คอร์ดเพลง พิษวาศ – เสือสองเล

  
Text   

คอร์ดเพลง : พิษวาศ เสือสองเล

คอร์ดเพลง พิษวาศ - เสือสองเล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เสือสองเล : พิษวาศ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง พิษวาศ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | Am | E | Am | E |

Am 
บนทางเดินสายนี้ 
 
 
E 
มีเพียงฉันเท่า
Am 
นั้น
E 
สิ้นแสงดวงตะ
Am 
วัน 
 
พระจั
E 
นทร์ฉาบทาสี
Am 
แดง 
 
 
E 

Am 
ดาวดูไม่เคยสวย 
 
E 
าวดูยังอับ
Am 
แสง
E 
ดั่งคนไร้เรี่ยว
Am 
แรง 
 
สิ้นแ
E 
สงแรงศรั
Am 
ทธา

C 
  คิดถึงหน้าใ
Am 
ครคนหนึ่ง
C 
  ฉันจึงนอนไ
Am 
ม่ค่อยหลับ
C 
  ฉันเองยอม
G 
รับ..ว่าหวาดระ
Am 
แวง
C 
  ฉันกลัวใจ
Am 
เธอเป็นอื่น
C 
  ฉันกลัวใจ
Am 
เธอจะเปลี่ยน
G 
  ด้วยแรงแห่ง
F 
รัก 
 
จึง
G 
ดั้นด้
Am 
นมา

C 
  เพราะรักจึง
G 
มา  
Am 
  คิดถึงจึงฟันฝ่า
F 
  ความรัก
G 
มาหาเธอ 
 
 
Am 
  ที่รัก
C 
  ร้อยพันปัญ
G 
หา 
 
 
Am 
  ฝนฟ้าคำรามหนัก
F 
  ด้วยแรงแห่ง
G 
รัก 
 
และแรงศรั
Am 
ทธา..

INSTRU | F | Am | F | E |
INSTRU | Am | E |

Am 
ดาวดูไม่เคยสวย 
 
E 
าวดูยังอับ
Am 
แสง
E 
ดั่งคนไร้เรี่ยว
Am 
แรง 
 
สิ้นแ
E 
สงแรงศรั
Am 
ทธา

C 
  คิดถึงหน้าใ
Am 
ครคนหนึ่ง
C 
  ฉันจึงนอนไ
Am 
ม่ค่อยหลับ
C 
  ฉันเองยอม
G 
รับ..ว่าหวาดระ
Am 
แวง
C 
  ฉันกลัวใจ
Am 
เธอเป็นอื่น
C 
  ฉันกลัวใจ
Am 
เธอจะเปลี่ยน
G 
  ด้วยแรงแห่ง
F 
รัก 
 
จึง
G 
ดั้นด้
Am 
นมา

C 
  เพราะรักจึง
G 
มา  
Am 
  คิดถึงจึงฟันฝ่า
F 
  ความรัก
G 
มาหาเธอ 
 
 
Am 
  ที่รัก
C 
  ร้อยพันปัญ
G 
หา 
 
 
Am 
  ฝนฟ้าคำรามหนัก
F 
  ด้วยแรงแห่ง
G 
รัก 
 
และแรงศรั
Am 
ทธา..

OUTRO | Am | E | Am | E |


บนทางเดินสายนี้ มีเพียงฉันเท่านั้น
สิ้นแสงดวงตะวัน พระจันทร์ฉาบทาสีแดง

ดาวดูไม่เคยสวย ดาวดูยังอับแสง
ดั่งคนไร้เรี่ยวแรง สิ้นแสงแรงศรัทธา

คิดถึงหน้าใครคนหนึ่ง
ฉันจึงนอนไม่ค่อยหลับ
ฉันเองยอมรับ..ว่าหวาดระแวง
ฉันกลัวใจเธอเป็นอื่น
ฉันกลัวใจเธอจะเปลี่ยน
ด้วยแรงแห่งรัก จึงดั้นด้นมา

เพราะรักจึงมา คิดถึงจึงฟันฝ่า
ความรักมาหาเธอ ที่รัก
ร้อยพันปัญหา ฝนฟ้าคำรามหนัก
ด้วยแรงแห่งรัก และแรงศรัทธา..

( ดนตรี )

ดาวดูไม่เคยสวย ดาวดูยังอับแสง
ดั่งคนไร้เรี่ยวแรง สิ้นแสงแรงศรัทธา

คิดถึงหน้าใครคนหนึ่ง
ฉันจึงนอนไม่ค่อยหลับ
ฉันเองยอมรับ..ว่าหวาดระแวง
ฉันกลัวใจเธอเป็นอื่น
ฉันกลัวใจเธอจะเปลี่ยน
ด้วยแรงแห่งรัก จึงดั้นด้นมา

เพราะรักจึงมา คิดถึงจึงฟันฝ่า
ความรักมาหาเธอ ที่รัก
ร้อยพันปัญหา ฝนฟ้าคำรามหนัก
ด้วยแรงแห่งรัก และแรงศรัทธา..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พิษวาศ (คอร์ด)

คำร้อง เอนก ร็อคพันทาง
ทำนอง เสือสองเล
ติดต่องานแสดง ทางเพจ เสือสองเล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend