คอร์ดเพลง ด้วยความปรารถนาดี – เอ๊ะ จิรากร

  
Text   

คอร์ดเพลง ด้วยความปรารถนาดี
ศิลปิน เอ๊ะ จิรากร
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2016

คีย์คอร์ดเพลง ด้วยความปรารถนาดี สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Cadd9 | Em7 | Am7 | F |

Cadd9 
…แม้ปลายทางจะจบ
Em7 
ตรงที่จากลา
Am7 
…ไม่ได้แปลว่าความ
F 
รักต้องจากหายไป
Cadd9 
…แม้ทางเดินจะต่าง
Em7 
กันและห่างไกล
Am7 
…ทุกทุกความรู้สึก
F 
ที่ดีไม่ห่างหาย

 
*  
Em7 
…ห่วงแค่
Am7 
ไหนก็ยังเป็นอย่าง
Dm7 
นั้น
 
สิ่งเดียวที่ต้องก
G 
าร 
 
ไม่เคยเปลี่ยน

 
** ให้เธอได้
Cadd9 
พบคืนวันบนทางเดิน
Em7/B 
ที่สวยงาม
 
ให้เธอได้
Am7 
คว้าดวงดาวทุกดวงตามที่ต้
F 
องการ

 
*** ให้เจอกับ
Cadd9 
รักที่เธอจะจำไปชั่
Em7/B 
วนิรันดร์
 
ความปราร
Am7 
ถนาดีดีจะมีให้นานแ
F 
สนนาน

INSTRU | Cadd9 | Em7 | Am7 | F |

Cadd9 
…แม้ว่าเราต้องปล่อย
Em7 
มือออกจากกัน
Am7 
ทุกความทรงจำไม่เ
F 
ห็นต้องปล่อยทิ้งไป
Cadd9 
…ช่วงเวลาที่ผ่า
Em7 
นมาได้ผูกพัน
Am7 
ขอให้ความรู้สึก
F 
นั้น 
 
ไม่ผ่านไปไหน

( *, **, *** )

INSTRU | Fmaj7 | Em7 | Eb | G |

( **, *** )

 
ให้เธอได้
Cadd9 
พบ
Em7/B 
 
ให้เธอไ
Am7 
ด้คว้า
F 
 
ให้เจอกั
Cadd9 
บรัก
Em7/B 
 
ความปราร
Am7 
ถนาดีดี
 
จะมีให้นานแ
F 
สนนาน…

OUTRO | Cadd9 | Em7 | Am7 | F |

เนื้อเพลง ด้วยความปรารถนาดี
แม้ปลายทางจะจบตรงที่จากลา
ไม่ได้แปลว่าความรักต้องจากหายไป
แม้ทางเดินจะต่างกันและห่างไกล
ทุกทุกความรู้สึกที่ดีไม่ห่างหาย

ห่วงแค่ไหนก็ยังเป็นอย่างนั้น
สิ่งเดียวที่ต้องการ ไม่เคยเปลี่ยน

ให้เธอได้พบคืนวันบนทางเดินที่สวยงาม
ให้เธอได้คว้าดวงดาวทุกดวงตามที่ต้องการ
ให้เจอกับรักที่เธอจะจำไปชั่วนิรันดร์
ความปรารถนาดีดีจะมีให้นานแสนนาน

แม้ว่าเราต้องปล่อยมือออกจากกัน
ทุกความทรงจำไม่เห็นต้องปล่อยทิ้งไป
ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ผูกพัน
ขอให้ความรู้สึกนั้น ไม่ผ่านไปไหน

ห่วงแค่ไหนก็ยังเป็นอย่างนั้น
สิ่งเดียวที่ต้องการ ไม่เคยเปลี่ยน

ให้เธอได้พบคืนวันบนทางเดินที่สวยงาม
ให้เธอได้คว้าดวงดาวทุกดวงตามที่ต้องการ
ให้เจอกับรักที่เธอจะจำไปชั่วนิรันดร์
ความปรารถนาดีดีจะมีให้นานแสนนาน

ให้เธอได้พบคืนวันบนทางเดินที่สวยงาม
ให้เธอได้คว้าดวงดาวทุกดวงตามที่ต้องการ
ให้เจอกับรักที่เธอจะจำไปชั่วนิรันดร์
ความปรารถนาดีดีจะมีให้นานแสนนาน

ให้เธอได้พบ
ให้เธอได้คว้า
ให้เจอกับรัก
ความปรารถนาดีดี
จะมีให้นานแสนนาน
เพลง ด้วยความปรารถนาดี (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน เอ๊ะ จิรากร
คำร้อง เผ่าพันธุ์ อมตะ
ทำนอง/เรียงเรียง สุวัธชัย สุทธิรัตน์
โปรดิวเซอร์ สุวัธชัย สุทธิรัตน์
คอร์ดเพลง ด้วยความปรารถนาดี - เอ๊ะ จิรากร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend