คอร์ดเพลง กี่ลมฝน – เสือสองเล

  
Text   

คอร์ดเพลง : กี่ลมฝน เสือสองเล

คอร์ดเพลง กี่ลมฝน - เสือสองเล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เสือสองเล : กี่ลมฝน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง กี่ลมฝน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | F#m | D | E |

 
กี่ลม
A 
ฝน..ที่
F#m 
ทนอยู่ 
 
กี่ลมห
A 
นาว..ที่
F#m 
ทนสู้
 
ความผิดห
A 
วัง..ทำ
F#m 
ให้รู้ 
 
โดน
D 
ทิ้งไป 
 
ใจต้อง
E 
ทน

 
ไม่สิ้นห
A 
วัง 
 
แม้
F#m 
พังหมด 
 
ไม่รั
A 
นทด 
 
แม้
F#m 
ไร้เธอ
 
ทุก ๆ  
A 
คน..ยังเ
F#m 
คยเจอ 
 
อุปส
D 
รรค..มีมา
E 
กมาย..

Bm 
เธอคนหนึ่งคน.. 
 
ที่ท
F#m 
นทุกข์มานานแสนนาน
Bm 
ฉันก็หนึ่งคน.. 
 
ที่เคย
F#m 
ร้องไห้จนเกลือกกลาย
 
ก็แ
D 
ค่ครั้งหนึ่ง.. 
 
อยากให้เ
E 
ป็นครั้งเดียวสุดท้าย

A 
  กลั่นเอาน้ำตา 
 
มาเป็น
F#m 
น้ำอด.. 
 
น้ำ
E 
ทน
A 
  กลั่นเอาน้ำฝน 
 
มาเป็นน้ำ
F#m 
กลั่นล้างจิ
E 
ตใจ
A 
  กลั่นเอาน้ำแรง 
 
มาเป็นคู่
F#m 
แข่งงานมากม
E 
าย
 
  อย่าป
D 
ล่อยใจกาย 
 
สุก
Dm 
งอมเน่าเหี่ยวอย่างนี้เ
A 
ลย

INSTRU | C# | F#m | C# | F#m | Bm | E | E |

 
เธอไปแ
A 
ล้ว 
 
ไม่
F#m 
หวนกลับ 
 
เธอไป
A 
ลับ 
 
ไม่
F#m 
ย้อนมา
 
เปลี่ยน
A 
น้ำฝน..เป็น
F#m 
น้ำตา 
 
ดั่งท้อง
D 
ฟ้า..ไร้เดือนด
E 
าว

 
จะไม่
A 
ง้อ..เธอ
F#m 
คนเก่า 
 
ถึงจะเ
A 
หงา 
 
ทนเ
F#m 
อาเถอะ
 
อะ
D 
ไรจะเกิดก็เกิด 
 
จะเ
E 
กิดอะไรก็ต้องทน 
 
E 
ฮ้อ..

Bm 
เธอคนหนึ่งคน.. 
 
ที่ท
F#m 
นทุกข์มานานแสนนาน
Bm 
ฉันก็หนึ่งคน.. 
 
ที่เคย
F#m 
ร้องไห้จนเกลือกกลาย
 
ก็แ
D 
ค่ครั้งหนึ่ง.. 
 
อยากให้เ
E 
ป็นครั้งเดียวสุดท้าย

A 
  กลั่นเอาน้ำตา 
 
มาเป็น
F#m 
น้ำอด.. 
 
น้ำ
E 
ทน
A 
  กลั่นเอาน้ำฝน 
 
มาเป็นน้ำ
F#m 
กลั่นล้างจิ
E 
ตใจ
A 
  กลั่นเอาน้ำแรง 
 
มาเป็นคู่
F#m 
แข่งงานมากม
E 
าย
 
  อย่าป
D 
ล่อยใจกาย 
 
สุก
Dm 
งอมเน่าเหี่ยวอย่างนี้เ
 
ลย

OUTRO | A | D | | A | D | A |


กี่ลมฝน..ที่ทนอยู่ กี่ลมหนาว..ที่ทนสู้
ความผิดหวัง..ทำให้รู้ โดนทิ้งไป ใจต้องทน

ไม่สิ้นหวัง แม้พังหมด ไม่รันทด แม้ไร้เธอ
ทุก ๆ คน.. ยังเคยเจอ อุปสรรค.. มีมากมาย..

เธอคนหนึ่งคน.. ที่ทนทุกข์มานานแสนนาน
ฉันก็หนึ่งคน.. ที่เคยร้องไห้จนเกลือกกลาย
ก็แค่ครั้งหนึ่ง.. อยากให้เป็นครั้งเดียวสุดท้าย

กลั่นเอาน้ำตา มาเป็นน้ำอด.. น้ำทน
กลั่นเอาน้ำฝน มาเป็นน้ำกลั่นล้างจิตใจ
กลั่นเอาน้ำแรง มาเป็นคู่แข่งงานมากมาย
อย่าปล่อยใจกาย สุกงอมเน่าเหี่ยวอย่างนี้เลย

( ดนตรี )

เธอไปแล้ว ไม่หวนกลับ เธอไปลับ ไม่ย้อนมา
เปลี่ยนน้ำฝน..เป็นน้ำตา ดั่งท้องฟ้า..ไร้เดือนดาว

จะไม่ง้อ..เธอคนเก่า ถึงจะเหงา ทนเอาเถอะ
อะไรจะเกิดก็เกิด จะเกิดอะไรก็ต้องทน เฮ้อ..

เธอคนหนึ่งคน.. ที่ทนทุกข์มานานแสนนาน
ฉันก็หนึ่งคน.. ที่เคยร้องไห้จนเกลือกกลาย
ก็แค่ครั้งหนึ่ง.. อยากให้เป็นครั้งเดียวสุดท้าย

กลั่นเอาน้ำตา มาเป็นน้ำอด.. น้ำทน
กลั่นเอาน้ำฝน มาเป็นน้ำกลั่นล้างจิตใจ
กลั่นเอาน้ำแรง มาเป็นคู่แข่งงานมากมาย
อย่าปล่อยใจกาย สุกงอมเน่าเหี่ยวอย่างนี้เลย


รูปภาพคอร์ด กี่ลมฝน – เสือสองเล

คอร์ดเพลง กี่ลมฝน - เสือสองเล

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กี่ลมฝน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – อาจารย์ เอนก ร็อคพันทาง
เรียบเรียง – กฤษ เสือสองเล
ติดต่องาน 093-7394652
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend