คอร์ดเพลง ทางผ่านคนหลายใจ บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   
คอร์ดเพลง ทางผ่านคนหลายใจ ศิลปิน บ.เบิ้ล สามร้อย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G Bm C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Em | D | C | D |

Em 
ผ่านความรัก 
 
ผ่านความผิดห
D 
วังมามากมาย
C 
เธอคนนี้ใช่ไหม 
 
ที่เ
D 
ป็นความ
Em 
หวัง
Em 
คำเธอบอกนั้น 
 
ว่าไม่มี
D 
วันเปลี่ยนหัวใจ
 
ขี้
C 
หกมดเท็จทำไหร 
 
ให้
D 
ตื้น
Em 
ตัน

 
กับคำน้ำเ
D 
น่าไม่กี่คำ 
 
สอนนกเ
G 
อี้ยงก็แหลง
Em 
ได้
 
ปาก
C 
คนมันแหลงง่าย 
 
มันคล้ายกับใ
D 
จของเธอ

 
เห็นคนห
C 
ล่อ 
 
น้องทำอ้อ
D 
ร้อเข้า
Em 
ใส่
 
ไม่รู้ว่าหัว
D 
จิตหัว
C 
ใจ 
 
น้องทำกับไ
D 
หรสั
G 
กที
 
เมื่อก่อนน้อง
Em 
แหลงว่าพรือ 
 
ทุ่มพี่ไม่ไ
Bm 
ด้อยู่หล่อ
Em 
พันนี้
 
แต่พอได้เ
C 
จอคนหล่อกว่า
D 
พี่สาวเลยเปลี่ย
Em 
นไป

Em 
เธอจากไปแล้ว 
 
ทิ้งไว้แต่เ
D 
พียงภาพทรงจำ
 
และ
C 
มีหนึ่งคำ 
 
ที่
D 
จำเอา
Em 
ไว้
 
ที่ว่า
Em 
รักพี่อย่างแรง 
 
คำที่น้องแห
D 
ลงเป็นประจำ
 
วัน
C 
นี้แม่คนงาม 
 
นำไปใ
D 
ช้กับคนใ
Em 
หม่

INSTRU | C D | Em | C D | Em |
INSTRU | C D | G Em | C D | Em |

 
เห็นคนห
C 
ล่อ 
 
น้องทำอ้อ
D 
ร้อเข้า
Em 
ใส่
 
ไม่รู้ว่าหัว
D 
จิตหัว
C 
ใจ 
 
น้องทำกับไ
D 
หรสั
G 
กที
 
เมื่อก่อนน้อง
Em 
แหลงว่าพรือ 
 
ทุ่มพี่ไม่ไ
Bm 
ด้อยู่หล่อ
Em 
พันนี้
 
แต่พอได้เ
C 
จอคนหล่อกว่า
D 
พี่สาวเลยเปลี่ย
Em 
นไป

 
พอนึก
C 
ถึงมันยิ่งแ
D 
ค้นเข้าไป
Em 
เหลย
 
แลเราเหมือนไม่
D 
รู้ไหร
C 
เลย 
 
นึกๆไ
D 
ปมันเสีย
G 
ใจ
 
มาทำเหมือน
Em 
วัวพันหลัก 
 
มาทำเสีย
Bm 
หลักเธอจา
Em 
กไป
 
ทิ้งให้
C 
พี่นี้เศร้า
D 
ใจ 
 
เธอไปมีใ
C 
หม่ 
 
 
D 
คงหาได้เบ
C 
ลอๆ
D 
 
C 
D 
คงหาได้
Em 
เบลอๆ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ทางผ่านคนหลายใจ


ผ่านความรัก ผ่านความผิดหวังมามากมาย
เธอคนนี้ใช่ไหม ที่เป็นความหวัง
คำเธอบอกนั้น ว่าไม่มีวันเปลี่ยนหัวใจ
ขี้หกมดเท็จทำไหร ให้ตื้นตัน

กับคำน้ำเน่าไม่กี่คำ สอนนกเอี้ยงก็แหลงได้
ปากคนมันแหลงง่าย มันคล้ายกับใจของเธอ

เห็นคนหล่อ น้องทำอ้อร้อเข้าใส่
ไม่รู้ว่าหัวจิตหัวใจ น้องทำกับไหรสักที
เมื่อก่อนน้องแหลงว่าพรือ ทุ่มพี่ไม่ได้อยู่หล่อพันนี้
แต่พอได้เจอคนหล่อกว่าพี่สาวเลยเปลี่ยนไป

เธอจากไปแล้ว ทิ้งไว้แต่เพียงภาพทรงจำ
และมีหนึ่งคำ ที่จำเอาไว้
ที่ว่ารักพี่อย่างแรง คำที่น้องแหลงเป็นประจำ
วันนี้แม่คนงาม นำไปใช้กับคนใหม่

( ดนตรี )

เห็นคนหล่อ น้องทำอ้อร้อเข้าใส่
ไม่รู้ว่าหัวจิตหัวใจ น้องทำกับไหรสักที
เมื่อก่อนน้องแหลงว่าพรือ ทุ่มพี่ไม่ได้อยู่หล่อพันนี้
แต่พอได้เจอคนหล่อกว่าพี่สาวเลยเปลี่ยนไป

พอนึกถึงมันยิ่งแค้นเข้าไปเหลย
แลเราเหมือนไม่รู้ไหรเลย นึกๆไปมันเสียใจ
มาทำเหมือนวัวพันหลัก มาทำเสียหลักเธอจากไป
ทิ้งให้พี่นี้เศร้าใจ เธอไปมีใหม่ คงหาได้เบลอๆ
คงหาได้เบลอๆ

มิวสิควิดีโอ ทางผ่านคนหลายใจ บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : ทางผ่านคนหลายใจ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ทางผ่านคนหลายใจ บ.เบิ้ล สามร้อย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend