คอร์ดเพลง รักจริงจัง – PAUSE (พอส)

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง รักจริงจัง – PAUSE (พอส)


 
การ
Eb 
ที่ผู้ชายคนหนึ่งคุกเข่าลงกับพื้น
 
ต่อ
Cm 
หน้าใครใครที่ยืนอยู่เป็นร้อยพัน
 
โดยที่เขาไม่
Fm 
สนสายตาเหล่
Abm 
านั้น 
 
แม้สั
Eb 
กคู่เดียว
 
กา
Eb 
รที่ผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยวาจาออกมา
 
ที่แ
Cm 
ปลว่าวันเวลาจากนี้ไปจนชั่
Fm 
วนิจนิรันดร์
Abm 
เขาจะใช้มันเพื่อ
Eb 
เธอ

 
* มันคือความห
Fm 
วานที่ล้นเอ่อ
 
ที่กลั่นออกมาให้
Gm 
เธอจากข้างใน
 
มันคือความ
Ab 
ซื่อสัตย์ที่มีค่ากว่าสม
Bb 
บัติใด 
 
ในโลกนี้

 
** เพียงแค่เธอ
Eb 
รับ 
 
มันไป
 
ทั้งหมดของหัว
Cm 
ใจให้ฉันคนนี้
 
คงดีถ้าเธอจะ
Fm 
ตอบสั
Bb 
กที
 
ตอบมาด้ว
Eb 
ยคำคำเดียว I do..Yes, I do

 
เพียงแค่เธอ
Ab 
รับมั
Abm 
นไป 
 
ไปใส่ในดว
Gm 
งใจขอ
C 
งเธอ
 
คงทำให้เราได้
Fm 
เจอ 
 
กั
Bb 
บความรักจริงจังสั
Eb 
กที

 
กา
Eb 
รที่ผู้ชายคนหนึ่งไม่ออกไปเที่ยวไหน
 
Cm 
ม่ว่าจะเป็นใครใครโทรมาชักชวน
 
นั่นเพราะเค้า
Fm 
เห็นว่ามันไม่
Abm 
ควรที่จะห่างเธอสักน
Eb 
าที

 
มันคือความ
Fm 
หวานที่ล้นเอ่อ 
 
ที่อยากแสดงให้
Gm 
เธอได้มั่นใจ
 
ว่าคือความ
Ab 
ซื่อสัตย์ที่มีค่ากว่าสม
Bb 
บัติใดในโลกนี้

( ** )

INSTRU | Eb | Eb | Cm | Cm | Fm | Fm | Ab | Bb |

( *, ** )

C 
…จะทำให้เธอได้
Fm 
เจอกับความ
Bb 
รักจริงจัง..สั
Eb 
กที

เนื้อเพลง
การที่ผู้ชายคนหนึ่งคุกเข่าลงกับพื้น
ต่อหน้าใครใครที่ยืนอยู่เป็นร้อยพัน
โดยที่เขาไม่สนสายตาเหล่านั้น แม้สักคู่เดียว
การที่ผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยวาจาออกมา
ที่แปลว่าวันเวลาจากนี้ไปจนชั่วนิจนิรันดร์
เขาจะใช้มันเพื่อเธอ

มันคือความหวานที่ล้นเอ่อ
ที่กลั้นออกมาให้เธอจากข้างใน
มันคือความซื่อสัตย์ที่มีค่ากว่าสมบัติใด ในโลกนี้

เพียงแค่เธอรับมันไปทั้งหมดของหัวใจให้ฉันคนนี้
คงดีถ้าเธอจะตอบสักทีตอบมาด้วยคำคำเดียว I do..Yes, I do
เพียงแค่เธอรับมันไป ไปใส่ในดวงใจของเธอ
คงทำให้เราได้เจอกับรักจริงจังสักที

การที่ผู้ชายคนหนึ่งไม่ออกไปเที่ยวไหน
ไม่ว่าจะเป็นใครใครโทรมาชักชวน
นั่นเพราะเค้าเห็นว่ามันไม่ควรที่จะห่างเธอสักนาที

มันคือความหวานที่ล้นเอ่อ
ที่อยากแสดงให้เธอได้มั่นใจ
ว่าคือความซื่อสัตย์ที่มีค่ากว่าสมบัติใดในโลกนี้

เพียงแค่เธอรับมันไปทั้งหมดของหัวใจให้ฉันคนนี้
คงดีถ้าเธอจะตอบสักทีตอบมาด้วยคำคำเดียว
เพียงแค่เธอรับมันไปไปใส่ในดวงใจของเธอ
คงทำให้เราได้เจอกับจริงจังกันสักที

คงทำให้เราได้เจอกับความรักจริงจังกันสักที
จะทำให้เธอได้เจอกับความรักจริงจัง..สักที
คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
รักจริงจัง - PAUSE
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend