คอร์ดเพลง ชนบท เสือสองเล

  
Text   
คอร์ดเพลง ชนบท ศิลปิน เสือสองเล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | G | G | G | G | G |

G 
  แลสุดลูกตาพงไพรพนาเรียง
Em 
ชิด
 
  แลไปทุก
D 
ทิศตั้งติดขอบ
G 
วัน
G 
  ก้อนเมฆสีขาวลอยตัวลง
Em 
ต่ำ
 
  เกาะตัวรวม
D 
กันตอนวันช
G 
ายๆ

 
ลมพัด
Am 
รุยๆ 
 
กลิ่นทุ่ง
Em 
สาบควาย
 
หญ้าคาเอนไ
D 
หว 
 
น้ำใสเห็นป
G 
ลา

G 
  หนำน้อยมุงจากกับฝากไม้
Em 
ไผ่
 
  พอได้เอนก
D 
าย 
 
ปลูกไว้ที่ป
G 
ลายนา
G 
  ปลามีให้กินและปูมีให้
Em 
หา
 
  ผักกูดดาห
D 
ลา 
 
พอได้
G 
ต้มจุ่ม
 
  น้ำชุบ
Am 
ลูกอึก 
 
ลอกอชา
Em 
ยไฟ
 
  ลวกผักกิน
D 
ได้ 
 
ปลูกไว้รอบเ
G 
รือน

 
นี้
C 
คือ.. 
 
วิถีบ้า
G 
นฉัน
C 
เรียกกัน.. 
 
ว่าชน
G 
บท
 
มองไปทางไ
C 
หน.
D 
..สวยไปห
G 
มด
 
ชน
D 
บท 
 
ชนบทบ้า
G 
นฉัน

INSTRU | Am | Am | D G |
INSTRU | G Em | D G |
INSTRU | G Em | Am D | G |

G 
  หนำน้อยมุงจากกับฝากไม้
Em 
ไผ่
 
  พอได้เอนก
D 
าย 
 
ปลูกไว้ที่ป
G 
ลายนา
G 
  ปลามีให้กินและปูมีให้
Em 
หา
 
  ผักกูดดาห
D 
ลา 
 
พอได้
G 
ต้มจุ่ม
 
  น้ำชุบ
Am 
ลูกอึก 
 
ลอกอชา
Em 
ยไฟ
 
  ลวกผักกิน
D 
ได้ 
 
ปลูกไว้รอบเ
G 
รือน

 
นี้
C 
คือ.. 
 
วิถีบ้า
G 
นฉัน
C 
เรียกกัน.. 
 
ว่าชน
G 
บท
 
มองไปทางไ
C 
หน.
D 
..สวยไปห
G 
มด
 
ชน
D 
บท 
 
ชนบทบ้า
G 
นฉัน

C 
ชน ชน ชน
G 
บท 
 
 
C 
ชน ชน ชน
G 
บท
C 
ชน ชน ชน
D 
บท ชนบทบ้านฉัน..

OUTRO | G | G | G | G |
OUTRO | G | G | G | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ชนบท


แลสุดลูกตาพงไพรพนาเรียงชิด
แลไปทุกทิศตั้งติดขอบวัน
ก้อนเมฆสีขาวลอยตัวลงต่ำ
เกาะตัวรวมกันตอนวันชายๆ

ลมพัดรุยๆ กลิ่นทุ่งสาบควาย
หญ้าคาเอนไหว น้ำใสเห็นปลา

หนำน้อยมุงจากกับฝากไม้ไผ่
พอได้เอนกาย ปลูกไว้ที่ปลายนา
ปลามีให้กินและปูมีให้หา
ผักกูดดาหลา พอได้ต้มจุ่ม
น้ำชุบลูกอึก ลอกอชายไฟ
ลวกผักกินได้ ปลูกไว้รอบเรือน

นี้คือ.. วิถีบ้านฉัน
เรียกกัน.. ว่าชนบท
มองไปทางไหน…สวยไปหมด
ชนบท ชนบทบ้านฉัน

( ดนตรี )

หนำน้อยมุงจากกับฝากไม้ไผ่
พอได้เอนกาย ปลูกไว้ที่ปลายนา
ปลามีให้กินและปูมีให้หา
ผักกูดดาหลา พอได้ต้มจุ่ม
น้ำชุบลูกอึก ลอกอชายไฟ
ลวกผักกินได้ ปลูกไว้รอบเรือน

นี้คือ.. วิถีบ้านฉัน
เรียกกัน.. ว่าชนบท
มองไปทางไหน…สวยไปหมด
ชนบท ชนบทบ้านฉัน

ชน ชน ชนบท ชน ชน ชนบท
ชน ชน ชนบทชนบทบ้านฉัน..

มิวสิควิดีโอ ชนบท เสือสองเล

เพลง : ชนบท (คอร์ด)
ศิลปิน : เสือสองเล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยีนส์ มังคุด
เรียบเรียง : นิวัฒน์ จันแก่นแก้ว
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ชนบท เสือสองเล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend