คอร์ดเพลง ผลาบ่ยู้ (น้ำตาพญาวานร) เบต กษิดิ์เดช

  
Text   


INTRO | Am | Em | F | G |

Am 
  ได้เสพสมชื่นชมดอมดมแม่
G 
บุษมาลี
Am 
  โอ้พี่นี้จำใจโยนน้องล่องล
G 
อยไปตามลม
Am 
  ดวงตะวันลับขอบฟ้าพาใจพี่
G 
ขื่นขม
F 
  น่าชื่นอกตรมหน้าที่ต้องฝืนใ
G 
จข่ม 
 
เอิ
Am 
งเอย

 
เป็นพ
F 
ญาวานรเผยฤท
G 
ธายังอาวรณ์
 
เจ้ายัง
Em 
หนีจากจรไก
Am 
ลพี่
 
ผลาของ
F 
ผู้บุญเฮาบ่มี 
 
ใจอาลัยแม่นา
G 
งฟ้า

 
ได้สม
F 
สู่บ่ได้อยู่เป็นคู่
G 
สม
 
ใจตรอม
Em 
ตรมทอดถอนใ
Am 
จพี่
 
คิดฮอด
Dm 
เจ้าแม่บุษม
G 
าลี 
 
อาลัยแม่นา
C 
งฟ้า
 
บุษ
F 
มาลีหนีผู้
G 
ข้า 
 
อยู่เมือง
Em 
ฟ้าสะเทือนใ
Am 
จพี่
 
อยากแปลง
Dm 
กายเป็นพญากุม
G 
พีแต่คงบ่ได้ใ
C 
จนาง

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

 
เป็นพ
F 
ญาวานรเผยฤท
G 
ธายังอาวรณ์
 
เจ้ายัง
Em 
หนีจากจรไก
Am 
ลพี่
 
ผลาของ
F 
ผู้บุญเฮาบ่มี 
 
ใจอาลัยแม่นา
G 
งฟ้า

 
ได้สม
F 
สู่บ่ได้อยู่เป็นคู่
G 
สม
 
ใจตรอม
Em 
ตรมทอดถอนใ
Am 
จพี่
 
คิดฮอด
Dm 
เจ้าแม่บุษม
G 
าลี 
 
อาลัยแม่นา
C 
งฟ้า
 
บุษ
F 
มาลีหนีผู้
G 
ข้า 
 
อยู่เมือง
Em 
ฟ้าสะเทือนใ
Am 
จพี่
 
อยากแปลง
Dm 
กายเป็นพญากุม
G 
พีแต่คงบ่ได้ใ
C 
จนาง

 
ได้สม
F 
สู่บ่ได้อยู่เป็นคู่
G 
สม
 
ใจตรอม
Em 
ตรมทอดถอนใ
Am 
จพี่
 
คิดฮอด
Dm 
เจ้าแม่บุษม
G 
าลี 
 
อาลัยแม่นา
C 
งฟ้า
 
บุษ
F 
มาลีหนีผู้
G 
ข้า 
 
อยู่เมือง
Em 
ฟ้าสะเทือนใ
Am 
จพี่
 
อยากแปลง
Dm 
กายเป็นพญากุม
G 
พีแต่คงบ่ได้ใ
C 
จนาง

 
อยากแปลง
Dm 
กายเป็นพญากุม
G 
พีแต่คงบ่ได้.. 
 
ใจนาง

OUTRO | F G | C | C |


ได้เสพสมชื่นชมดอมดมแม่บุษมาลี
โอ้พี่นี้จำใจโยนน้องล่องลอยไปตามลม
ดวงตะวันลับขอบฟ้าพาใจพี่ขื่นขม
น่าชื่นอกตรมหน้าที่ต้องฝืนใจข่ม เอิงเอย

เป็นพญาวานรเผยฤทธายังอาวรณ์
เจ้ายังหนีจากจรไกลพี่
ผลาของผู้บุญเฮาบ่มี ใจอาลัยแม่นางฟ้า

ได้สมสู่บ่ได้อยู่เป็นคู่สม
ใจตรอมตรมทอดถอนใจพี่
คิดฮอดเจ้าแม่บุษมาลี อาลัยแม่นางฟ้า
บุษมาลีหนีผู้ข้า อยู่เมืองฟ้าสะเทือนใจพี่
อยากแปลงกายเป็นพญากุมพีแต่คงบ่ได้ใจนาง

ดนตรี

เป็นพญาวานรเผยฤทธายังอาวรณ์
เจ้ายังหนีจากจรไกลพี่
ผลาของผู้บุญเฮาบ่มี ใจอาลัยแม่นางฟ้า

ได้สมสู่บ่ได้อยู่เป็นคู่สม
ใจตรอมตรมทอดถอนใจพี่
คิดฮอดเจ้าแม่บุษมาลี อาลัยแม่นางฟ้า
บุษมาลีหนีผู้ข้า อยู่เมืองฟ้าสะเทือนใจพี่
อยากแปลงกายเป็นพญากุมพีแต่คงบ่ได้ใจนาง

ได้สมสู่บ่ได้อยู่เป็นคู่สม
ใจตรอมตรมทอดถอนใจพี่
คิดฮอดเจ้าแม่บุษมาลี อาลัยแม่นางฟ้า
บุษมาลีหนีผู้ข้า อยู่เมืองฟ้าสะเทือนใจพี่
อยากแปลงกายเป็นพญากุมพีแต่คงบ่ได้ใจนาง

อยากแปลงกายเป็นพญากุมพีแต่คงบ่ได้..ใจนาง

มิวสิควิดีโอ ผลาบ่ยู้ (น้ำตาพญาวานร) เบต กษิดิ์เดช

เพลง : ผลาบ่ยู้ (น้ำตาพญาวานร)
ศิลปิน : เบต กษิดิ์เดช
เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.วุฒิ บ้านนา
เรียบเรียง : อ.โน้ต อมตะนคร
ติดต่องานศิลปิน :
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend