คอร์ดเพลง คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม แทน ศุภสัณห์ x นุน วงลิดี

  
Text   
คอร์ดเพลง คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม ศิลปิน แทน ศุภสัณห์ x นุน วงลิดี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Em | C | Am | D |

G 
  ตลอดเวลาที่เรารู้
D 
จักกัน 
 
ฉันไม่เคยจะคิดมอ
Em 
งใคร
 
  ฉันไม่เคยจะปัน
C 
หัวใจ 
 
ไปให้ใครสั
G 
กคน
 
  มีแต่เธอผู้เดียวใน
D 
หัวใจ 
 
รักที่ฉันทุ่มเทใ
Em 
ห้ไป
 
  สุดท้
C 
าย 
 
ก็ไ
D 
ม่เป็นผล

 
แต่
Em 
เขา 
 
ทำไมมันถึง
Bm 
ง่ายจัง
 
ไม่ต้องพยาย
C 
ามอะไร 
 
แต่กลับได้ใจเ
D 
ธอ

 
คนไม่
G 
ใช่ 
 
พยายามแค่ไ
Bm 
หนก็ไร้ความ
Em 
หมาย
 
พยายามจ
D 
รักเธอสักเท่า
C 
ไร 
 
แต่สุด
Bm 
ท้าย
 
มันกลับ
Am 
กลายเป็นความน่า
D 
รำคาญ

 
ไอ้คนที่
G 
ใช่ 
 
ไม่ต้องพยา
Bm 
ยามอะไร 
 
 
Em 
เลยสักอย่าง
 
กลับไ
D 
ด้ใจไปตามต้
C 
องการ 
 
รู้
Am 
แล้ววันนี้ความ
D 
รักมัน
 
ถ้า
C 
คนที่ใช่ 
 
สุดท้
D 
ายก็ไม่ต้อง
G 
พยายาม

INSTRU | Em D | C | Em D | C |
INSTRU | Am C | D |

 
แต่
Em 
เขา 
 
ทำไมมันถึง
Bm 
ง่ายจัง
 
ไม่ต้องพยาย
C 
ามอะไร 
 
แต่กลับได้ใจเ
D 
ธอ

 
ก็คนไม่
G 
ใช่ 
 
พยายามแค่ไ
Bm 
หนก็ไร้ความ
Em 
หมาย
 
พยายามจ
D 
รักเธอสักเท่า
C 
ไร 
 
แต่สุด
Bm 
ท้าย
 
มันกลับ
Am 
กลายเป็นความน่า
D 
รำคาญ

 
ไอ้คนที่
G 
ใช่ 
 
ไม่ต้องพยา
Bm 
ยามอะไร 
 
 
Em 
เลยสักอย่าง
 
กลับไ
D 
ด้ใจไปตามต้
C 
องการ 
 
 
D 
โว้..

 
คนไม่
G 
ใช่ 
 
พยายามแค่ไ
Bm 
หนก็ไร้ความ
Em 
หมาย
 
พยายามจ
D 
รักเธอสักเท่า
C 
ไร 
 
แต่สุด
Bm 
ท้าย
 
มันกลับ
Am 
กลายเป็นความน่า
D 
รำคาญ

 
ไอ้คนที่
G 
ใช่ 
 
ไม่ต้องพยา
Bm 
ยามอะไร 
 
 
Em 
เลยสักอย่าง
 
กลับไ
D 
ด้ใจไปตามต้
C 
องการ.
Bm 
.. 
 
รู้
Am 
แล้ววันนี้ความ
D 
รักมัน
 
ถ้า
C 
คนที่ใช่ 
 
สุดท้
D 
ายก็ไม่ต้อง
Em 
พยายาม 
 
 
Bm 
 
C 
 
Cm 

 
คนที่ใ
D 
ช่มันไม่ต้อง
Em 
ทำอะไร..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม


ตลอดเวลาที่เรารู้จักกัน ฉันไม่เคยจะคิดมองใคร
ฉันไม่เคยจะปันหัวใจ ไปให้ใครสักคน
มีแต่เธอผู้เดียวในหัวใจ รักที่ฉันทุ่มเทให้ไป
สุดท้าย ก็ไม่เป็นผล

แต่เขา ทำไมมันถึงง่ายจัง
ไม่ต้องพยายามอะไร แต่กลับได้ใจเธอ

คนไม่ใช่ พยายามแค่ไหนก็ไร้ความหมาย
พยายามจรักเธอสักเท่าไร แต่สุดท้าย
มันกลับกลายเป็นความน่ารำคาญ

ไอ้คนที่ใช่ ไม่ต้องพยายามอะไร เลยสักอย่าง
กลับได้ใจไปตามต้องการ รู้แล้ววันนี้ความรักมัน
ถ้าคนที่ใช่ สุดท้ายก็ไม่ต้องพยายาม

( ดนตรี )

แต่เขา ทำไมมันถึงง่ายจัง
ไม่ต้องพยายามอะไร แต่กลับได้ใจเธอ

ก็คนไม่ใช่ พยายามแค่ไหนก็ไร้ความหมาย
พยายามจรักเธอสักเท่าไร แต่สุดท้าย
มันกลับกลายเป็นความน่ารำคาญ

ไอ้คนที่ใช่ ไม่ต้องพยายามอะไร เลยสักอย่าง
กลับได้ใจไปตามต้องการ โว้..

คนไม่ใช่ พยายามแค่ไหนก็ไร้ความหมาย
พยายามจรักเธอสักเท่าไร แต่สุดท้าย
มันกลับกลายเป็นความน่ารำคาญ

ไอ้คนที่ใช่ ไม่ต้องพยายามอะไร เลยสักอย่าง
กลับได้ใจไปตามต้องการ… รู้แล้ววันนี้ความรักมัน
ถ้าคนที่ใช่ สุดท้ายก็ไม่ต้องพยายาม

คนที่ใช่มันไม่ต้องทำอะไร..

มิวสิควิดีโอ คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม แทน ศุภสัณห์ x นุน วงลิดี

เพลง : คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : พีท โมเดล
เรียบเรียง : ปอนด์ ชาบู
ติดต่องานศิลปิน SPS RECORD. 063-785-6654
คอร์ดเพลง คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม แทน ศุภสัณห์ x นุน วงลิดี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend