คอร์ดเพลง เจ็บปวดได้ร้องให้เป็น – แทน ศุภสัณห์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เจ็บปวดได้ร้องให้เป็น แทน ศุภสัณห์ SPS

คอร์ดเพลง เจ็บปวดได้ร้องให้เป็น - แทน ศุภสัณห์ SPS

เพลง :

ศิลปิน : แทน ศุภสัณห์ SPS

เนื้อร้อง/ทำนอง : ธรรมทัชพลนุ้ย,แทนศุภสัณห์

คอร์ดทั้งหมด : E,G#m,C#m,B,A,F#m


 
เมื่อเธอมีเ
E 
ขามาคุยกับ
G#m 
ฉันมันเพื่ออ
C#m 
ะไร
 
ฉันเ
B 
องก็มีหั
A 
วใจ 
 
เจ็บปวดไ
B 
ด้และร้องไห้เป็น

INSTRU | E G#m | C#m B | A | B |

E 
คุยกันทุกวัน 
 
ก็
C#m 
คิดว่าเธอนั้นมีใจ
 
ความรู้
A 
สึกที่ไห้ไป 
 
สนใ
B 
จกันบ้าง
E 
ฉันก็รู้ตัวดี 
 
ว่า
G#m 
ฉันมันไม่สำคัญ
 
ระห
A 
ว่างเธอกับฉัน 
 
B 
ป็นไปมากกว่านี้ 
 
ไม่ไ
E 
ด้

 
เธอ
F#m 
เองก็มีใครอยู่แล้ว 
 
ฉัน
G#m 
เองก็เข้าใจดี
 
ให้มัน
C#m 
เป็นไปมากกว่านี้ 
 
 
A 
คงเป็นไปไม่ไ
B 
ด้

 
เมื่อเธอมีเ
E 
ขามาคุยกับ
G#m 
ฉันมันเพื่ออ
C#m 
ะไร
 
ฉันเ
B 
องก็มีหั
A 
วใจ 
 
เจ็บปวดไ
B 
ด้และร้องไห้เป็น
 
และสุดท้
E 
ายเธอทำ
G#m 
ฉันเป็นเหมือนขอ
C#m 
งเล่น
 
ใจเ
B 
ธอมันช่างเยือกเ
A 
ย็น
 
เธอเ
B 
ห็น 
 
ฉันเป็นตัวอ
C#m 
ะไร 
 
 
B 
 
A 
 
B 

INSTRU | E G#m | C#m B | A | B | ( 2 Times )

 
เธอ
F#m 
เองก็มีใครอยู่แล้ว 
 
ฉัน
G#m 
เองก็เข้าใจดี
 
ให้มัน
C#m 
เป็นไปมากกว่านี้ 
 
 
A 
คงเป็นไปไม่ไ
B 
ด้

 
เมื่อเธอมีเ
E 
ขามาคุยกับ
G#m 
ฉันมันเพื่ออ
C#m 
ะไร
 
ฉันเ
B 
องก็มีหั
A 
วใจ 
 
เจ็บปวดไ
B 
ด้และร้องไห้เป็น
 
และสุดท้
E 
ายเธอทำ
G#m 
ฉันเป็นเหมือนขอ
C#m 
งเล่น
 
ใจเ
B 
ธอมันช่างเยือกเ
A 
ย็น..
B 
โฮ…

 
เมื่อเธอมีเ
E 
ขามาคุยกับ
G#m 
ฉันมันเพื่ออ
C#m 
ะไร
 
ฉันเ
B 
องก็มีหั
A 
วใจ 
 
เจ็บปวดไ
B 
ด้และร้องไห้เป็น
 
และสุดท้
E 
ายเธอทำ
G#m 
ฉันเป็นเหมือนขอ
C#m 
งเล่น
 
ใจเ
B 
ธอมันช่างเยือกเ
A 
ย็น..
 
เธอเ
B 
ห็น 
 
ฉันเป็นตัวอะไร

OUTRO | C#m B | A Am | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจ็บปวดได้ร้องให้เป็น


เมื่อเธอมีเขามาคุยกับฉันมันเพื่ออะไร
ฉันเองก็มีหัวใจ เจ็บปวดได้และร้องไห้เป็น

คุยกันทุกวัน ก็คิดว่าเธอนั้นมีใจ
ความรู้สึกที่ไห้ไป สนใจกันบ้าง
ฉันก็รู้ตัวดี ว่าฉันมันไม่สำคัญ
ระหว่างเธอกับฉัน เป็นไปมากกว่านี้ ไม่ได้

เธอเองก็มีใครอยู่แล้ว ฉันเองก็เข้าใจดี
ให้มันเป็นไปมากกว่านี้ คงเป็นไปไม่ได้

เมื่อเธอมีเขามาคุยกับฉันมันเพื่ออะไร
ฉันเองก็มีหัวใจ เจ็บปวดได้และร้องไห้เป็น
และสุดท้ายเธอทำฉันเป็นเหมือนของเล่น
ใจเธอมันช่างเยือกเย็น
เธอเห็น ฉันเป็นตัวอะไร

เธอเองก็มีใครอยู่แล้ว ฉันเองก็เข้าใจดี
ให้มันเป็นไปมากกว่านี้ คงเป็นไปไม่ได้

เมื่อเธอมีเขามาคุยกับฉันมันเพื่ออะไร
ฉันเองก็มีหัวใจ เจ็บปวดได้และร้องไห้เป็น
และสุดท้ายเธอทำฉันเป็นเหมือนของเล่น
ใจเธอมันช่างเยือกเย็น

เมื่อเธอมีเขามาคุยกับฉันมันเพื่ออะไร
ฉันเองก็มีหัวใจ เจ็บปวดได้และร้องไห้เป็น
และสุดท้ายเธอทำฉันเป็นเหมือนของเล่น
ใจเธอมันช่างเยือกเย็น
เธอเห็น ฉันเป็นตัวอะไร

มิวสิควิดีโอ เจ็บปวดได้ร้องให้เป็น แทน ศุภสัณห์ SPS

เพลง เจ็บปวดได้ร้องให้เป็น
ศิลปิน : แทน ศุภสัณห์ SPS
เรียบเรียง : สุวัตร วงค์นคร
ติดต่องาน : 063-785-6654
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend