คอร์ดเพลง โสดอีกปี NOAH

  
Text   
คอร์ดเพลง โสดอีกปี ศิลปิน NOAH คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
นี่มันจะปีใหม่แ
A 
ล้ว 
 
ยังไม่
Bm 
มีแฟน
C#m 
ซักที
 
ยังไม่
Bm 
มีใครควง
F#m 
แขน..
C#m 
ซักที 
 
 
D 
ฉันต้องทำใ
E 
 
ก็โสดอย่าง
A 
นี้ 
 
ถึงไม่
Bm 
มีใครซั
C#m 
กที
 
ถึงไม่
Bm 
มีใครมา
F#m 
รัก..
C#m 
ซักที
 
ปีใหม่ปีห
D 
น้าฉันขอใครที่รักซักคน..

INSTRU | A Bm | C#m Bm |
INSTRU | F#m C#m | D E |

A 
  อยู่คนเดียวมา
Bm 
ก็นานแล้ว
C#m 
  ไม่มีใครจะ
Bm 
มารักเลย
F#m 
  คิดว่าฉันคงไม่
C#m 
ควรกับการมีแ
D 
ฟนติดกันห
E 
ลายๆปี
A 
  อยู่คนเดียวมัน
Bm 
ก็แอบเหงา
C#m 
  ไม่มีใครจะ
Bm 
มาชอบเลย
F#m 
  หรือว่าฉันคงจะ
C#m 
ต้องทำใจอีกน
D 
านแบบนี้ไปทุก
E 
ที

 
แต่ก็ไ
Bm 
ม่รู้.. 
 
 
C#m 
ฉันดวงไม่
F#m 
ดีหรือ
Em 
ปล่าว
 
จนทำให้
D 
ฉันต้องโสดแบบ
C#m 
นี้อีกทุ
Bm 
กปี
 
ยังไงไม่
Bm 
รู้.. 
 
 
C#m 
ปีใหม่ปี
F#m 
นี้ฉันขอ
 
แค่
Bm 
ขอคนไหนสัก
A 
คนที่ 
 
D 
ร้อมจะรัก
E 
ฉัน

 
นี่มันจะปีใหม่แ
A 
ล้ว 
 
ยังไม่
Bm 
มีแฟน
C#m 
ซักที
 
ยังไม่
Bm 
มีใครควง
F#m 
แขน..
C#m 
ซักที 
 
 
D 
ฉันต้องทำใ
E 
 
ก็โสดอย่าง
A 
นี้ 
 
ถึงไม่
Bm 
มีใครซั
C#m 
กที
 
ถึงไม่
Bm 
มีใครมา
F#m 
รัก..
C#m 
ซักที
 
ปีใหม่ปีห
D 
น้าฉันขอใครที่รักซักคน..

A 
  อันทีจริงก็มี
Bm 
คนผ่านตา
C#m 
  แต่ไม่กล้าจะ
Bm 
ทักหาใคร
F#m 
  เพราะว่าฉันคงจะ
C#m 
กลัวเวลาที่เ
D 
ขามาเทและ
E 
ทิ้งไป
A 
  ถ้ามีแฟน
Bm 
ก็คงจะดี 
 
 
C#m 
  จะดูแลไม่ให้มี
Bm 
พิษภัย
F#m 
  แค่ได้คิดจินต
C#m 
นาการกับความเ
D 
พ้อฝันไปอยู่แบบ
E 
นั้น

 
แต่ก็ไ
Bm 
ม่รู้.. 
 
 
C#m 
ฉันดวงไม่
F#m 
ดีหรือ
Em 
ปล่าว
 
จนทำให้
D 
ฉันต้องโสดแบบ
C#m 
นี้อีกทุ
Bm 
กปี
 
ยังไงไม่
Bm 
รู้.. 
 
 
C#m 
ปีใหม่ปี
F#m 
นี้ฉันขอ
 
แค่
Bm 
ขอคนไหนสัก
A 
คนที่ 
 
D 
ร้อมจะรัก
E 
ฉัน

 
นี่มันจะปีใหม่แ
A 
ล้ว 
 
ยังไม่
Bm 
มีแฟน
C#m 
ซักที
 
ยังไม่
Bm 
มีใครควง
F#m 
แขน..
C#m 
ซักที 
 
 
D 
ฉันต้องทำใ
E 
 
ก็โสดอย่าง
A 
นี้ 
 
ถึงไม่
Bm 
มีใครซั
C#m 
กที
 
ถึงไม่
Bm 
มีใครมา
F#m 
รัก..
C#m 
ซักที
 
ปีใหม่ปีห
D 
น้าฉันขอ…

 
นี่มันจะปีใหม่แ
A 
ล้ว 
 
ยังไม่
Bm 
มีแฟน
C#m 
ซักที
 
ยังไม่
Bm 
มีใครควง
F#m 
แขน..
C#m 
ซักที 
 
 
D 
ฉันต้องทำใ
E 
 
ก็โสดอย่าง
A 
นี้ 
 
ถึงไม่
Bm 
มีใครซั
C#m 
กที
 
ถึงไม่
Bm 
มีใครมา
F#m 
รัก..
C#m 
ซักที
 
ปีใหม่ปีห
D 
น้าฉันขอใ
E 
ครที่รักซักคน..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง โสดอีกปี


นี่มันจะปีใหม่แล้ว ยังไม่มีแฟนซักที
ยังไม่มีใครควงแขนซักที ฉันต้องทำใจ
ก็โสดอย่างนี้ ถึงไม่มีใครซักที
ถึงไม่มีใครมารักซักที
ปีใหม่ปีหน้าฉันขอใครที่รักซักคน..

( ดนตรี )

อยู่คนเดียวมาก็นานแล้ว
ไม่มีใครจะมารักเลย
คิดว่าฉันคงไม่ควรกับการมีแฟนติดกันหลายๆปี
อยู่คนเดียวมันก็แอบเหงา
ไม่มีใครจะมาชอบเลย
หรือว่าฉันคงจะต้องทำใจอีกนานแบบนี้ไปทุกที

แต่ก็ไม่รู้ฉันดวงไม่ดีหรือปล่าว
จนทำให้ฉันต้องโสดแบบนี้อีกทุกปี
ยังไงไม่รู้ ปีใหม่ปีนี้ฉันขอ
แค่ขอคนไหนสักคนที่ พร้อมจะรักฉัน

นี่มันจะปีใหม่แล้ว ยังไม่มีแฟนซักที
ยังไม่มีใครควงแขนซักที ฉันต้องทำใจ
ก็โสดอย่างนี้ ถึงไม่มีใครซักที
ถึงไม่มีใครมารักซักที
ปีใหม่ปีหน้าฉันขอใครที่รักซักคน..

อันทีจริงก็มีคนผ่านตา แต่ไม่กล้าจะทักหาใคร
เพราะว่าฉันคงจะกลัวเวลาที่เขามาเทและทิ้งไป
ถ้ามีแฟนก็คงจะดี จะดูแลไม่ให้มีพิษภัย
แค่ได้คิดจินตการกับความเพ้อฝันไปอยู่แบบนั้น

แต่ก็ไม่รู้ฉันดวงไม่ดีหรือปล่าว
จนทำให้ฉันต้องโสดแบบนี้อีกทุกปี
ยังไงไม่รู้ ปีใหม่ปีนี้ฉันขอ
แค่ขอคนไหนสักคนที่ พร้อมจะรักฉัน

นี่มันจะปีใหม่แล้ว ยังไม่มีแฟนซักที
ยังไม่มีใครควงแขนซักที ฉันต้องทำใจ
ก็โสดอย่างนี้ ถึงไม่มีใครซักที
ถึงไม่มีใครมารักซักที
ปีใหม่ปีหน้าฉันขอ…

นี่มันจะปีใหม่แล้ว ยังไม่มีแฟนซักที
ยังไม่มีใครควงแขนซักที ฉันต้องทำใจ
ก็โสดอย่างนี้ ถึงไม่มีใครซักที
ถึงไม่มีใครมารักซักที
ปีใหม่ปีหน้าฉันขอใครที่รักซักคน..

มิวสิควิดีโอ โสดอีกปี NOAH

เพลง : โสดอีกปี (คอร์ด)
ศิลปิน : NOAH
Written by NOAH
Beat/Mixing : ARTSEVE
Contact – 094803787
คอร์ดเพลง โสดอีกปี NOAH
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend