คอร์ดเพลง บอกหัวใจบ่ให้คิดฮอด – อาร์ต อุดทุมราช

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
บอกหัวใจบ่ให้คิดฮอด – อาร์ต อุดทุมราช


Tune to F or Capo Fret 1

INTRO | C | F G | F C | Dm G | C | C |

C 
จักว่าในหั
G 
วใจ 
 
เฮาเป็นอิ
Am 
หยัง 
 
 
C 
มันคือจั่ง 
 
ยัง
G 
คึดฮอดผู้สา
Am 
วเก่า
F 
คนที่ทำให้เ
G 
จ็บ 
 
เคยเ
C 
ฮ็ด 
 
ให้ปว
Am 
ฮ็ดร้าว 
 
F 
รือว่าใจ 
 
ของเ
G 
ฮา 
 
ลืมเขาบ่
C 
ได้
G 

 
*  
C 
พยายาม 
 
ห้าม
G 
ใจ 
 
บ่ให้คึ
Am 
ดฮอด 
 
 
C 
ลบลืมเขา 
 
G 
อกจากใจ 
 
Am 
ปสา
 
สิไปเ
F 
หงา 
 
ทนเศร้าทำ
G 
ไม 
 
ให้
C 
มันเสียเ
Am 
วลา
 
เรื่องร
F 
าวที่มันผ่าน
G 
มา 
 
อย่าย้อนกลับ
C 
ไป

 
** บอกใจจะข
F 
อง 
 
ว่าบ่
G 
ต้อง 
 
ไปคิ
Am 
ดถึง
F 
แค่ผู้หญิง 
 
คนห
G 
นึ่ง 
 
ซึ่งเคยฮั
C 
กกัน
 
บอกใจ จะข
F 
องว่า 
 
บ่
G 
ต้อง 
 
ไปจ
Am 
ดจำ
 
เขาเ
F 
ฮ็ดให้ใจเจ็บช้ำ 
 
มาตั้งหลา
G 
ยที
 
สิคิดฮ
F 
อดเฮ็ดหยัง 
 
แค่
G 
คนหัวใจ
Am 
บ่มี
F 
กำลังหาวิ
G 
ธี 
 
ลบหนีจาก
C 
ใจ…

INSTRU | C G | Am | C G | Am | F G | C Am | F G | C |

( *, ** )

F 
กำลังหาวิ
G 
ธี.. 
 
ลบหนีจาก
C 
ใจ…

เนื้อเพลง
จักว่าฮู้ หัวใจ เฮาเป็นอิหยัง
มันคือจั่ง ยังคึดฮอด ผู้สาวเก่า
คนที่ทำให้เจ็บ เคยเอ็ด ให้ปวดร้าว
หรือว่าใจ ของเฮา ลืมเขาบ่ได้

พยายาม ห้ามใจ บ่ให้คิดฮอด
ลบลืมเขา ออกจากใจ ไปสา
สิไปเหงา ทนเศร้าทำไม ให้มันเสียเวลา
เรื่องราวที่มันผ่านมา อย่าย้อนกลับไป

บอกใจจะของ ว่าบ่ต้อง ไปคิดถึง
แค่ผู้หญิง คนหนึ่ง ซึ่งเคยฮักกัน
บอกใจ จะของว่า บ่ต้อง ไปจดจำ
เขาเอ็ดให้ หัวใจเจ็บช้ำ มาตั้งหลายที
สิคิดฮอด เอ็ดหยัง แค่คนหัวใจ บ่มี
กำลังหา วิธี ลบหนีจากใจ…

( ดนตรี )

พยายาม ห้ามใจ บ่ให้คิดฮอด
ลบลืมเขา ออกจากใจ ไปสา
สิไปเหงา ทนเศร้าทำไม ให้มันเสียเวลา
เรื่องราวที่มันผ่านมา อย่าย้อนกลับไป

บอกใจจะของ ว่าบ่ต้อง ไปคิดถึง
แค่ผู้หญิง คนหนึ่ง ซึ่งเคยฮักกัน
บอกใจ จะของว่า บ่ต้อง ไปจดจำ
เขาเอ็ดให้ หัวใจเจ็บช้ำ มาตั้งหลายที
สิคิดฮอด เอ็ดหยัง แค่คนหัวใจ บ่มี
กำลังหา วิธี ลบหนีจากใจ…
เพลง บอกหัวใจบ่ให้คิดฮอด
ศิลปิน : อาร์ต อุดทุมราช
คำร้อง/ทำนอง : สมรัก จีซับเซอลาว
เรียบเรียงเพลง : บุรินทร์ มาศงามเมือง
บอกหัวใจบ่ให้คิดฮอด | อาร์ต อุดทุมราช
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend