หน้าแรก » PAUSE (พอส) » คอร์ดเพลง ไม่เคยไม่คิดถึง – PAUSE (พอส)

คอร์ดเพลง ไม่เคยไม่คิดถึง – PAUSE (พอส)

คอร์ดเพลง : ไม่เคยไม่คิดถึง PAUSE (พอส)

คอร์ดเพลง ไม่เคยไม่คิดถึง - PAUSE (พอส)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single PAUSE (พอส) : ไม่เคยไม่คิดถึง


INTRO | C | G | Am | F | ( 2 Times )

 
งยขึ้นไปมองบน
ฟ้าคืนนี้
 
และมอง
Am 
หา.. 
 
ดาวดวง
นั้นยังอยู่
 
มัน
คือดาวดวงเดิม..
 
ที่เค
ยนั่งดูข้าง ๆ  
Am 
เธอ
 
จำได้ไ
หม

Am 
แสงดาวยังกระพริ
บมา
 
ให้ฉันนึก
ถึง..เธออยู่เสมอ
 
ถึงเราไม่ได้
พบ 
 
เนิ่นนานสักเพียง
Em 
ไหน
 
ถึงแม้ว่าวัน
นี้เราไกลห่าง
 
แต่
Dm7 
ฉันยังมีเธอใน
ใจ

 
ไม่เคยไม่คิด
ถึงเธอเลย 
 
ไม่
Dm7 
เคยลบเลือน
 
ต่อ
Em 
ให้ไม่เจอก็เหมือนเธ
ออยู่
 
ไม่เคยไม่คิด
ถึง 
 
และหวังว่า
Dm7 
เธอจะรับรู้
 
เมื่อ
Em 
มองไปยังดาวที่สุดไ
กล
 
และความ
Em 
รักในครั้งนั้น
 
เรื่องราวข
Am 
องเธอและฉัน
 
ไม่
Dm7 
ว่าเนิ่นนานเท่
Fm 
าไร..
 
ยังมีความหม
Dm7 
ายในใ
จฉันเสมอ

INSTRU | C | G | Am | F |

 
าพความทรงจำ
 
มีฉั
นกับเธอใต้แสง
Am 
ดาว
 
นึกขึ้น
มาเมื่อไหร่
 
เรื่องร
าวที่ดี ๆ ที่พ้
นผ่านไป
 
นึกแล้
Am 
วใจ..มันก็เ
หงา

Am 
แสงดาวยังกระพริ
บมา
 
ให้ฉันนึก
ถึง..เธออยู่เสมอ
 
ถึงเราไม่ได้
พบ 
 
เนิ่นนานสักเพียง
Em 
ไหน
 
ถึงแม้ว่าวัน
นี้เราไกลห่าง
 
แต่
Dm7 
ฉันยังมีเธอใน
ใจ

 
ไม่เคยไม่คิด
ถึงเธอเลย 
 
ไม่
Dm7 
เคยลบเลือน
 
ต่อ
Em 
ให้ไม่เจอก็เหมือนเธอ
อยู่
 
ไม่เคยไม่คิด
ถึง 
 
และหวังว่า
Dm7 
เธอจะรับรู้
 
เมื่อ
Em 
มองไปยังดาวที่สุดไ
กล
 
และความ
Em 
รักในครั้งนั้น
 
เรื่องราวข
Am 
องเธอและฉัน
 
ไม่
Dm7 
ว่าเนิ่นนานเท่
Fm 
าไร
 
ยังมีความ
Dm7 
หมายในใ
จฉันเสมอ

INSTRU | C | G | Am G | F |

Am 
แสงดาวยังกระพริ
บมา
 
ให้ฉันนึก
ถึง 
 
เธออยู่เสมอ
 
ถึงเราไม่ได้
พบ 
 
เนิ่นนานสักเพียง
Em 
ไหน
 
ถึงแม้ว่าวัน
นี้เราไกลห่าง
 
แต่
Dm7 
ฉันยังมีเธอใน
ใจ

 
ไม่เคยไม่คิด
ถึงเธอเลย 
 
ไม่
Dm7 
เคยลบเลือน
 
ต่อ
Em 
ให้ไม่เจอก็เหมือนเธอ
อยู่
 
ไม่เคยไม่คิด
ถึง 
 
และหวังว่า
Dm7 
เธอจะรับรู้
 
เมื่อ
Em 
มองไปยังดาวที่สุดไ
กล
 
และความ
Em 
รักในครั้งนั้น
 
เรื่องราวข
Am 
องเธอและฉัน
 
ไม่
Dm7 
ว่าเนิ่นนานเท่
Fm 
าไร
 
ยังมีความ
Dm7 
หมายในใ
จฉันเสมอ

 
ไม่เคยไม่คิด
ถึงเธอเลย 
 
ไม่
Dm7 
เคยลบเลือน
 
ต่อ
Em 
ให้ไม่เจอก็เหมือนเธอ
อยู่
 
ไม่เคยไม่คิด
ถึง 
 
และหวังว่า
Dm7 
เธอจะรับรู้
 
เมื่อ
Em 
มองไปยังดาวที่สุดไ
กล
 
และความ
Em 
รักในครั้งนั้น
 
เรื่องราวข
Am 
องเธอและฉัน
 
ไม่
Dm7 
ว่าเนิ่นนานเท่
Fm 
าไร
 
ยังมีความ
Dm7 
หมายในใ
จฉันเสมอ

OUTRO | C | G | Am G | F | ( 2 Times ) | F |


เงยขึ้นไปมองบนฟ้าคืนนี้
และมองหา.. ดาวดวงนั้นยังอยู่
มันคือดาวดวงเดิม..
ที่เคยนั่งดูข้าง ๆ เธอ
จำได้ไหม

แสงดาวยังกระพริบมา
ให้ฉันนึกถึง..เธออยู่เสมอ
ถึงเราไม่ได้พบ เนิ่นนานสักเพียงไหน
ถึงแม้ว่าวันนี้เราไกลห่าง
แต่ฉันยังมีเธอในใจ

ไม่เคยไม่คิดถึงเธอเลย ไม่เคยลบเลือน
ต่อให้ไม่เจอก็เหมือนเธออยู่
ไม่เคยไม่คิดถึง และหวังว่าเธอจะรับรู้
เมื่อมองไปยังดาวที่สุดไกล
และความรักในครั้งนั้น
เรื่องราวของเธอและฉัน
ไม่ว่าเนิ่นนานเท่าไร..
ยังมีความหมายในใจฉันเสมอ

( ดนตรี )

ภาพความทรงจำ
มีฉันกับเธอใต้แสงดาว
นึกขึ้นมาเมื่อไหร่
เรื่องราวที่ดี ๆ ที่พ้นผ่านไป
นึกแล้วใจ..มันก็เหงา

แสงดาวยังกระพริบมา
ให้ฉันนึกถึง..เธออยู่เสมอ
ถึงเราไม่ได้พบ เนิ่นนานสักเพียงไหน
ถึงแม้ว่าวันนี้เราไกลห่าง
แต่ฉันยังมีเธอในใจ

ไม่เคยไม่คิดถึงเธอเลย ไม่เคยลบเลือน
ต่อให้ไม่เจอก็เหมือนเธออยู่
ไม่เคยไม่คิดถึง และหวังว่าเธอจะรับรู้
เมื่อมองไปยังดาวที่สุดไกล
และความรักในครั้งนั้น
เรื่องราวของเธอและฉัน
ไม่ว่าเนิ่นนานเท่าไร
ยังมีความหมายในใจฉันเสมอ

( ดนตรี )

แสงดาวยังกระพริบมา
ให้ฉันนึกถึง เธออยู่เสมอ
ถึงเราไม่ได้พบ เนิ่นนานสักเพียงไหน
ถึงแม้ว่าวันนี้เราไกลห่าง
แต่ฉันยังมีเธอในใจ

ไม่เคยไม่คิดถึงเธอเลย ไม่เคยลบเลือน
ต่อให้ไม่เจอก็เหมือนเธออยู่
ไม่เคยไม่คิดถึง และหวังว่าเธอจะรับรู้
เมื่อมองไปยังดาวที่สุดไกล
และความรักในครั้งนั้น
เรื่องราวของเธอและฉัน
ไม่ว่าเนิ่นนานเท่าไร
ยังมีความหมายในใจฉันเสมอ

ไม่เคยไม่คิดถึงเธอเลย ไม่เคยลบเลือน
ต่อให้ไม่เจอก็เหมือนเธออยู่
ไม่เคยไม่คิดถึง และหวังว่าเธอจะรับรู้
เมื่อมองไปยังดาวที่สุดไกล
และความรักในครั้งนั้น
เรื่องราวของเธอและฉัน
ไม่ว่าเนิ่นนานเท่าไร
ยังมีความหมายในใจฉันเสมอ

มิวสิควิดีโอ ไม่เคยไม่คิดถึง PAUSE (พอส)
เพลง ไม่เคยไม่คิดถึง (คอร์ด)

นื้อร้อง : ตรัย ภูมิรัตน
ทำนอง : ตรัย ภูมิรัตน
เรียบเรียง : นรเทพ มาแสง, นิรุจ เดชบุญ,
พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ, พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
ติดต่องานจ้าง : 06-2494-9583

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา