คอร์ดเพลง คิดถึงแฟนเก่า แทน ศุภสัณห์

  
Text   
คอร์ดเพลง คิดถึงแฟนเก่า แทน ศุภสัณห์

คอร์ด :

ศิลปิน : แทน ศุภสัณห์

เนื้อร้อง/ทำนอง : มนฑล ยอดแก้ว

คอร์ดในเพลง : D,Bm,F#m,Em,A


D 
ตั้งแต่วันที่วันที่เธอเดินจากไ
Bm 
ปแบบไม่
F#m 
ร่ำลา
Bm 
เธอจะรู้ไหมว่า 
 
คราบ
Em 
น้ำตาเปื้อนหน้าทุก
A 
วัน
D 
ใจฉันไห้เธอไป 
 
แต่ใจ
Bm 
เธอไห้เขาไม่ใ
F#m 
ช่ฉัน
Bm 
เธอคงลืมว่าฉัน 
 
ให้ความสำ
Em 
คัญกับเธอแค่ไหน

F#m 
ยอม..ฉัน
Bm 
ยอมทุกสิ่ง
 
แต่เธอยัง
F#m 
ทิ้งฉันไ
Bm 
ปง่ายดาย
 
เธอรู้ไ
G 
หมว่าฉันก็เจ็บเ
A 
ป็น

 
ใจฉันมันคิดถึ
G 
งเธอ 
 
แต่เ
A 
ธอมีแฟนใ
F#m 
หม่แล้ว
 
ในใจ
Bm 
เธอมีเขาอยู่
Em 
แล้ว 
 
ไห้ฉัน
A 
คิดเกินเลยไ
D 
ด้ใง
 
ทำได้แค่ส่องเ
G 
ฟสเธอทุกวัน 
 
เพราะ
A 
ฉันไม่กล้าจ
F#m 
ะทักเธ
Bm 
อไป
 
ก็เพราะว่า
Em 
เธอมีคนข
F#m 
องใจ 
 
ก็เพราะว่าเ
G 
ธอนั้นมี
F#m 
คนใหม่
Em 
ฉันคงทำได้
A 
..แค่คิดถึ
D 
งเธอ

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D

Em 
  เรื่องเก่าๆของเราที่ผ่านมา
F#m 
  ฉันสัญ
G 
ญาว่าจะไ
D 
ม่ลืม
 
  เพราะใ
Em 
จที่ไห้เธอไปเธอยังไ
F#m 
ม่คืน
 
  พยา
Em 
ยามจะลืมเท่าไหรแต่ฉันก็ทำไม่ไ
A 
ด้

 
ใจฉันมันคิดถึ
G 
งเธอ 
 
แต่เ
A 
ธอมีแฟนใ
F#m 
หม่แล้ว
 
ในใจ
Bm 
เธอมีเขาอยู่
Em 
แล้ว 
 
ไห้ฉัน
A 
คิดเกินเลยไ
D 
ด้ใง
 
ทำได้แค่ส่องเ
G 
ฟสเธอทุกวัน 
 
เพราะ
A 
ฉันไม่กล้าจ
F#m 
ะทักเธ
Bm 
อไป
 
ก็เพราะว่า
Em 
เธอมีคนข
F#m 
องใจ 
 
ก็เพราะว่าเ
G 
ธอนั้นมี
F#m 
คนใหม่
Em 
ฉันคงทำได้
A 
..

 
ใจฉันมันคิดถึ
G 
งเธอ 
 
แต่เ
A 
ธอมีแฟนใ
F#m 
หม่แล้ว
 
ในใจ
Bm 
เธอมีเขาอยู่
Em 
แล้ว 
 
ไห้ฉัน
A 
คิดเกินเลยไ
D 
ด้ใง
 
ทำได้แค่ส่องเ
G 
ฟสเธอทุกวัน 
 
เพราะ
A 
ฉันไม่กล้าจ
F#m 
ะทักเธ
Bm 
อไป
 
ก็เพราะว่า
Em 
เธอมีคนข
F#m 
องใจ 
 
ก็เพราะว่าเ
G 
ธอนั้นมี
F#m 
คนใหม่
Em 
ฉันของคงทำได้
A 
..แค่คิดถึ
D 
งเธอ

 
และสุด
Em 
ท้ายนี้ถ้าเธอได้
F#m 
ฟัง
 
อยากจะ
Em 
บอกกับเธอสักครั้ง
A 
..
 
ว่ายังคิ
D 
ดถึง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดถึงแฟนเก่า


ตั้งแต่วันที่วันที่เธอเดินจากไปแบบไม่ร่ำลา
เธอจะรู้ไหมว่า คราบน้ำตาเปื้อนหน้าทุกวัน
ใจฉันไห้เธอไป แต่ใจเธอไห้เขาไม่ใช่ฉัน
เธอคงลืมว่าฉัน ให้ความสำคัญกับเธอแค่ไหน

ยอม..ฉันยอมทุกสิ่ง
แต่เธอยังทิ้งฉันไปง่ายดาย
เธอรู้ไหมว่าฉันก็เจ็บเป็น

ใจฉันมันคิดถึงเธอ แต่เธอมีแฟนใหม่แล้ว
ในใจเธอมีเขาอยู่แล้ว ไห้ฉันคิดเกินเลยได้ใง
ทำได้แค่ส่องเฟสเธอทุกวัน เพราะฉันไม่กล้าจะทักเธอไป
ก็เพราะว่าเธอมีคนของใจ ก็เพราะว่าเธอนั้นมีคนใหม่
ฉันคงทำได้..แค่คิดถึงเธอ

( ดนตรี )

เรื่องเก่าๆของเราที่ผ่านมา
ฉันสัญญาว่าจะไม่ลืม
เพราะใจที่ไห้เธอไปเธอยังไม่คืน
พยายามจะลืมเท่าไหรแต่ฉันก็ทำไม่ได้

ใจฉันมันคิดถึงเธอ แต่เธอมีแฟนใหม่แล้ว
ในใจเธอมีเขาอยู่แล้ว ไห้ฉันคิดเกินเลยได้ใง
ทำได้แค่ส่องเฟสเธอทุกวัน เพราะฉันไม่กล้าจะทักเธอไป
ก็เพราะว่าเธอมีคนของใจ ก็เพราะว่าเธอนั้นมีคนใหม่
ฉันคงทำได้..

ใจฉันมันคิดถึงเธอ แต่เธอมีแฟนใหม่แล้ว
ในใจเธอมีเขาอยู่แล้ว ไห้ฉันคิดเกินเลยได้ใง
ทำได้แค่ส่องเฟสเธอทุกวัน เพราะฉันไม่กล้าจะทักเธอไป
ก็เพราะว่าเธอมีคนของใจ ก็เพราะว่าเธอนั้นมีคนใหม่
ฉันของคงทำได้..แค่คิดถึงเธอ

และสุดท้ายนี้ถ้าเธอได้ฟัง
อยากจะบอกกับเธอสักครั้ง..
ว่ายังคิดถึง..

มิวสิควิดีโอ คิดถึงแฟนเก่า แทน ศุภสัณห์

เพลง : คิดถึงแฟนเก่า
ศิลปิน : แทน ศุภสัณห์
เรียบเรียง : กฤติพงค์ หมานมา
ติดต่องานแสดง : 063-785-6654
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend