คอร์ดเพลง ด้วยความห่วงใย เบต กษิดิ์เดช

  
Text   


INTRO | C | G/B | Am | F G |

C 
อ้ายบ่แม่นของตาย 
 
ที่สิยอม
Em 
ได้ให้เหมิดสุอย่าง
 
สมใจแ
F 
ล้วกะป๋าถิ่มกลางท
G 
าง 
 
มันง่า
C 
ยไปบ่

 
ลองเ
F 
บิ่งโล้ดแหมถ้
G 
าเก่ง
 
คั่นสิเหมบ
Em 
เต็งกะเฮ็ดให้
Am 
หนำให้พอ
 
ถ้ายังคิด
Dm 
ว่าสิมีชีวิตอยู่ต่อ 
 
กะลองเบิ่งถ
G 
ะแหม

F 
อย่ามาคึดซั่วๆ 
 
 
Em 
อย่ามาตั๋วล่อแหย่
 
แฮงบ่
F 
ปาก 
 
กะแฮงได้ใจคักแท้
 
ระวังโต
Dm 
ไว้แหน่ 
 
ฝากความห่ว
G 
งใย

 
ระวังไว้สิหยุดหา
C 
ยใจ 
 
ระวังไว้สิกลายเป็น
G 
ผี
 
ก้าวขาออกจากหม่อง
F 
นี่ 
 
บ่ตายดีดอกเตือนไว้ก่
G 
อน
 
ที่นอนเจ้าสิเป็นก
C 
องฟอน 
 
สิมีไม้หนุนคอแ
G 
ทนหมอน
 
โลงเย็นสิเป็นหม่อง
Am 
นอน 
 
อยากเตือนไ
G 
ว้ก่อน 
 
โฮ..
 
ด้วยความห่วงใย
 

INSTRU | C | G/B | Am | F G |
INSTRU | C | G/B | Am | F G |

F 
อย่ามาคึดซั่วๆ 
 
 
Em 
อย่ามาตั๋วล่อแหย่
 
แฮงบ่
F 
ปาก 
 
กะแฮงได้ใจคักแท้
 
ระวังโต
Dm 
ไว้แหน่ 
 
ฝากความห่ว
G 
งใย

 
ระวังไว้สิหยุดหา
C 
ยใจ 
 
ระวังไว้สิกลายเป็น
G 
ผี
 
ก้าวขาออกจากหม่อง
F 
นี่ 
 
บ่ตายดีดอกเตือนไว้ก่
G 
อน
 
ที่นอนเจ้าสิเป็นก
C 
องฟอน 
 
สิมีไม้หนุนคอแ
G 
ทนหมอน
 
โลงเย็นสิเป็นหม่อง
Am 
นอน 
 
อยากเตือนไ
G 
ว้ก่อน

 
ระวังไว้สิหยุดหา
C 
ยใจ 
 
ระวังไว้สิกลายเป็น
G 
ผี
 
ก้าวขาออกจากหม่อง
F 
นี่ 
 
บ่ตายดีดอกเตือนไว้ก่
G 
อน
 
ที่นอนเจ้าสิเป็นก
C 
องฟอน 
 
สิมีไม้หนุนคอแ
G 
ทนหมอน
 
โลงเย็นสิเป็นหม่อง
Am 
นอน 
 
อยากเตือนไ
G 
ว้ก่อน..
 
ด้วยความห่วงใย
 

OUTRO | C | G/B | Am | F G | C |


อ้ายบ่แม่นของตาย ที่สิยอมได้ให้เหมิดสุอย่าง
สมใจแล้วกะป๋าถิ่มกลางทาง มันง่ายไปบ่

ลองเบิ่งโล้ดแหมถ้าเก่ง
คั่นสิเหมบเต็งกะเฮ็ดให้หนำให้พอ
ถ้ายังคิดว่าสิมีชีวิตอยู่ต่อ กะลองเบิ่งถะแหม

อย่ามาคึดซั่วๆ อย่ามาตั๋วล่อแหย่
แฮงบ่ปาก กะแฮงได้ใจคักแท้
ระวังโตไว้แหน่ ฝากความห่วงใย

ระวังไว้สิหยุดหายใจ ระวังไว้สิกลายเป็นผี
ก้าวขาออกจากหม่องนี่ บ่ตายดีดอกเตือนไว้ก่อน
ที่นอนเจ้าสิเป็นกองฟอน สิมีไม้หนุนคอแทนหมอน
โลงเย็นสิเป็นหม่องนอน อยากเตือนไว้ก่อน โฮ..
ด้วยความห่วงใย

( ดนตรี )

อย่ามาคึดซั่วๆ อย่ามาตั๋วล่อแหย่
แฮงบ่ปาก กะแฮงได้ใจคักแท้
ระวังโตไว้แหน่ ฝากความห่วงใย

ระวังไว้สิหยุดหายใจ ระวังไว้สิกลายเป็นผี
ก้าวขาออกจากหม่องนี่ บ่ตายดีดอกเตือนไว้ก่อน
ที่นอนเจ้าสิเป็นกองฟอน สิมีไม้หนุนคอแทนหมอน
โลงเย็นสิเป็นหม่องนอน อยากเตือนไว้ก่อน

ระวังไว้สิหยุดหายใจ ระวังไว้สิกลายเป็นผี
ก้าวขาออกจากหม่องนี่ บ่ตายดีดอกเตือนไว้ก่อน
ที่นอนเจ้าสิเป็นกองฟอน สิมีไม้หนุนคอแทนหมอน
โลงเย็นสิเป็นหม่องนอน อยากเตือนไว้ก่อน..
ด้วยความห่วงใย..

มิวสิควิดีโอ ด้วยความห่วงใย เบต กษิดิ์เดช

เพลง : ด้วยความห่วงใย (คอร์ด)
ศิลปิน : เบต กษิดิ์เดช
เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน / แอม ลิเดียทท์
เรียบเรียง : เอก ธิติพงศ์
ติดต่องานศิลปิน : 064-8208438

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend