คอร์ดเพลง ความลับที่เชียงใหม่ GRAPH OSATEE

  
Text   
คอร์ดเพลง ความลับที่เชียงใหม่ ศิลปิน GRAPH OSATEE คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | D | D | A | A |

 
อย่าให้ใคร
D 
รู้ว่าเรา
 
แอบ
C#m 
เจอกันที่เชียงใหม่
 
เก็บเอา
Bm 
ไว้ในใ
E 
จ 
 
แค่
A 
รู้กันพอ
 
หากใครสง
D 
สัยว่ามีใจใ
C#m 
ห้กันรึเ
F#m 
ปล่า
 
ไม่ได้เ
Bm 
หงาเลยแอบนัดกัน
 
เป็นความ
E 
ลับตอนเธอกอดฉันทั้ง
A 
คืน 
 
 
E 

D 
รู้ตัวดี 
 
ยังไม่
C#m 
พร้อมที่จะมีใคร
 
แต่เพ
D 
ราะเธอไง 
 
ทำ
C#m 
ใจของฉัน
F#m 
หวั่นไหว
D 
ถ้าเรายังไม่พร้อมเก็บไว้
 
อย่าง
C#m 
นั้นให้เป็นความลับ
 
ของกันและ
Bm 
กัน.. 
 
เท่า
E 
นั้น..

 
อย่าให้ใคร
D 
รู้ว่าเรา
 
แอบ
C#m 
เจอกันที่เชียงใหม่
 
เก็บเอา
Bm 
ไว้ในใ
E 
จ 
 
แค่
A 
รู้กันพอ
 
หากใครสง
D 
สัยว่ามีใจใ
C#m 
ห้กันรึเ
F#m 
ปล่า
 
ไม่ได้เ
Bm 
หงาเลยแอบนัดกัน
 
เป็นความ
E 
ลับตอนเธอกอดฉันทั้ง
A 
คืน 
 
 
E 

D 
เข้าใจดี 
 
ยังไม่
C#m 
พร้อมที่จะมีใคร
 
แต่เพ
D 
ราะเธอไง 
 
ทำ
C#m 
ใจของฉัน
F#m 
หวั่นไหว
D 
ถ้าเรายังไม่พร้อมเก็บไว้
 
อย่าง
C#m 
นั้นให้เป็นความลับ
 
ของกันและ
Bm 
กัน.. 
 
เท่า
E 
นั้น..

 
อย่าให้ใคร
D 
รู้ว่าเรา
 
แอบ
C#m 
เจอกันที่เชียงใหม่
 
เก็บเอา
Bm 
ไว้ในใ
E 
จ 
 
แค่
A 
รู้กันพอ
 
หากใครสง
D 
สัยว่ามีใจใ
C#m 
ห้กันรึเ
F#m 
ปล่า
 
ไม่ได้เ
Bm 
หงาเลยแอบนัดกัน
 
เป็นความ
E 
ลับตอนเธอกอดฉันทั้งคืน

INSTRU | D | C#m | Bm | A |
INSTRU | D | C#m | Bm | E |

 
อย่าให้ใคร
D 
รู้ว่าเรา
 
แอบ
C#m 
เจอกันที่เชียงใหม่
 
เก็บเอา
Bm 
ไว้ในใ
E 
จ 
 
แค่
A 
รู้กันพอ
 
หากใครสง
D 
สัยว่ามีใจใ
C#m 
ห้กันรึเ
F#m 
ปล่า
 
ไม่ได้เ
Bm 
หงาเลยแอบนัดกัน
 
เป็นความ
E 
ลับตอนเธอกอดฉันทั้งคืน

 
อย่าให้ใคร
D 
รู้ว่าเรา
 
แอบ
C#m 
เจอกันที่เชียงใหม่
 
เก็บเอา
Bm 
ไว้ในใ
E 
จ 
 
แค่
A 
รู้กันพอ
 
หากใครสง
D 
สัยว่ามีใจใ
C#m 
ห้กันรึเ
F#m 
ปล่า
 
ไม่ได้เ
Bm 
หงาเลยแอบนัดกัน
 
เป็นความ
C#m 
ลับของเธอกับฉัน
 
อย่าให้ใคร
D 
รู้ว่าเรานัดกัน
 
และจาก
E 
นี้ฉันจะกอดเธอทั้งคืน

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ความลับที่เชียงใหม่


อย่าให้ใครรู้ว่าเรา
แอบเจอกันที่เชียงใหม่
เก็บเอาไว้ในใจ แค่รู้กันพอ
หากใครสงสัยว่ามีใจให้กันรึเปล่า
ไม่ได้เหงาเลยแอบนัดกัน
เป็นความลับตอนเธอกอดฉันทั้งคืน

รู้ตัวดี ยังไม่พร้อมที่จะมีใคร
แต่เพราะเธอไง ทำใจของฉันหวั่นไหว
ถ้าเรายังไม่พร้อมเก็บไว้
อย่างนั้นให้เป็นความลับ
ของกันและกัน.. เท่านั้น..

อย่าให้ใครรู้ว่าเรา
แอบเจอกันที่เชียงใหม่
เก็บเอาไว้ในใจ แค่รู้กันพอ
หากใครสงสัยว่ามีใจให้กันรึเปล่า
ไม่ได้เหงาเลยแอบนัดกัน
เป็นความลับตอนเธอกอดฉันทั้งคืน

เข้าใจดี ยังไม่พร้อมที่จะมีใคร
แต่เพราะเธอไง ทำใจของฉันหวั่นไหว
ถ้าเรายังไม่พร้อมเก็บไว้
อย่างนั้นให้เป็นความลับ
ของกันและกัน.. เท่านั้น..

อย่าให้ใครรู้ว่าเรา
แอบเจอกันที่เชียงใหม่
เก็บเอาไว้ในใจ แค่รู้กันพอ
หากใครสงสัยว่ามีใจให้กันรึเปล่า
ไม่ได้เหงาเลยแอบนัดกัน
เป็นความลับตอนเธอกอดฉันทั้งคืน

( ดนตรี )

อย่าให้ใครรู้ว่าเรา
แอบเจอกันที่เชียงใหม่
เก็บเอาไว้ในใจ แค่รู้กันพอ
หากใครสงสัยว่ามีใจให้กันรึเปล่า
ไม่ได้เหงาเลยแอบนัดกัน
เป็นความลับตอนเธอกอดฉันทั้งคืน

อย่าให้ใครรู้ว่าเรา
แอบเจอกันที่เชียงใหม่
เก็บเอาไว้ในใจ แค่รู้กันพอ
หากใครสงสัยว่ามีใจให้กันรึเปล่า
ไม่ได้เหงาเลยแอบนัดกัน
เป็นความลับของเธอกับฉัน
อย่าให้ใครรู้ว่าเรานัดกัน
และจากนี้ฉันจะกอดเธอทั้งคืน

มิวสิควิดีโอ ความลับที่เชียงใหม่ GRAPH OSATEE

เพลง : ความลับที่เชียงใหม่ (คอร์ด)
ศิลปิน : GRAPH OSATEE
Lyrics : GRAPH OSATEE
Composition : GRAPH OSATEE
Arranged : GRAPH OSATEE, Yuuna Kami
คอร์ดเพลง ความลับที่เชียงใหม่ GRAPH OSATEE
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend