คอร์ดเพลง พี่บ่าวอกหัก บ่าววี feat. หงสา ประภาพร

  
Text   
คอร์ดเพลง พี่บ่าวอกหัก ศิลปิน บ่าววี feat. หงสา ประภาพร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Dm F Gm Am Bb C คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Dm | Bb C | Dm | Bb C | Dm |
INTRO | Dm | Dm | Dm | Dm | Dm |

 
น้องสาวคนสวยเธอมาจา
Dm 
กไหน
 
ดูช่างสดใสถูกใจแล้ว
Gm 
หลาว
 
อยากได้ควงแขนจับมือ
C 
พี่บ่าว
 
ไม่ฮกน้องสาวรักเต็ม
Dm 
หัวใจ 
 
 
C 
 
Dm 

 
จะทำอย่างไรให้เธอ
Dm 
มาสน
 
คอยส่งสายตาสื่อภา
Gm 
ษาใจ
 
อยากจะขอเบอร์แลกไอ
C 
ดีไลน์
 
มีแฟนแล้วหม้ายส่งใจใ
Dm 
ห้ที

 
แต่
Bb 
น้องไม่รัก..ไม่
C 
แล
 
บอกมีคน
Am 
แคร์ 
 
อยู่แล้วข้าง
Dm 
กาย
 
หวังเ
Bb 
หวิดที่ใจอยู่ไม่ห
C 
าย
 
เมื่อตอนสุด
Am 
ท้ายเธอไปกับ
Dm 
เขา
 
คงจะเ
Bb 
หลือแค่เรา 
 
แล้วไ
C 
ซรถึงเป็นพั
A 
นนี้

 
พี่บ่าวอก
Bb 
หักไปหลง
C 
รักคนมี
Dm 
แฟน
 
อยากไ
C 
ด้ควงแ
Bb 
ขนแต่คงเป็นไ
C 
ปไม่
F 
ได้
 
เมื่อน้องแหล
Dm 
งมาว่าเป็น
C 
ได้แค่พี่
Bb 
ชาย
 
บอก
C 
ให้เข้า
Bb 
ใจ 
 
เป็นแค่พี่ช
C 
ายเท่านั้น
Dm 
เอง

 
ก็ยังส่ง
Bb 
รักและความห่วง
C 
ใยให้
Dm 
เธอ
C 
รู้อยู่เ
Bb 
สมอว่าทำไ
C 
ด้แค่เท่า
F 
นี้
 
หลบมา
Dm 
แค่ๆ 
 
พอได้หยบ
C 
แลก็ยั
Bb 
งดี
 
จะ
C 
อยู่ตรง
Bb 
นี้ 
 
เฝ้าคอยช่วยเ
C 
ป็นกำ
Dm 
ลังใจ 
 
 
A 

 
โอ้…อ้ายเอ้ย..  
Dm 
 
ฟังอ้ายว่าว ว่าพี่ชายเฮาถึกเทหัวใจ  
 
 
หลงมักสาวเขาจับจองเอาไว้
 
 
เฮ็ดให้เศร้าหม่นหมอง  
 
 
อยากให้ลองเผื่อใจไว้แหน
 
 
อยากให้อ้ายละเผื่อใจไว้แหน  
 
 
น้องยังแคร์อ้ายอยู่ข้างๆ บ่เหินห่างไป
A 
ไส

 
ก็ยังส่ง
Bb 
รักและความห่วง
C 
ใยให้
Dm 
กัน
 
ที่ผ่านมา
Bb 
นั้นน้องเ
C 
องก็เข้าใ
F 
จดี
 
ผู้หญิงไม่
Dm 
ไร้เท่าใบพุท
C 
ราน
Bb 
ะพี่
 
จะ
C 
อยู่ตร
Bb 
งนี้.. 
 
เฝ้าคอยช่วยเ
C 
ป็นกำ
Dm 
ลังใจ

INSTRU | Dm |
INSTRU | Dm | Dm | Dm | A |
INSTRU | Bb C | Dm C | Bb C | Dm |

 
แต่
Bb 
น้องไม่รัก..ไม่
C 
แล
 
บอกมีคน
Am 
แคร์ 
 
อยู่แล้วข้าง
Dm 
กาย
 
หวังเ
Bb 
หวิดที่ใจอยู่ไม่ห
C 
าย
 
เมื่อตอนสุด
Am 
ท้ายเธอไปกับ
Dm 
เขา
 
คงจะเ
Bb 
หลือแค่เรา 
 
แล้วไ
C 
ซรถึงเป็นพั
A 
นนี้

 
พี่บ่าวอก
Bb 
หักไปหลง
C 
รักคนมี
Dm 
แฟน
 
อยากไ
C 
ด้ควงแ
Bb 
ขนแต่คงเป็นไ
C 
ปไม่
F 
ได้
 
เมื่อน้องแหล
Dm 
งมาว่าเป็น
C 
ได้แค่พี่
Bb 
ชาย
 
บอก
C 
ให้เข้า
Bb 
ใจ 
 
เป็นแค่พี่ช
C 
ายเท่านั้น
Dm 
เอง

 
ก็ยังส่ง
Bb 
รักและความห่วง
C 
ใยให้
Dm 
เธอ
C 
รู้อยู่เ
Bb 
สมอว่าทำไ
C 
ด้แค่เท่า
F 
นี้
 
หลบมา
Dm 
แค่ๆ 
 
พอได้หยบ
C 
แลก็ยั
Bb 
งดี
 
จะ
C 
อยู่ตรง
Bb 
นี้ 
 
เฝ้าคอยช่วยเ
C 
ป็นกำ
Dm 
ลังใจ 
 
 
A 

 
โอ้…อ้ายเอ้ย..  
Dm 
 
ฟังอ้ายว่าว ว่าพี่ชายเฮาถึกเทหัวใจ  
 
 
หลงมักสาวเขาจับจองเอาไว้
 
 
เฮ็ดให้เศร้าหม่นหมอง  
 
 
อยากให้ลองเผื่อใจไว้แหน
 
 
อยากให้อ้ายละเผื่อใจไว้แหน  
 
 
น้องยังแคร์อ้ายอยู่ข้างๆ บ่เหินห่างไป
A 
ไส

 
ก็ยังส่ง
Bb 
รักและความห่วง
C 
ใยให้
Dm 
กัน
 
ที่ผ่านมา
Bb 
นั้นน้องเ
C 
องก็เข้าใ
F 
จดี
 
ผู้หญิงไม่
Dm 
ไร้เท่าใบพุท
C 
ราน
Bb 
ะพี่
 
จะ
C 
อยู่ตร
Bb 
งนี้.. 
 
เฝ้าคอยช่วยเ
C 
ป็นกำ
Dm 
ลังใจ

OUTRO | Dm | Dm | Dm | A |
OUTRO | Bb C | Dm C | Bb C | Dm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง พี่บ่าวอกหัก


(ช) น้องสาวคนสวยเธอมาจากไหน
ดูช่างสดใสถูกใจแล้วหลาว
อยากได้ควงแขนจับมือพี่บ่าว
ไม่ฮกน้องสาวรักเต็มหัวใจ

(ช) จะทำอย่างไรให้เธอมาสน
คอยส่งสายตาสื่อภาษาใจ
อยากจะขอเบอร์แลกไอดีไลน์
มีแฟนแล้วหม้ายส่งใจให้ที

(ช) แต่น้องไม่รัก..ไม่แล
บอกมีคนแคร์ อยู่แล้วข้างกาย
หวังเหวิดที่ใจอยู่ไม่หาย
เมื่อตอนสุดท้ายเธอไปกับเขา
คงจะเหลือแค่เรา แล้วไซรถึงเป็นพันนี้

(ช)พี่บ่าวอกหักไปหลงรักคนมีแฟน
อยากได้ควงแขนแต่คงเป็นไปไม่ได้
เมื่อน้องแหลงมาว่าเป็นได้แค่พี่ชาย
บอกให้เข้าใจ เป็นแค่พี่ชายเท่านั้นเอง

ก็ยังส่งรักและความห่วงใยให้เธอ
รู้อยู่เสมอว่าทำได้แค่เท่านี้ หลบมาแค่ๆ
พอได้หยบแลก็ยังดี จะอยู่ตรงนี้
เฝ้าคอยช่วยเป็นกำลังใจ

(ญ) โอ้…อ้ายเอ้ย
ฟังอ้ายว่าว ว่าพี่ชายเฮาถึกเทหัวใจ
หลงมักสาวเขาจับจองเอาไว้
เฮ็ดให้เศร้าหม่นหมอง
อยากให้ลองเผื่อใจไว้แหน
อยากให้อ้ายละเผื่อใจไว้แหน
น้องยังแคร์อ้ายอยู่ข้างๆ บ่เหินห่างไปไส

(ญ) ก็ยังส่งรักและความห่วงใยให้กัน
ที่ผ่านมานั้นน้องเองก็เข้าใจดี
ผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทรานะพี่
จะอยู่ตรงนี้.. เฝ้าคอยช่วยเป็นกำลังใจ

( ดนตรี )

(ช)แต่น้องไม่รัก..ไม่แล
บอกมีคนแคร์ อยู่แล้วข้างกาย
หวังเหวิดที่ใจอยู่ไม่หาย
เมื่อตอนสุดท้ายเธอไปกับเขา
คงจะเหลือแค่เรา แล้วไซรถึงเป็นพันนี้

(ช) พี่บ่าวอกหักไปหลงรักคนมีแฟน
อยากได้ควงแขนแต่คงเป็นไปไม่ได้
เมื่อน้องแหลงมาว่าเป็นได้แค่พี่ชาย
บอกให้เข้าใจ เป็นแค่พี่ชายเท่านั้นเอง

ก็ยังส่งรักและความห่วงใยให้กัน
ที่ผ่านมานั้นน้องเองก็เข้าใจดี
ผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทรานะพี่
จะอยู่ตรงนี้.. เฝ้าคอยช่วยเป็นกำลังใจ

(ญ) โอ้…อ้ายเอ้ย
ฟังอ้ายว่าว ว่าพี่ชายเฮาถึกเทหัวใจ
หลงมักสาวเขาจับจองเอาไว้
เฮ็ดให้เศร้าหม่นหมอง
อยากให้ลองเผื่อใจไว้แหน
อยากให้อ้ายละเผื่อใจไว้แหน
น้องยังแคร์อ้ายอยู่ข้างๆ บ่เหินห่างไปไส

(ญ) ก็ยังส่งรักและความห่วงใยให้กัน
ที่ผ่านมานั้นน้องเองก็เข้าใจดี
ผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทรานะพี่
จะอยู่ตรงนี้.. เฝ้าคอยช่วยเป็นกำลังใจ

มิวสิควิดีโอ พี่บ่าวอกหัก บ่าววี feat. หงสา ประภาพร

เพลง : พี่บ่าวอกหัก (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เสก ธนากร
เรียบเรียง : กล้าชัย ไทหนองคาย
Facebook baowee.fanpage
คอร์ดเพลง พี่บ่าวอกหัก บ่าววี feat. หงสา ประภาพร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend