คอร์ดเพลง แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง – PAUSE (พอส)

  
Text   

คอร์ดเพลง แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง
ศิลปิน PAUSE (พอส)
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2016

คีย์คอร์ดเพลง แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | Dmaj7 | Gmaj7 | Dmaj7 | Gmaj7 |

Dmaj7 
ฉัน 
 
ฉันไม่กล้าจ
Gmaj7 
ะฝันไปไกล
 
ก็ที่ตร
Dmaj7 
งนั้น…
Am7 
.. 
 
เป็นที่ที่เรียกว่
Gmaj7 
าหัวใจ
 
และคง
Em7 
มีบางคนเขา
Fm7 
ยืนอยู่
 
อยู่ใ
Gmaj7 
นนั้นในใจขอ
Dmaj7 
งเธอ
 
และต่อให้
Em7 
ไม่มีใครนั้นยื
F#m7 
นอยู่
 
ก็
Gmaj7 
รู้ดี 
 
ว่าคงไม่ใช่
A 
ฉัน

 
* แค่ได้เป็นคนสุ
Dmaj7 
ดท้าย 
 
ที่เธอคิ
Gmaj7 
ดถึง
 
ได้เข้าไปอยู่ใ
F#m7 
นนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เ
B7 
ข้าไป
 
แค่เท่
Em7 
านี้ก็ดีพอกับ
A 
ใจของ
Dmaj7 
ฉัน

 
** แค่ได้เป็นคนสุด
Gmaj7 
ท้ายที่เธอ
Gm7 
มองเห็น
 
ได้อยู่ใน
F#m7 
สายตาที่เ
B7 
ยือกเย็น
 
แค่เท่า
Em7 
นี้ก็เป็นความสุขม
A 
ากมายเกินกว่
Dmaj7 
าฝัน

INSTRU | Dmaj7 | Gmaj7 |

Dmaj7 
รู้…. 
 
รู้ว่าดาวช่าง
Gmaj7 
แสนไกล
 
และคนอย่าง
Dmaj7 
ฉัน.
Am7 
.. 
 
ฉันไม่กล้าจ
Gmaj7 
ะบินขึ้นไป

 
*** แต่คง
Em7 
มีบางคนเขา
F#m7 
ยืนอยู่
 
อยู่บน
Gmaj7 
นั้นบนดาวคู่
Dmaj7 
เธอ
 
และต่อให้ไ
Em7 
ม่มีใครเขา(ขึ้น)
F#m7 
ไปสู่
 
ก็
Gmaj7 
รู้ดี 
 
ว่ายังไม่ใช่
A 
ฉัน

( *, ** )

INSTRU | Dmaj7 | Gmaj7 | Dmaj7 Am7 | Gmaj7 |

( ***, *, ** )

 
อยู่ตรง
Em7 
นี้ก็มีความสุขใ
A 
ต้ดวงดาวเหมือนกัน

OUTRO | Dmaj7 | Gmaj7 | Dmaj7 | Gmaj7 |(Fade)

เนื้อเพลง
ฉัน ฉันไม่กล้าจะฝันไปไกล
ก็ที่ตรงนั้น….. เป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจ
และคงมีบางคนเขายืนอยู่
อยู่ในนั้นในใจของเธอ
และต่อให้ไม่มีใครนั้นยืนอยู่
ก็รู้ดี ว่าคงไม่ใช่ฉัน

แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอคิดถึง
ได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไป
แค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจของฉัน

แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอมองเห็น
ได้อยู่ในสายตาที่เยือกเย็น
แค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝัน

( ดนตรี )

รู้ รู้ว่าดาวช่างแสนไกล
และคนอย่างฉัน… ฉันไม่กล้าจะบินขึ้นไป

แต่คงมีบางคนเขายืนอยู่
อยู่บนนั้นบนดาวคู่เธอ
และต่อให้ไม่มีใครเขา(ขึ้น)ไปสู่
ก็รู้ดี ว่ายังไม่ใช่ฉัน

แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอคิดถึง
ได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไป
แค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจของฉัน

แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอมองเห็น
ได้อยู่ในสายตาที่เยือกเย็น
แค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝัน

( ดนตรี )

แต่คงมีบางคนเขายืนอยู่
อยู่บนนั้นบนดาวคู่เธอ
และต่อให้ไม่มีใครเขา(ขึ้น)ไปสู่
ก็รู้ดี ว่ายังไม่ใช่ฉัน

แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอคิดถึง
ได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไป
แค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจของฉัน

แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอมองเห็น
ได้อยู่ในสายตาที่เยือกเย็น
แค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝัน

อยู่ตรงนี้ก็มีความสุขใต้ดวงดาวเหมือนกัน

( ดนตรี )
เพลง แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง
ศิลปิน Pause
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
ติดต่องานจ้าง : 06-2494-9583
PAUSE (พอส) - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend