คอร์ดเพลง ไม่มีตา แจ็คพอต นาคราชคู่

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่มีตา ศิลปิน แจ็คพอต นาคราชคู่ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

 
ไม่มีตาหรือไงว่าคนห่วงใยอยู่ตรงนี้
 
 
ช่วยบอกฉันที ไม่เคยรู้หรือไม่อยากรู้..
 

INSTRU | Gm Dm | Eb F | Gm | F |

Gm 
  กี่ครั้งที่
Dm 
เห็นเธอ 
 
 
Eb 
  เจ็บช้ำและเสี
F 
ยใจ
Gm 
  กี่ครั้งรับไ
F 
ม่ไหว 
 
ที่เ
Eb 
ป็นอย่างนี้
Gm 
  เจ็บช้ำจาก
Dm 
กี่คน 
 
 
Eb 
  มาหาฉันทุ
F 
กที
Gm 
  และครั้ง
F 
นี้ฉันเป็นที่ระ
Eb 
บายเหมือนเดิม

 
เธอร่ำ
Cm 
ร้องฟูมฟายด่าผู้
Gm 
ชายทั้งโลก
 
ว่าโก
Eb 
หกได้แล้วก็
Bb 
ทิ้ง
 
ไม่มีใ
Cm 
ครห่วงเธอรัก
Gm 
เธอจริงๆ
 
ฉันเลยอ
Eb 
ยาก 
 
ถามเธอสัก
F 
คำ

 
ไม่มี
Bb 
ตาหรือไง 
 
ว่า
Eb 
คนห่วงใยอยู่ตร
Bb 
งนี้ 
 
 
Gm 
 
ช่วยบอกฉั
Eb 
นที 
 
ไม่เคยรู้หรือไม่อยาก
F 
รู้
 
มองไม่
Gm 
เห็นหรือไง 
 
ว่า
Eb 
คนรักเธอมีชี
Bb 
วิตอยู่ 
 
 
Gm 
 
อยู่ตร
Eb 
งนี้ดูเธอเสีย
Bb 
ใจซ้ำไป
Cm 
ซ้ำมา
 
แต่เธอไม่เ
Eb 
ห็นความ
F 
รักฉัน
Gm 
เลย

Gm 
  ก็หวังว่า
Dm 
สักวัน 
 
 
Eb 
  เธอนั้นจะเ
F 
ข้าใจ
Gm 
  อยากเป็นคนสุด
Dm 
ท้ายที่ดูแ
Eb 
ลเธอ
Gm 
  แต่เธอยังเ
Dm 
สาะหา 
 
 
Eb 
  คนที่ฝันที่อ
F 
ยากเจอ
Gm 
  หน้าที่ฉันสำ
Eb 
หรับเธอ 
 
แค่คน
Eb 
เช็ดน้ำตา

 
เธอร่ำ
Cm 
ร้องฟูมฟายด่าผู้
Gm 
ชายทั้งโลก
 
ว่าโก
Eb 
หกได้แล้วก็
Bb 
ทิ้ง
 
ไม่มีใ
Cm 
ครห่วงเธอรัก
Gm 
เธอจริงๆ
 
ฉันเลยอ
Eb 
ยาก 
 
ถามเธอสัก
F 
คำ

 
ไม่มี
Bb 
ตาหรือไง 
 
ว่า
Eb 
คนห่วงใยอยู่ตร
Bb 
งนี้ 
 
 
Gm 
 
ช่วยบอกฉั
Eb 
นที 
 
ไม่เคยรู้หรือไม่อยาก
F 
รู้
 
มองไม่
Gm 
เห็นหรือไง 
 
ว่า
Eb 
คนรักเธอมีชี
Bb 
วิตอยู่ 
 
 
Gm 
 
อยู่ตร
Eb 
งนี้ดูเธอเสีย
Bb 
ใจซ้ำไป
Cm 
ซ้ำมา
 
แต่เธอไม่เ
Eb 
ห็นความ
F 
รักฉัน
 
เลย

INSTRU | Gm F/A | Eb |
INSTRU | Gm F/A | Eb |
INSTRU | Bb Eb | Bb Gm | Eb | F |

 
เธอร่ำ
Cm 
ร้องฟูมฟายด่าผู้
Gm 
ชายทั้งโลก
 
ว่าโก
Eb 
หกได้แล้วก็
Bb 
ทิ้ง
 
ไม่มีใ
Cm 
ครห่วงเธอรัก
Gm 
เธอจริงๆ
 
ฉันเลยอ
Eb 
ยาก 
 
ถามเธอสัก
F 
คำ

 
ไม่มี
Bb 
ตาหรือไง 
 
ว่า
Eb 
คนห่วงใยอยู่ตร
Bb 
งนี้ 
 
 
Gm 
 
ช่วยบอกฉั
Eb 
นที 
 
ไม่เคยรู้หรือไม่อยาก
F 
รู้
 
มองไม่
Gm 
เห็นหรือไง 
 
ว่า
Eb 
คนรักเธอมีชี
Bb 
วิตอยู่ 
 
 
Gm 
 
อยู่ตร
Eb 
งนี้ดูเธอเสีย
Bb 
ใจซ้ำไป
Cm 
ซ้ำมา
 
แต่เธอไม่เ
Eb 
ห็นความ
F 
รักฉัน
 
เลย

OUTRO | Gm F/A | Bb Eb |
OUTRO | Cm F | Bb |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่มีตา


ไม่มีตาหรือไงว่าคนห่วงใยอยู่ตรงนี้
ช่วยบอกฉันที ไม่เคยรู้หรือไม่อยากรู้

( ดนตรี )

กี่ครั้งที่เห็นเธอ เจ็บช้ำและเสียใจ
กี่ครั้งรับไม่ไหว ที่เป็นอย่างนี้
เจ็บช้ำจากกี่คน มาหาฉันทุกที
และครั้งนี้ฉันเป็นที่ระบายเหมือนเดิม

เธอร่ำร้องฟูมฟายด่าผู้ชายทั้งโลก
ว่าโกหกได้แล้วก็ทิ้ง
ไม่มีใครห่วงเธอรักเธอจริงๆ
ฉันเลยอยาก ถามเธอสักคำ

ไม่มีตาหรือไง ว่าคนห่วงใยอยู่ตรงนี้
ช่วยบอกฉันที ไม่เคยรู้หรือไม่อยากรู้
มองไม่เห็นหรือไง ว่าคนรักเธอมีชีวิตอยู่
อยู่ตรงนี้ดูเธอเสียใจซ้ำไปซ้ำมา
แต่เธอไม่เห็นความรักฉันเลย

ก็หวังว่าสักวัน เธอนั้นจะเข้าใจ
อยากเป็นคนสุดท้ายที่ดูแลเธอ
แต่เธอยังเสาะหา คนที่ฝันที่อยากเจอ
หน้าที่ฉันสำหรับเธอ แค่คนเช็ดน้ำตา

เธอร่ำร้องฟูมฟายด่าผู้ชายทั้งโลก
ว่าโกหกได้แล้วก็ทิ้ง
ไม่มีใครห่วงเธอรักเธอจริงๆ
ฉันเลยอยาก ถามเธอสักคำ

ไม่มีตาหรือไง ว่าคนห่วงใยอยู่ตรงนี้
ช่วยบอกฉันที ไม่เคยรู้หรือไม่อยากรู้
มองไม่เห็นหรือไง ว่าคนรักเธอมีชีวิตอยู่
อยู่ตรงนี้ดูเธอเสียใจซ้ำไปซ้ำมา
แต่เธอไม่เห็นความรักฉันเลย

( ดนตรี )

เธอร่ำร้องฟูมฟายด่าผู้ชายทั้งโลก
ว่าโกหกได้แล้วก็ทิ้ง
ไม่มีใครห่วงเธอรักเธอจริงๆ
ฉันเลยอยาก ถามเธอสักคำ

ไม่มีตาหรือไง ว่าคนห่วงใยอยู่ตรงนี้
ช่วยบอกฉันที ไม่เคยรู้หรือไม่อยากรู้
มองไม่เห็นหรือไง ว่าคนรักเธอมีชีวิตอยู่
อยู่ตรงนี้ดูเธอเสียใจซ้ำไปซ้ำมา
แต่เธอไม่เห็นความรักฉันเลย

มิวสิควิดีโอ ไม่มีตา แจ็คพอต นาคราชคู่

เพลง : ไม่มีตา (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : วงศ์เหนือ เขตต์ศิริ
เรียบเรียง : กมล กันฤทธิ์
ติดต่องานศิลปิน : โทร.099 149 0949
คอร์ดเพลง ไม่มีตา แจ็คพอต นาคราชคู่
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend