนำเจ้าแป๋ต
A 
าย
 
ให้
F#m 
วาดให้หวังแล้วกะให้
C#m 
เขามาเอาไป
 
ให้อ้ายคิด
Bm 
นำเจ้าหลาย.
E 
.. 
 
แต่สุดท้ายบ่ได่คู่กัน

INSTRU | A | F#m | Bm | E |
INSTRU | F#m | C#m | Bm | E |

 
เหลียวเบิ่ง
F#m 
ทางที่เฮาเคยย่างมานำกัน
 
จนว่าภาพ
C#m 
ฝันตอนนี้นั่นมันเริ่มเลือนลาง
 
ยังแต่ใ
Bm 
จฮ่างๆกับลมหา
C#m 
ยใจแผ่วๆบางๆ
 
บืนสัง
Bm 
ขารมาส่งทาง
 
อ้ายเมิดบุญฮ่วมส
D 
ร้างกับเจ้าซา
E 
ดนี้

 
คั่นซาดหน้า
A 
มี 
 
พุ่นล่ะคน
C#m 
ดีจั่งพ้อกัน
F#m 
ใหม่
 
ซาดนี้อ้
E 
ายผลาบ่ห
D 
ลาย 
 
เพิ่นปั้นแต่งไ
E 
ว้แค่ให้เอาได้ฮู้
A 
จัก
 
เพิ่นให้อ้าย
F#m 
ฮักให้อ้าย
C#m 
ฮ้องไห้
 
ให้อ้ายเสียใ
D 
จให้เฮ็ดนำเจ้าแป๋ต
A 
าย
 
ให้
F#m 
วาดให้หวังแล้วกะให้
C#m 
เขามาเอาไป
 
ให้อ้ายคิด
Bm 
นำเจ้าหลาย… 
 
E 
ฮ..

 
คั่นซาดหน้า
A 
มี 
 
พุ่นล่ะคน
C#m 
ดีจั่งพ้อกัน
F#m 
ใหม่
 
ซาดนี้อ้
E 
ายผลาบ่ห
D 
ลาย 
 
เพิ่นปั้นแต่งไ
E 
ว้แค่ให้เอาได้ฮู้
A 
จัก
 
เพิ่นให้อ้าย
F#m 
ฮักให้อ้าย
C#m 
ฮ้องไห้
 
ให้อ้ายเสียใ
D 
จให้เฮ็ดนำเจ้าแป๋ต
A 
าย
 
ให้
F#m 
วาดให้หวังแล้วกะให้
C#m 
เขามาเอาไป
 
ให้อ้ายคิด
Bm 
นำเจ้าหลาย… 
 
E 
ฮ.. 
 
แต่สุดท้ายบ่ได่
A 
คู่
A 
กัน

 
ซาดนี้
F#m 
บ่ได่คู่ผลาบ่ยู้บ่
C#m 
ดันใส่
 
คั่นซาดหน้าเ
Bm 
ป็นไปได้.
E 
..กะขอให้ได้พ้อกัน..

OUTRO | A | F#m | Bm | E | A |


ผลาม้างยู้ลงใส่ส่างน้ำตา
เพิ่นปั้นแต่งมาบ่ให้อีกาได่เทียมหงษ์
พรหมลิขิตคงขีดให้ ความสัมพันธ์เฮาจบลง
ตรงที่คำว่าแค่คนฮู้จัก

แม่นเฮาสิอยากอยู่นำกันปานได่
แม้นว่าหัวใจสิผูกกันไว้ดอกอ้อนต้อน
อนาคตนำท่งนำนาสิสู้จั่งได่กับเงินก้อน
พ่อแม่เจ้าแนค้อนใส่ ไล่อ้ายหนีไปอย่ามาเกี่ยว

เหลียวเบิ่งทางที่เฮาเคยย่างมานำกัน
จนว่าภาพฝันตอนนี้นั่นมันเริ่มเลือนลาง
ยังแต่ใจฮ่างๆกับลมหายใจแผ่วๆบางๆ
บืนสังขารมาส่งทาง
อ้ายเมิดบุญฮ่วมสร้างกับเจ้าซาดนี้

คั่นซาดหน้ามี พุ่นล่ะคนดีจั่งพ้อกันใหม่
ซาดนี้อ้ายผลาบ่หลาย เพิ่นปั้นแต่งไว้แค่ให้เอาได้ฮู้จัก
เพิ่นให้อ้ายฮักให้อ้ายฮ้องไห้
ให้อ้ายเสียใจให้เฮ็ดนำเจ้าแป๋ตาย
ให้วาดให้หวังแล้วกะให้เขามาเอาไป
ให้อ้ายคิดนำเจ้าหลาย.. แต่สุดท้ายบ่ได่คู่กัน

( ดนตรี )

เหลียวเบิ่งทางที่เฮาเคยย่างมานำกัน
จนว่าภาพฝันตอนนี้นั่นมันเริ่มเลือนลาง
ยังแต่ใจฮ่างๆกับลมหายใจแผ่วๆบางๆ
บืนสังขารมาส่งทาง
อ้ายเมิดบุญฮ่วมสร้างกับเจ้าซาดนี้

คั่นซาดหน้ามี พุ่นล่ะคนดีจั่งพ้อกันใหม่
ซาดนี้อ้ายผลาบ่หลาย เพิ่นปั้นแต่งไว้แค่ให้เอาได้ฮู้จัก
เพิ่นให้อ้ายฮักให้อ้ายฮ้องไห้
ให้อ้ายเสียใจให้เฮ็ดนำเจ้าแป๋ตาย
ให้วาดให้หวังแล้วกะให้เขามาเอาไป
ให้อ้ายคิดนำเจ้าหลาย.. โฮ..

คั่นซาดหน้ามี พุ่นล่ะคนดีจั่งพ้อกันใหม่
ซาดนี้อ้ายผลาบ่หลาย เพิ่นปั้นแต่งไว้แค่ให้เอาได้ฮู้จัก
เพิ่นให้อ้ายฮักให้อ้ายฮ้องไห้
ให้อ้ายเสียใจให้เฮ็ดนำเจ้าแป๋ตาย
ให้วาดให้หวังแล้วกะให้เขามาเอาไป
ให้อ้ายคิดนำเจ้าหลาย.. โฮ.. แต่สุดท้ายบ่ได่คู่กัน

ซาดนี้บ่ได่คู่ผลาบ่ยู้บ่ดันใส่
คั่นซาดหน้าเป็นไปได้..กะขอให้ได้พ้อกัน..

มิวสิควิดีโอ ผลาบ่เถิง (คันซาดหน้ามี) เบต กษิดิ์เดช

เพลง : ผลาบ่เถิง (คันซาดหน้ามี) (คอร์ด)
ศิลปิน : เบต กษิดิ์เดช
เนื้อร้อง/ทำนอง : เท่ห์ พอใจ
เรียบเรียง : เอก ธิติพงศ์
ติดต่องานศิลปิน : 064-8208438

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend