คอร์ดเพลง น้ำตาขอนไม้ บ่าววี

  
Text   


INTRO | Am |

 
รักสิ้น
F 
ฝนไปแล้วห
G 
ลาว
 
ผ่านลม
Em 
ว่าวมา
Am 
กี่ปี
 
ใจดว
Dm 
งนี้ 
 
ยัง
G 
รัก 
 
รักเธอเห
C 
มือนเดิม

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

F 
เศร้าใจจังยาม
C 
นั่งแลหวัน
 
คิดถึงคืน
G 
วันที่ไม่อาจย้อนคืน
C 
มา
F 
ช้ำดวงใจเมื่อนึกถึง
C 
คำสัญญา
G 
ไอยา 
 
เธอทำกัน
C 
ได้

F 
ไข้ไม่บาย 
 
โรคหัวใจว
C 
ายเฉียบพลัน
 
ตั้งแต่เว้อ
G 
นั้น 
 
เธอทิ้งฉัน
C 
ไป
F 
หลายคนนินทาว่า
G 
ฉันงมงาย 
 
เธอรู้
Dm 
ม่าย
 
เธอไปบ
G 
าย 
 
แต่ฉันแค่ตา
C 
ยแล้ว

 
ขอนไ
F 
ม้ 
 
มันสู้
Em 
เรือไม่ได้
 
รักแค่ไ
F 
หน 
 
ก็ไม่
C 
มีประโยชน์
 
ฝาก
F 
ฟ้าไปบอกเธอว่า
C 
ฉันไม่โกรธ
 
ไม่โทษ
Dm 
ใคร 
 
เพราะรักกินไม่ไ
G 
ด้

 
แต่จะรอเธอตรง
C 
นี้ 
 
แม้มันจะว่างเปล่า
 
จะชัก
Am 
ว่าวทุกหนาว 
 
เพื่อรอเธอ
 
ที่
Dm 
นาผืนเดิม 
 
ยังคงมีหุ่นไล่
G 
กาไม่ไปใหน
 
น้ำ
C 
ตาไหลมาท่วมหัวอก
 
สาม
Am 
ศอก สี่ศอก ก็ทนไม่ได้
 
แมลง
Dm 
เม่ายังเศร้าใจ
 
น้ำ
G 
ตาขอนไม้ 
 
ไหลพ้นเ
C 
รือ

INSTRU | Am G | Am G | Am Em | Am |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
ขอนไ
F 
ม้ 
 
มันสู้
Em 
เรือไม่ได้
 
รักแค่ไ
F 
หน 
 
ก็ไม่
C 
มีประโยชน์
 
ฝาก
F 
ฟ้าไปบอกเธอว่า
C 
ฉันไม่โกรธ
 
ไม่โทษ
Dm 
ใคร 
 
เพราะรักกินไม่ไ
G 
ด้

 
แต่จะรอเธอตรง
C 
นี้ 
 
แม้มันจะว่างเปล่า
 
จะชัก
Am 
ว่าวทุกหนาว 
 
เพื่อรอเธอ
 
ที่
Dm 
นาผืนเดิม 
 
ยังคงมีหุ่นไล่
G 
กาไม่ไปใหน
 
น้ำ
C 
ตาไหลมาท่วมหัวอก
 
สาม
Am 
ศอก สี่ศอก ก็ทนไม่ได้
 
แมลง
Dm 
เม่ายังเศร้าใจ
 
น้ำ
G 
ตาขอนไม้ 
 
ไหลพ้นเ
C 
รือ

 
โอ่ โอ้  
Am 
โอ่.. โอ  
G 
โอ้ โอ โอ  
Am 
โอ..
 
โอ  
G 
โอ้ โอ โอ่ โอ  
Am 
โอ้..
 
น้ำตาขอ
Em 
นไม้ไหลพ้น
Am 
เรือ

 
โอ่ โอ้  
Am 
โอ่.. โอ  
G 
โอ้ โอ โอ  
Am 
โอ..
 
โอ  
G 
โอ้ โอ โอ่ โอ โ
F 
อ้..
 
น้ำตาขอ
Em 
นไม้.. 
 
ไหลพ้นเรือ..

OUTRO | Am G | Am G | F G | Am |


รักสิ้นฝนไปแล้วหลาว ผ่านลมว่าวมากี่ปี
ใจดวงนี้ ยังรัก รักเธอเหมือนเดิม

ดนตรี

เศร้าใจจังยามนั่งแลหวัน
คิดถึงคืนวันที่ไม่อาจย้อนคืนมา
ช้ำดวงใจเมื่อนึกถึงคำสัญญา
ไอยา เธอทำกันได้

ไข้ไม่บาย โรคหัวใจวายเฉียบพลัน
ตั้งแต่เว้อนั้น เธอทิ้งฉันไป
หลายคนนินทาว่าฉันงมงาย เธอรู้ม่าย
เธอไปบาย แต่ฉันแค่ตายแล้ว

ขอนไม้มันสู้เรือไม่ได้
รักแค่ไหน ก็ไม่มีประโยชน์
ฝากฟ้าไปบอกเธอว่าฉันไม่โกรธ ไม่โทษใคร
เพราะรักกินไม่ได้

แต่จะรอเธอตรงนี้ แม้มันจะว่างเปล่า
จะชักว่าวทุกหนาว เพื่อรอเธอ
ที่นาผืนเดิม ยังคงมีหุ่นไล่กาไม่ไปใหน
น้ำตาไหลมาท่วมหัวอก
สามศอก สี่ศอก ก็ทนไม่ได้
แมลงเม่ายังเศร้าใจ น้ำตาขอนไม้ ไหลพ้นเรือ

ดนตรี

ขอนไม้มันสู้เรือไม่ได้
รักแค่ไหน ก็ไม่มีประโยชน์
ฝากฟ้าไปบอกเธอว่าฉันไม่โกรธ ไม่โทษใคร
เพราะรักกินไม่ได้

แต่จะรอเธอตรงนี้ แม้มันจะว่างเปล่า
จะชักว่าวทุกหนาว เพื่อรอเธอ
ที่นาผืนเดิม ยังคงมีหุ่นไล่กาไม่ไปใหน
น้ำตาไหลมาท่วมหัวอก
สามศอก สี่ศอก ก็ทนไม่ได้
แมลงเม่ายังเศร้าใจ น้ำตาขอนไม้ ไหลพ้นเรือ

โอ่ โอ้ โอ่.. โอ โอ้ โอ โอ โอ..
โอ โอ้ โอ โอ่ โอ โอ้..
น้ำตาขอนไม้ไหลพ้นเรือ

โอ่ โอ้ โอ่.. โอ โอ้ โอ โอ โอ..
โอ โอ้ โอ โอ่ โอ โอ้..
น้ำตาขอนไม้.. ไหลพ้นเรือ..

มิวสิควิดีโอ น้ำตาขอนไม้ บ่าววี

เพลง : น้ำตาขอนไม้
ศิลปิน : บ่าววี
เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำจุลินทรีย์
เรียบเรียง : ธัญญนนท์
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend